De Venlose vastgoedsector investeert met behulp van de BIZ

Komende 5 jaar extra geld voor versterking van centrum

Vastgoed Venlo panorama
Nieuws - maandag 5 februari 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

Van de bijdrageplichtige vastgoedeigenaren die gestemd hebben, heeft meer dan tweederde zich uitgesproken vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Met 216 stemmen voor en 101 stemmen tegen is de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 van toepassing op alle niet-woningen in het Venlose centrum. De BIZ betekent enerzijds een extra financiële impuls, omdat vastgoedeigenaren een bijdrage doen aan een BIZ-fonds. Anderzijds geeft de BIZ meer kracht aan belangenbehartiging en samenwerking in de binnenstad. 

Voorzitter van de Vereniging van Vastgoedeigenaren Venlo (VVEV) Marc Bartels is verheugd met het resultaat: ”We hebben hier de afgelopen maanden met onze vereniging keihard aan gewerkt. Het was vooraf zeker geen gelopen race, maar ik ben blij te zien dat de meeste vastgoedeigenaren kiezen voor het collectief en zien dat een dergelijke samenwerking goed is voor hun eigen rendement, maar ook voor de Venlose binnenstad als geheel. De komende vijf jaar kunnen we met de BIZ echt stappen zetten.” Wethouder Erwin Boom heeft zijn felicitaties inmiddels overgebracht aan het bestuur van de VVEV: “We hebben de afgelopen jaren al goed samengewerkt en plannen gemaakt voor de binnenstad. Met de BIZ laten de vastgoedeigenaren zien vertrouwen te hebben in de ingezette koers. Dat is heel goed nieuws.”

BIZ Vastgoed

Met een BIZ krijgen vastgoedeigenaren een stevigere positie aan het stuur voor de ontwikkeling van een afgebakend gebied: vastgoedbelangen kunnen beter worden behartigd en de onderhandelingskracht richting derden is sterker. Ook werkt een BIZ vaak als een multiplier: als de vastgoedsector collectief gaat investeren, doet de gemeente daar vaak een schepje bovenop. 

De BIZ-vastgoed heeft een looptijd van vijf jaar. In die tijd willen de vastgoedeigenaren zich onder meer inzetten voor een betere bereikbaarheid, het terugdringen van de leegstand, vergroening en het beleefbaar maken van erfgoed. Ook is er aandacht voor onderlinge kennisuitwisseling en netwerkvorming. 

Meer info over de BIZ Vastgoed is te vinden op www.venlo.nl/biz en http://www.vastgoedeigenarenvenlo.nl.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 5 februari 2024 om 15:00 op Nu Venlo