Bestrijding van de Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw
Nieuws - donderdag 8 juni 2023
Tekst
Leesduur 2 minuten

We krijgen steeds vaker te maken met ongewenste verwilderde planten en dieren. Zo ook met de Reuzenberenklauw. Deze plant vormt een bedreiging voor de natuurlijke balans en het groen in onze gemeente. De Reuzenberenklauw is ook een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom onderneemt de gemeente actie.

De Reuzenberenklauw is zeer giftig. Het sap kan brandwonden veroorzaken bij aanraking met de huid van mens of dier. Bestrijding van deze plant is daarom belangrijk volgens de regels van de Europese Unie.

Hoe bestrijdt de gemeente de Reuzenberenklauw?

Op plekken waar de plant groeit wordt vaak gemaaid. Dit voorkomt dat de plant gaat bloeien. Bij bloei komen meer dan 10.000 zaden in de grond terecht waaruit weer nieuwe planten groeien. Verspreiding van het zaad kan voorkomen worden door op tijd te maaien. Dit is een langdurig en intensief proces van meerdere jaren.

Wat kunt u zelf doen?

Ziet u de Reuzenberenklauw naast de weg staan en vormt deze een direct gevaar voor mens en dier? Meld dit dan bij de gemeente. Staat de plant in uw tuin? Verwijder deze, het liefst voordat de bloei start. Dit doet u met handschoenen en bedekkende kleding aan en een beschermende bril op. De verwijderde delen van de plant mogen bij het groenafval.

Wat kunt u doen als u het sap op uw huid krijgt?

Spoel de plek af met water en dek de huid af. Zo kan er geen zonlicht bij komen. Dit vermindert de kans op brandwonden. Bij ernstige brandwonden of sap in de ogen gaat u naar de spoedeisende hulp. Sommige klachten kunnen pas 24 uur na aanraking ontstaan.

Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van dit bericht meer informatie? Of wilt u weten hoe u de Reuzenberenklauw kunt herkennen? Lees meer informatie over de reuzenberenklauw.  
U kunt ook een melding doorgeven aan de groenbeheerder van de gemeente Venlo.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 8 juni 2023 om 10:57 op Nu Venlo