Gemeente Venlo en Fontys ondertekenen intentieovereenkomst

Plein ingang Fontys Venlo
Nieuws - dinsdag 18 juli 2023
Tekst
Leesduur 2 minuten

Op 4 juli 2023 hebben de gemeente Venlo en Fontys een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige campus. Met deze overeenkomst spreken beide partijen hun intentie uit om samen te werken aan een duurzame campus voor Fontys in Venlo.

Onderwijs in Venlo draagt bij aan een betere leefbaarheid, welzijn en welvaart, onder andere door de positieve invloed op de arbeidsmarkt en innovatiekracht. Vooral het ecosysteem dat is ontstaan door de aanwezigheid van onderwijsinstellingen en bedrijven op de campus bevordert ontwikkeling en innovatie. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in het onderwijs.

De nieuwe economische visie van de gemeente Venlo, genaamd "van volume naar waarde", heeft als doel de kennisbasis van de stad en regio op een structureel hoger niveau te brengen. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de concurrentiekracht van Venlo. Kennis speelt een essentiële rol in de ontwikkeling en innovatie binnen belangrijke sectoren en draagt ook bij aan een beter opleidingsniveau, inkomen en zelfstandigheid voor de inwoners.

Om deze ambities te verwezenlijken, is nauwe samenwerking nodig tussen de gemeente Venlo en Fontys, waarbij Fontys een belangrijke partner is voor de gemeente. Met bijna 4.000 studenten leidt Fontys nieuw talent op voor bedrijven en organisaties in Venlo en de regio. Daarnaast telt Fontys ongeveer 400 kenniswerkers en is het een belangrijke kennisintensieve werkgever. Fontys ontwikkelt nieuwe kennis door middel van lectoraten, waar docenten, studenten en bedrijven samenwerken aan vraagstukken. Hierdoor speelt Fontys een cruciale rol in de kennisinfrastructuur van Venlo en de regio.Fotografie: : Bas Gijselhart | BASEPHOTOGRAPHY

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 18 juli 2023 om 10:58 op Nu Venlo