Aanpak beverproblematiek Maasveld Tegelen

Schade door bevers
Nieuws - maandag 9 januari 2023
Tekst
Foto
Leesduur 4 minuten

In de gemeente Venlo en in het bijzonder in de wijk Maasveld in Tegelen ondervinden we in toenemende mate schade en overlast door een groeiend aantal bevers.

Sinds de bever in 1988 opnieuw in Nederland is uitgezet, is hij begonnen aan zijn opmars. Op zoek naar nieuwe leefgebieden is hij sinds een aantal jaren ook in de watergang van de wijk Maasveld actief en veroorzaakt hij hier diverse schade en overlast.

Ondanks de genomen preventieve maatregelen langs de oevers van deze watergang, is de gemeente niet langer in staat om de veiligheid van de openbare ruimte in het gebied te garanderen. De gemeente is dan ook genoodzaakt om de bever uit het gebied te gaan verwijderen.

Veroorzaakte schade en overlast 

In de afgelopen maanden hebben de aldaar gevestigde bevers met hun bouw- en graafactiviteiten gezorgd voor overstromingen en verzakkingen van verhardingen en plantsoenen. Ook dreigen de bevers funderingen van bruggen en woningen in de nabijheid van het water te ondergraven. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle bomen in het gebied te beschermen tegen vraatschade, zorgt de bever daarnaast regelmatig voor gevaarlijke situaties als gevolg van omvallende bomen.

Buiten de incidenten in de openbare ruimte ondervinden een aantal particulieren, die met hun tuin direct aan de watergang grenzen, de nodige extra overlast en schade. Ook de door de gemeente aangebrachte beschoeiing, ter hoogte van deze tuinen, weerhoudt de bever er niet van om evengoed complete tuinen te ondergraven met alle gevolgen van dien.

Ontheffing

De bever is beschermd  in de het kader van de Wet Natuurbescherming. Om deze uit het gebied weg te mogen vangen  is een ontheffing noodzakelijk. Aangezien hier duidelijk sprake is van  veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de bevers en er geen andere reële mogelijkheden zijn om deze problematiek op te lossen, heeft de gemeente de benodigde ontheffing van de Provincie gekregen.

Extra maatregelen

Naast het verwijderen van de bevers uit het gebied wordt tevens gewerkt aan het plaatsen van rasters en hekken om het weer vestigen van nieuwe bevers in het gebied tegen te gaan.

Vanwege de enorme omvang van de problematiek van de bever in de wijk Maasveld worden deze maatregelen genomen, vooruitlopend op het nog vast te stellen beverbeheerplan voor de gemeente Venlo. Dit plan, wat een aanpak beschrijft voor de problematiek voor heel Venlo, wordt in de eerste helft van dit jaar verwacht.

Schade in wegdek door bevers
Decoratief
Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 9 januari 2023 om 15:06 op Nu Venlo