Herinrichting Sint Urbanusweg Venlo in voorbereiding

Sint Urbanusweg
Nieuws - dinsdag 12 maart 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

De Sint Urbanusweg krijgt een nieuwe inrichting vanaf de rotonde aan de Puteanusstraat tot aan de Karbindersstraat. Er is behoefte aan onderhoud en de verkeersveiligheid in de straat moet worden verbeterd.

Fietspad

Een belangrijk onderdeel is de aanleg van een vrijliggend tweerichtingsfietspad om de fietsroute langs de Maas te vervolgen. 

Hoogwaterkering

Ook moet de hoogwaterkering langs de Sint Urbanusweg vóór 2050 met 1 meter worden verhoogd. Dit is nodig om Venlo te blijven beschermen tegen hoge waterstanden in de Maas.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In samenwerking met een bewonerscomité van de Sint Urbanusweg is een plan opgesteld voor tijdelijke (verkeers)maatregelen vooruitlopend op de herinrichting van de Sint Urbanusweg. Dit komt voort uit de behoefte om de verkeersveiligheid op de Sint Urbanusweg op korte termijn te verbeteren.

De tijdelijke maatregelen bestaan uit snelheidsborden, wegversmallingen en wegmarkeringen.  Deze worden uiterlijk in april 2024 geplaatst en gelden tot aan de start van de herinrichting van de Sint Urbanusweg in het voorjaar van 2025.

Voorlopige planning

We bevinden ons nu in de ontwerpfase. Naar verwachting is deze fase in het najaar van 2024 afgerond en starten de werkzaamheden in het voorjaar van 2025. 

Meedenken over het ontwerp

De uitdaging is om een optimaal en breed gedragen ontwerp te maken. Hierbij moet zo goed als mogelijk rekening worden gehouden met de toekomstige verhoging van de waterkering.

Bewoners en ondernemers aan de Sint Urbanusweg en aanliggende straten kunnen meedenken over het nieuwe ontwerp van de straat. Hiervoor wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Zodra er een datum bekend is, ontvangen zij hiervoor een uitnodigingbrief.

Contact

Heeft u vragen over de herinrichting van de Sint Urbanusweg? Neem dan contact op met omgevingsmanager Melle Bloemen. U kunt hem bereiken door een mail te sturen naar: m.bloemen@venlo.nl of te bellen naar: 06 28 80 92 45.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 12 maart 2024 om 09:57 op Nu Venlo