Buurtbemiddeling Venlo helpt conflicten te voorkomen

Buurtbemiddelaar Eefje Peters
Nieuws - woensdag 11 oktober 2023
Leesduur 4 minuten

In de gemeente Venlo is Buurtbemiddeling actief. Jaarlijks worden buurtbemiddelaars zo’n 150 keer ingeschakeld bij conflicten tussen buren. Vaak ook met een succesvolle afloop. De stichting zoekt nieuwe buurtbemiddelaars. Mensen die houden van uitdagend vrijwilligerswerk zijn meer dan welkom.

Vaak begint het met iets onschuldigs en kleins. Mensen die zich ergeren aan het geblaf van de hond van de buren, de geparkeerde auto van de buurman, een tak die over de schutting hangt of geluidsoverlast in de zomer. Eefje Peters is coördinator bij stichting Buurtbemiddeling Venlo en ziet deze voorbeelden regelmatig voorbijkomen. “Mensen durven elkaar niet meer zo snel aan te spreken als ze overlast ervaren van buren. Vaak zorgt een opeenstapeling van kleine voorvallen dan voor een burenruzie. Wij proberen eigenlijk al in gesprek te zijn voor het conflict escaleert.”

Bemiddelaars

Buurtbemiddeling is een landelijk initiatief van het centrum voor criminaliteit en veiligheid (CCV). In veel gemeenten bestaat een organisatie die bemiddelt bij irritaties tussen buren. In Venlo gebeurt dit sinds 2008. De buurtbemiddelaars zijn allemaal vrijwilligers. In totaal zijn er nu zeventien actief in de gemeente Venlo. “We kunnen nog wel wat enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Mensen die stevig in hun schoenen staan, onpartijdig en neutraal zijn en ook goed kunnen luisteren. Onze bemiddelaars spreken niemand ergens op aan en delen ook geen straffen uit. Ons doel is om partijen weer met elkaar in gesprek te krijgen. Als zij het zelf oplossen, is de uitkomst ook veel duurzamer. Vaak zijn buren zelf ook blij als er weer normaal contact is”, vertelt Eefje.

Melden

Een inwoner die een conflict heeft met zijn buren kan zelf een melding doen via www.buurtbemiddelingvenlo.nl. Het komt ook vaak voor dat de woningcorporaties, gemeente of de politie doorverwijzen naar Eefje. “De meldingen komen bij mij binnen. Ik bekijk of de melding geschikt is voor ons en welke bemiddelaars het meest passen bij het conflict. Onze buurtbemiddelaars werken altijd als duo samen. Het eerste gesprek vindt plaats met de melder. Vervolgens wordt er aangebeld bij de buren om zich daar voor te stellen en te vragen of ze willen meewerken. Vaak is de eerste reactie dat ze niet met elkaar in gesprek willen. Het geeft voldoening als het lukt om partijen aan tafel te krijgen en ook samen aan een oplossing te laten werken.”

Simpel en complex

De meldingen lopen zeer uiteen. Het kan soms om hele onschuldige zaken gaan die ook zo weer uit de wereld zijn. De televisie staat bijvoorbeeld te hard omdat de buurvrouw slechthorend is of de boom kan niet gesnoeid worden omdat de buurman op leeftijd niet meer op een ladder durft te staan. Eefje: “Natuurlijk zijn er ook complexere meldingen. De insteek is altijd om het contact tussen buren te herstellen. Voorwaarde is wel dat beide buren hier voor open staan. Als één partij niet meewerkt, kan buurtbemiddeling ook niets betekenen.

Aan de slag

Heb jij last van je buren en lukt het niet om met ze in gesprek te komen? Dan kun je een melding indienen via www.buurtbemiddelingvenlo.nl. De hulp van buurtbemiddeling is gratis. Lijkt het je interessant om zelf buurtbemiddelaar te worden, neem dan contact op met Eefje Peters. “We begeleiden onze vrijwilligers goed en bieden iedereen de basiscursus buurtbemiddeling aan. Daarnaast is er twee keer per jaar een bijeenkomst om de kennis op peil te houden. De groep bemiddelaars is zeer divers en bestaat momenteel uit jong en oud en mannen en vrouwen. Het mooie van dit werk is dat je echt iets kunt betekenen voor een ander.”

Dit verhaal is onderdeel van de campagne AANPAKKEN. In de gemeente Venlo vinden we het belangrijk om samen de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken en buitengebieden aan te pakken. We vertellen dan ook graag over goede initiatieven van onze inwoners.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 11 oktober 2023 om 11:44 op Nu Venlo