Veiligheid

BOA's op de fiets
Venlo is een prachtige stad. Die willen we zo mooi en veilig mogelijk houden. Daarom gaan we samen met onze partners, inwoners en bezoekers werken aan minder criminaliteit. Zodat iedereen hier met een veilig gevoel kan wonen, werken en op bezoek kan komen.