Onderwijs en studeren

ONDERWIJS EN STUDEREN
Als gemeente zijn we ervoor verantwoordelijk dat alle scholen een goed pand hebben om fatsoenlijk les te kunnen geven. Daarom gaan we de komende jaren alle scholen de ruimte geven om de levensduur te kunnen verlengen als dat nodig is. Ook voor studenten willen we een aantrekkelijke stad zijn en blijven. We gaan daarom zorgen voor voldoende en goede kamers voor studenten en voor voldoende stageplaatsen.