Nieuw wijkcentrum in Steyl zorgt voor verbinding

Sjaak Timmermans en Dré Janssen van Wijkraad Steyl voor het nieuwe wijkcentrum
Nieuws - dinsdag 14 februari 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

De Wijkraad Steyl opent in april een nieuw wijkcentrum als centrale accommodatie voor de inwoners van Steyl. Het wijkcentrum komt in een apart gedeelte van het gebouw van basisschool de Schalm.

Sinds de sluiting van gemeenschapshuis Trianon op 1 januari 2012 had Steyl geen eigen accommodatie meer. In Trianon hielden veel verenigingen hun domein. Door een aanpassing in het gemeentelijke accommodatiebeleid moest destijds het gemeenschapshuis sluiten.

Nieuwe locatie

Voorzitter Sjaak Timmermans van Wijkraad Steyl: “De wens om een centrale en toegankelijke ruimte te hebben voor de inwoners van ons dorp, is altijd gebleven. We hebben als wijkraad de afgelopen jaren geprobeerd om een nieuwe locatie te vinden. Dit lukte niet, totdat de directeur van basisschool De Schalm contact opnam.” Het toeval wil dat de basisschool om de hoek bij het voormalige Trianon ligt. De basisschool had ruimte over in het gebouw en vroeg de wijkraad of zij interesse had deze in te vullen.

Samenwerken

Dré Janssen van de wijkraad: “We waren meteen enthousiast. Half april openen we het wijkcentrum in een apart gedeelte van het gebouw. Deze locatie biedt het voordeel dat we echt kunnen optrekken met de school. Veel zaken zijn al geregeld. Denk aan schoonmaak, energie, water en beveiliging van het gebouw.” Sjaak vult zijn collega aan: “Veel inwoners hebben zelf op deze school gezeten en hebben dus een band met de locatie. Dit maakt de entree laagdrempelig. Verder zijn er allerlei ideeën om samen te werken. Denk aan een ‘repair café’ in het handenarbeidlokaal van school, met kinderen cake bakken in de keuken van onze huiskamer of ouderen die voorlezen aan kinderen.”

Inloopavond

Donderdag 8 december 2022 werd er met Incluzio Sociale Basis een inloopavond georganiseerd waar veel belangstellenden op afkwamen. Vijftien aanwezigen gaven toen aan mee te willen denken over hoe het wijkcentrum verder vorm kan krijgen. Eind januari  vond er met deze mensen een bijeenkomst plaats om te brainstormen. “Je merkt dat er behoefte is om elkaar op te zoeken en sociale contacten te onderhouden. Er is een lijst met ideeën opgesteld, waaronder een biljart, kaartmiddag en yogales”, vertelt Sjaak.

Samen doen

Dré: “Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat ons centrum bestaansrecht heeft. We roepen dus iedereen vooral op met ideeën te komen.” De komende weken worden de ruimtes verder aangekleed. Er komen fotowanden en een huiselijke inrichting. Naast de fysieke ruimte is de wijkraad ook aan de slag gegaan met de online ruimte. Bram Schouwenberg heeft een nieuwe website gemaakt en Sam Vervoort is gevraagd om de social mediakanalen mee op te zetten. Sjaak: “We willen ook jongeren aanspreken en betrekken. We zijn blij dat Bram en Sam ons meehelpen. Hopelijk volgen er nog meer hun voorbeeld, want we moeten het toch echt samen doen.”

Dit verhaal is onderdeel van de campagne AANPAKKEN. In de gemeente Venlo vinden we het belangrijk om samen de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken en buitengebieden aan te pakken. We vertellen dan ook graag goede initiatieven van onze inwoners.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 14 februari 2023 om 16:54 op Nu Venlo