Omgevingswet

Decoratief
Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Eén wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet voegt meerdere wetten samen. En maakt zo de regels over wat u buiten ziet, ruikt en hoort makkelijker. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw omgeving. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer uw bedrijfspand wilt uitbreiden.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u een plan waarmee er iets verandert in uw omgeving? Dan bent u initiatiefnemer. Als initiatiefnemer zoekt u zelf uit of er voor uw plan een vergunning nodig is of dat u een melding moet doen. Dat kunt u doen via het Omgevingsloket. U kunt zelf zien of u een vergunning aan moet vragen of dat u kunt volstaan met een melding. 

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller kan beslissen over uw vergunningaanvraag. De beslistermijn bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Gaat u binnenkort bouwen? 

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: een ruimtelijke en een technische vergunning. De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek het door u gewenste gebouw mag bouwen. Dat staat in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Dat is vanaf 1 januari 2024 geregeld in de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Deze wet zorgt ervoor dat bouwwerken in Nederland veilig en goed gebouwd worden. 

Uw aannemer of architect kan helpen om vast te stellen of uw bouwwerk onder de Wet Kwaliteitsborging valt. Als dat zo is, dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dat is een onafhankelijke controleur, die meekijkt in uw plan, tijdens de bouw en bij de oplevering. De kwaliteitsborger controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. 

Welke stappen moet u volgen voordat de bouw kan beginnen?

 • Stap 1: 
  U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren. Of misschien gaat u zelf bouwen. Het is belangrijk dat u eerst checkt of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Dat kan via het Omgevingsloket.
 • Stap 2: 
  Heeft u een vergunning nodig? Dan moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.
 • Stap 3: 
  Valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1 (denk aan verbouw- of nieuwbouw woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen)? Dan moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de technische regels voldoet. Hij legt vast wat de risico’s zijn. En welke maatregelen u moet nemen om te zorgen dat uw bouwplan aan de regels voldoet. U kunt een kwaliteitsborger vinden via het Omgevingsloket
 • Stap 4: 
  Als het bouwproject klaar is, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u, samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt, als gereed melding naar de gemeente. De kwaliteitsborger vertelt u hoe u dat kunt doen. 
 • Stap 5: 
  Bij een akkoord, mag u 2 weken na deze melding het nieuwe project in gebruik nemen.

Voor verbouwingen hoeft u per 1 januari 2024 nog geen kwaliteitsborger in te schakelen. Voor verbouw wordt dit pas op een later tijdstip verplicht. 

Meer weten over de Wet kwaliteitsborging? Kijk dan op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Uitgebreide plannen

Heeft u plannen om bijvoorbeeld uw bedrijf te vestigen of uit te breiden of wilt u (meerdere) woningen realiseren? Wij bestempelen een zodanige vraag als “complex initiatief”. Dit betekent dat uw initiatief meerdere disciplines of organisaties raakt. De werkwijze bij complexe initiatieven is uitgebreider dan bij standaard plannen.