Oplossingen Blerick, Boekend en Hout-Blerick

Straatbeeld met een oude boerderij in Hout-Blerick op de achtergrond
In de tabel hieronder zie je welke dingen we doen om het parkeren in Blerick, Boekend en Hout-Blerick te verbeteren. In de tabel staat de informatie geordend op de 4 B’s:

1.  Beïnvloeden van de parkeervraag

We proberen het gedrag te beïnvloeden dat leidt tot de vraag naar parkeerplaatsen, met als doel de behoefte aan parkeren te verminderen.

2.  Benutten van het parkeeraanbod

We gebruiken de beschikbare parkeerruimte niet altijd even goed, dat willen we verbeteren.

3.  Beprijzen van parkeren

Als er nog steeds parkeerproblemen zijn, ondanks de eerdere oplossingen, sturen we specifieke mensen met parkeerregels naar de juiste plek.

4.  Bijbouwen van extra parkeercapaciteit

Als Beïnvloeden, Benutten en Beprijzen niet helpen, is dit het laatste redmiddel om nieuwe parkeerruimte te bouwen.

Oplossing

Relatie met ambities

Fase

Beïnvloeden

We verbeteren de borden die de weg wijzen naar parkeerplaatsen Duurzaam parkeren 2025

Benutten

We kijken of we gebruik kunnen maken van parkeerplaatsen van bijv. kantoorgebouwen en bedrijven zodat bewoners en bezoekers daar kunnen parkeren Leefbare woonstraten 2026>

Beprijzen

   
We onderzoeken of mensen het ermee eens zijn om blauwe parkeerzones te veranderen in betaald parkeren zones Leefbare woonstraten, heldere parkeerregels 2025>
We onderzoeken of we meer gebieden moeten toevoegen waar parkeren gereguleerd is Duurzame verstedelijking, leefbare woonstraten 2026>

Bijbouwen

We onderzoeken of we extra parkeerplekken kunnen maken in gebieden waar het moeilijk is om te parkeren, zonder nieuwe grond te gebruiken Leefbare woonstraten 2026>