Het Cultureel Vermogen van Venlo: de nieuwe cultuurvisie 2020

De cultuurvisie 2020-2028 gepresenteerd

Stadskantoor Zon
Samen met het veld is de afgelopen tijd gewerkt aan een meerjarige visie waarbij wordt uitgegaan van de kracht van samenwerkingen en verbindingen. Hierbij krijgen maatschappelijke, economische en culturele partners veel ruimte om zelf met plannen te komen. Uitgangspunt is dat we – door verbindingen en samenwerkingen - het culturele vermogen van de stad en haar bewoners versterken en laten groeien.

‘Het Culturele Vermogen van Venlo’

In de nieuwe cultuurvisie wordt gekozen voor een gezamenlijk cultuurbeleid met een grote waardering voor het culturele vermogen van Venlo en een sterke onderlinge relatie met alle gemeentelijke programma’s. Waar in het vorige cultuurbeleid het initiatief vooral bij de culturele partners werd gelegd, wordt dat nu omgedraaid. Organisaties in het sociale, maatschappelijke en economische veld worden uitgenodigd om de verbinding met cultuur aan te gaan, zodat cultuur ook daar kan aarden, groeien en bloeien. Vanuit de gemeente wordt dit actief gestimuleerd.Het vorige cultuurbeleid was vastgesteld tot en met 2018. Deze Cultuurvisie zet de koers uit voor het cultuurbeleid voor de komende jaren tot 2028. In de komende jaren gaat Venlo zo op zoek naar mogelijkheden om door inzet van cultuur en onderlinge samenwerkingen meerwaarde te creëren. Meerwaarde voor de aandachtsgebieden maar ook een meerwaarde voor cultuur.

Cultuur in Venlo

Steden met een goed aanbod aan cultuur zijn aantoonbaar aantrekkelijk om te verblijven en te wonen. Venlo heeft als centrumstad ook een regionale positie. Samen met de gemeenten in Noord Limburg is een regioprofiel voor cultuur opgesteld waarin wordt ingezet op talentontwikkeling, meer culturele makers en zichtbaarheid van de regio in het landelijke landschap. Deze uitgangspunten zijn ook een basis voor de lokale beleidsvisie voor Venlo.