Gemeente Venlo gaat door met het Venlo-fonds

Decoratief
Nieuws - maandag 13 februari 2023
Tekst
Leesduur 5 minuten

Gemeente Venlo gaat ook in 2023 door met het Venlo-fonds, want duidelijk is dat de problemen die nu spelen voorlopig nog niet over zijn.

De hevige inflatie en hoge energiekosten heeft gemeente Venlo eind 2022 op voorstel van de raad doen besluiten het Venlo-fonds op te richten. In dit Venlo-fonds wordt geld beschikbaar gesteld voor vijf verschillende speerpunten:

  1. Extra ondersteuning voor huishoudens;
  2. Extra ondersteuning voor verenigingen en maatschappelijke organisaties;
  3. Extra inzet op verduurzaming;
  4. Tegemoetkomen van basisscholen met gezonde voeding voor de kinderen, in de vorm van het aanbieden van groente en fruit en om aan de slag te gaan met de Gezonde Basisschool van de Toekomst;  
  5. Het voorkomen van uitzettingen door woningcorporaties.

Resultaten tot nu toe

Het Venlo-fonds heeft op dit moment al veel moois gebracht. Kort enkele cijfers op een rij:

  • 94% van de huishoudens die in aanmerking kwamen voor de energietoeslag, heeft deze in 2022 aangevraagd.  In totaal zijn 11.701 aanvragen voor de energietoeslag binnengekomen en zijn 9.451 aanvragen toegekend;
  • 55 maatschappelijke organisaties (zoals gemeenschapshuizen en verenigingen) hebben extra ondersteuning ontvangen;
  • In samenwerking met de woningcorporaties hebben we ervoor gezorgd dat niemand  uit de woning is gezet door de (energie)crisis;
  • Meer dan 85% van de basisscholen maakt gebruik van het aanbod van groente en fruit;
  • Meer dan 55% van de basisscholen maakt gebruik van het aanbod van gezonde lunches.

De gemeente is blij dat ze zoveel mensen heeft kunnen ondersteunen en blijft dit ook in 2023 doen. De regelingen gaan bijna onveranderd door.

Vervolg 2023

Hulp aan huishoudens

Venlo is al gestart met het uitbetalen van een voorschot van € 500,- van de energietoeslag 2023. Dit voorschot wordt automatisch betaald  aan de mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum, die in 2022 al energietoeslag hebben gehad.

Ook in 2023 kiest de gemeente ervoor om gezinnen extra te blijven ondersteunen door het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld ook mogelijk te maken voor gezinnen met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm.

Met de komst van het Tijdelijk Noodfonds Energie van het Rijk, krijgen verschillende doelgroepen nu al extra ondersteuning. Daarom onderzoekt Venlo op dit moment welke ondersteuning er verder nog nodig en mogelijk is voor de inwoners van Venlo.

Ondersteuning maatschappelijke organisaties

Ook komend jaar kunnen verenigingen met hogere kosten door stijgende energielasten opnieuw extra ondersteuning aanvragen. Het aanvragen is nog makkelijker gemaakt. 

Basisscholen

De gemeente geeft dit hele schooljaar alle basisscholen weer de mogelijkheid om alle kinderen vijf dagen in de week een gezond tussendoortje aan te bieden: twee stuks fruit of groente. Maar ook voor het volgende schooljaar (2023-2024) gaan we hiermee verder.

Verder biedt gemeente Venlo scholen de mogelijkheid om gezonde lunches te geven aan kinderen die zonder lunch naar school komen. Tot slot blijft Venlo inzetten op de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Meer scholen kunnen zich hiervoor aanmelden. De resultaten van de scholen die al werken met dit programma zijn heel positief te noemen! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat GBT ervoor zorgt dat kinderen een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken en de kansengelijkheid wordt vergroot.

Verduurzaming

Ook dit jaar wordt weer volop ingezet op het energiezuiniger maken van woningen. Er komen nieuwe acties voor verschillende doelgroepen. In de loop van het jaar wordt duidelijk welke acties dit zijn en voor welke doelgroepen deze acties gelden.

Stoppen uithuiszettingen

In 2023 blijven we hard werken om te voorkomen dat mensen hun woning, hun thuis, moeten worden uitgezet, omdat zij getroffen zijn door de hoge (energie)kosten. Samen met de woningbouwverenigingen zorgen we voor een aanpak waarbij mensen geholpen worden. We zetten in op voorkomen en pakken de eerste signalen van problemen in een vroeg stadium op, om erger te voorkomen.

Hulp nodig

Kortom, ook in 2023 blijft gemeente Venlo zich inzetten voor mensen en organisaties die getroffen zijn door de kostencrisis. En komt u niet in aanmerking voor bovenstaande regelingen, maar zoekt u wel hulp en ondersteuning bij problemen? Neem dan gerust contact op met de gemeente via 14077, optie 1. Dan zoeken we samen naar een oplossing die u verder helpt.

Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met Incluzio of een bezoek brengen aan de Informatie- en Adviespunten bij u in de buurt. 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 13 februari 2023 om 14:45 op Nu Venlo