Algemene oplossingen

Straatbeeld Arcen met kerk op achtergrond
In de tabel hieronder zie je welke dingen we doen om het parkeren in alle delen van onze stad te verbeteren. In de tabel staat de informatie geordend op de 4 B's:

1.  Beïnvloeden van de parkeervraag

We proberen het gedrag te beïnvloeden dat leidt tot de vraag naar parkeerplaatsen, met als doel de behoefte aan parkeren te verminderen.

2.  Benutten van het parkeeraanbod

We gebruiken de beschikbare parkeerruimte niet altijd even goed, dat willen we verbeteren.

3.  Beprijzen van parkeren

Als er nog steeds parkeerproblemen zijn, ondanks de eerdere oplossingen, sturen we specifieke mensen met parkeerregels naar de juiste plek.

4.  Bijbouwen van extra parkeercapaciteit

Als Beïnvloeden, Benutten en Beprijzen niet helpen, is dit het laatste redmiddel om nieuwe parkeerruimte te bouwen.

Oplossing

Relatie met ambities

Fase

Beïnvloeden

Om foutparkeren te voorkomen zetten we handhaving in Heldere parkeerregels Continu
De behoefte aan vervoer in nieuwe ruimtelijke projecten ondersteunen we op een duurzame manier, zoals uitgelegd in de Nota Parkeernormen/GROP Doelgroepgericht parkeren 2023
We onderzoeken het parkeren van grote bedrijfsbussen buiten woonstraten, waarbij gekeken wordt naar de omvang, locaties waar dit voorkomt en welke gebieden hiervoor geschikt zijn Doelgroepgericht parkeren 2025
Voor en tijdens de reis proberen we mensen aan te moedigen om betere keuzes te maken in hun gedrag Doelgroepgericht parkeren, duurzaam parkeren 2024
We proberen foutparkeren te voorkomen door fysieke obstakels te plaatsen Heldere parkeerregels Naar behoefte
We meten regelmatig de parkeerdruk in de hele gemeente Leefbare woonstraten, doelgroepgericht parkeren, duurzame verstedelijking 2023

Benutten

We maken de regels voor parkeren scherper om bewoners aan te moedigen om zoveel mogelijk op hun eigen terrein te parkeren Leefbare woonstraten, duurzaam parkeren 2024
We gaan de parkeervakken (opnieuw) markeren Heldere parkeerregels Naar behoefte
We houden parkeerplaatsen vrij voor gedeeld vervoer (deelmobiliteit) Leefbare woonstraten, duurzaam parkeren 2024 

Beprijzen

   
We zetten voor een betere handhaving op foutparkeren camera’s in die automatisch kentekens kunnen lezen Heldere parkeerregels, doelgroepgericht parkeren 2024

Bijbouwen

We onderzoeken of we parkeerplaatsen op afstand kunnen maken, zoals kleine plekken in de buurt voor bewoners en grote parkeerplaatsen voor bezoekers Duurzaam parkeren, leefbare woonstraten 2024