De Egelantier werkt aan verduurzaming

De egelantier
Nieuws - woensdag 10 januari 2024
Tekst
Leesduur 6 minuten

Gemeenschapshuis de Egelantier in Blerick is een levendig centrum dat wijkbewoners en verenigingen dagelijks de ruimte biedt om elkaar te ontmoeten. Hun wens om te verduurzamen, viel samen met het moment waarop ook de Blerickse wijk de Klingerberg een bedrag uit het leefbaarheidsfonds ontving.

Deze bijdrage werd beschikbaar gesteld door Windpark Greenport Venlo. Het fonds ondersteunt bewoners bij projecten die de samenhang, binding en leefbaarheid in hun buurt vergroten. Door deze bijzondere samenkomst, kon de Egelantier haar gebouw recent voorzien van zonnepanelen. Ook de gemeente Venlo was betrokken bij het verduurzamingsproces.

“Het gebouw van De Egelantier wordt al jarenlang beheerd door Stichting De Klink”, zegt Carel Bergmans, vicevoorzitter van de stichting. “We werken uitsluitend met vrijwilligers en faciliteren de activiteiten die hier plaatsvinden. Als we zuinig zijn met energie en andere uitgaven, lukt het om met onze bar- en huuropbrengsten quitte te draaien. Om de kosten echter ook in de toekomst laag te kunnen houden, speelde bij ons al langer de wens om het gebouw te verduurzamen.”

“Energie coöperatie Samenstroom heeft vorig jaar van het windpark de opdracht gekregen om met bewoners die rond het windpark wonen duurzame initiatieven te ontwikkelen”, vertelt Monique Zegveld, die de communicatie verzorgt voor de coöperatie. “Voor deze initiatieven is het leefbaarheidsfonds in het leven geroepen. Het idee is dat een deel van de opbrengst van het windpark zo direct terugstroomt naar de bewoners.”

Leefbaarheidsfonds

Vanuit het leefbaarheidsfonds zijn er in de Klingerberg al diverse mooie projecten gefinancierd. Zo is er een bijenstal gekomen, zijn tuintjes vergroend en wordt er een inclusieve pumptrackbaan aangelegd. “Het mooie aan dit fonds is, dat ecologische duurzaamheid echt gekoppeld wordt aan sociale duurzaamheid, iets wat nog veel vaker zou mogen, wat mij betreft.”

Om in aanmerking te komen voor steun vanuit het leefbaarheidsfonds, moet een project voldoen aan bepaalde voorwaarden die door bewoners zelf zijn geformuleerd. “Denk aan het stimuleren van groene of sociale verduurzaming of het versterken van het gemeenschapsgevoel in de wijk”, aldus Monique. “Vanuit de Klingerberg kwamen meer dan 100 ideeën die aan deze voorwaarden voldeden, waaronder ook het verduurzamen van gemeenschapshuis de Egelantier.”

Samenwerking

Samenstroom heeft actief met De Egelantier meegedacht op welke manier het fonds kon bijdragen aan de verduurzaming van het pand. Als pandeigenaar was uiteraard ook de gemeente Venlo betrokken bij dit proces. Zo verzorgde de gemeente een energiescan van het pand, om te bepalen met welke maatregelen de duurzame ambities van de gemeente Venlo te bereiken zijn. Het gaat dan om de ambities om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten en in 2050 geheel gasloos te zijn. Eén van de maatregelen is hierbij het aanbrengen van een PV-installatie. Carel: “Een belangrijke voorwaarde voor ons is dat de opbrengst van de PV-installatie gedeeltelijk weer terugstroomt naar de wijkbewoners. We maken dus met een deel van de opbrengst een nieuw potje, waarmee we kleine initiatieven in de buurt ondersteunen.”

Verduurzamingsmaatregelen

De zonnepanelen liggen er sinds afgelopen zomer en de Egelantier is in gesprek met de gemeente over de vervolgstappen. “We vinden verduurzamen belangrijk en willen op termijn energieneutraal en gasloos worden. Door het aansluiten van een warmtepomp kunnen we dat uiteindelijk bereiken.” “Het mooie aan dit initiatief”, vult Monique aan, “was de co-creatie die ontstond tussen De Egelantier, Gemeente Venlo en Samenstroom. Je hebt als stichting zelf niet altijd de tijd, expertise of middelen om een doel te bereiken, maar in samenspraak met de gemeente Venlo kun je dit wel voor elkaar krijgen. Zo tilden we elkaar een beetje op, met een fantastisch resultaat als gevolg!”

Carel knikt instemmend. “De komende maanden gaan we samen met de gemeente de nog te nemen verduurzamingsmaatregelen verder uitwerken, voorleggen, uitrollen en wegzetten in de tijd.”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 10 januari 2024 om 10:34 op Nu Venlo