Werk en inkomen

Kassa-lade met kleingeld
Wij willen graag bereiken dat iedereen kan meedoen en ook echt actief meedoet in Venlo. Daar gaan we op inzetten. Ook gaan we mensen met schulden en in armoede zo goed mogelijk helpen. Dat doen we door oplossingen te zoeken waar mensen voor een aantal jaren, of misschien zelfs de rest van hun leven iets aan hebben. Zo kunnen we nieuwe schulden hopelijk voorkomen. Als gemeente willen we voor onze inwoners klaar staan om ze een steuntje in de rug te geven als dat nodig is.