Bewoners zorgen voor groen in Casinobos en Manresapark

Decoratief
Nieuws - vrijdag 9 december 2022
Tekst
Leesduur 4 minuten
In het Casinobos en het aangrenzende Manresapark is een groep bewoners aan de slag om het groen in de omgeving te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren. De gemeente Venlo stimuleert en faciliteert het initiatief.

“Het is bijzonder om te zien dat de bewoners van de nieuwe woningen in het Manresapark en van de Casinoflat elkaar zo snel hebben gevonden”, zegt stadsdeelmanager Leon van der Elsen. “Je ziet wat voor mooie ontwikkelingen er ontstaan als inwoners hun krachten bundelen.”

De bewoners van de Casinoflat zijn al langere tijd gezamenlijk actief. Naast een bewonerscommissie en een beheercommissie van de ontmoetingsruimte, hebben zij ook een actieve werkgroep die de tuinen en de omgeving rond de flat onderhoudt en verbetert. In 2021 streken de nieuwe bewoners in het Manresapark neer. Het eerste gesprek tussen de bewoners was in december van dat jaar. Ruim een maand later was de werkgroep Groen Casinobos-Manresapark een feit.

Samenwerking

Sinds die tijd houdt de groep bewoners de eigen leefomgeving schoon en verbetert deze ook. Denk hierbij aan periodieke opschoondagen, het schoonmaken en herstellen van nestkastjes, het obstakelvrij houden van wandelpaden, het uitdunnen of verwijderen van woekerplanten en het onderhoud van tuinen.

Verwijderen hekwerk

Het Manresapark en de Casinoflat worden verbonden door het Casinobos. Omwonenden zijn blij met dit stuk natuur in de wijk, maar zien ook dat het aandacht nodig heeft om het te behouden voor de toekomst. Een van de eerste wapenfeiten van de toenmalige projectontwikkelaar was het verwijderen van het hekwerk dat de voormalige Kloostertuin moest afschermen van het bos. Hierdoor is de verbinding tussen het Manresapark en het Casinobos optimaal.

Vrijwilligers

De werkgroep is inmiddels uitgegroeid tot zeven actieve leden en telt 28 vrijwilligers die periodiek meehelpen om de leefomgeving schoon te houden. Hierbij wordt het motto ‘groen moet je doen’ gehanteerd. Dat betekent: de handen uit de mouwen en vooral regelmatig aan de slag in de wijk.

SAM-fonds

De werkgroep klopte begin 2022 bij alle bewoners aan met de vraag om een keer mee te helpen tijdens een doedag. De gemeente Venlo leverde materialen om goed en veilig te kunnen opruimen. “Daarnaast hebben we de werkgroep ondersteund met een bijdrage vanuit het SAM-fonds. Hierdoor zijn er financiële middelen beschikbaar om de werkzaamheden, inclusief de aanschaf van bepaalde materialen, nog beter te kunnen uitvoeren. Vanuit de gemeente kan ik alleen maar zeggen dat het erg prettig is om met deze groep betrokken bewoners samen te werken”, vertelt Leon van der Elsen. Dat beeld wordt door de buurtbewoners bevestigd. Zij geven ook aan dat communicatie met de gemeente prettig, helder en via korte lijnen verloopt.

Toekomst

De werkgroep heeft inmiddels meer ideeën om de buurt te verbeteren. Deze worden de komende tijd verder uitgewerkt en besproken met betrokkenen en de gemeente. Hoog op de agenda staat het behoud van het Casinobos voor de toekomst. Daarbij is van groot belang te zoeken naar een goed evenwicht tussen natuur en de gebruikers van het gebied. In dit kader wordt er begin 2023, met groendeskundigen van de gemeente en van de werkgroep, een signaleringsronde gemaakt. Het resultaat hiervan is de start van een plan van aanpak.

Groene werkgroepen

De werkgroep is geïnteresseerd in de aanpak en activiteitenkalender van groene werkgroepen in andere wijken. Mochten er soortgelijke werkgroepen actief zijn in de gemeente Venlo, dan komen zij er graag mee in contact. Het e-mailadres van de werkgroep Groen Casinobos-Manresapark is: groenmc@ziggo.nl.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 9 december 2022 om 08:45 op Nu Venlo