Erfgoed in Venlo

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten

Oude gevels in de binnenstad van Venlo

Erfgoed is onze nalatenschap van het verleden, waarmee we leven in het heden. Deze nalatenschap willen we graag behouden en doorgeven aan toekomstige generaties, zodat ook zij ervan kunnen genieten en leren. Erfgoed is overal in onze gemeente aanwezig: in de stad, dorpen en het buitengebied, maar ook in de bodem en zelfs onder water. Cultureel erfgoed staat daarom midden in de samenleving, het biedt kansen, is onderdeel van onze identiteit en verbindt daarmee mensen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen materieel of tastbaar erfgoed en immaterieel of ontastbaar erfgoed. Materieel erfgoed kan plaats vast zijn, bijvoorbeeld landschappen of gebouwen, of is mobiel, zoals kunstwerken, archeologische vondsten, kledingstukken of boeken in musea, bibliotheken, kerken en kloosters. Bij immaterieel erfgoed kan worden gedacht aan dialecten, liederen, verhalen, tradities en gebruiken. Erfgoed verbindt ons met het verleden en geeft zo identiteit en inspiratie voor het heden en de toekomst. Erfgoed vertelt zo over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen.

Ons erfgoed is kwetsbaar

In het verleden zijn historische gebouwen, landschappen en voorwerpen beschadigd of verdwenen. Een groot gevaar voor het voortbestaan van ons erfgoed is verwaarlozing, iets wat helaas veel voorkomt. De gemeente let daarom goed op ons erfgoed. We doen dit door ons erfgoed te beschermen, en te gebruiken. We maken nieuwe ontwikkelingen in combinatie met erfgoed mogelijk. Ons verleden is dus ook niet statisch, wij veranderen en verrijken het, net als de generaties voor ons dat deden. Het verandert dus met ons mee.

Erfgoed is dus overal aanwezig en voor ons belangrijk. Het is van ons allemaal en daarom mag iedereen er wat van vinden. Erfgoed gaat niet dus alleen over stenen, maar ook over de verhalen die via erfgoed vertelt kunnen worden. Verhalen van onze inwoners door de eeuwen heen. Ons erfgoed vertelt wie we zijn en waar we vandaan komen; kortom het ‘Verhaal van Venlo’.

Erfgoed lééft

Erfgoed lééft in Venlo en dat heeft de nodige kroonjuwelen opgeleverd. Denk maar eens aan de middeleeuwse huizen in de binnenstad of boerderijen in het buitengebied en het historische kloosterdorp Steyl. Karakteristieke plekken met een bijzonder verhaal waar nu mensen met plezier wonen en werken. En die bezoekers trekken. De afgelopen jaren hebben we met succes veel historische panden kunnen behouden, restaureren en herbestemmen en zo partijen bij elkaar kunnen brengen. Het Venloos erfgoed heeft een boost gekregen. Daar mogen we best trots op zijn. Deze lijn houden we graag vast. Venlo maakt van erfgoed ErfGoud!