Extra geld voor ontwikkeling kloosterdorp Steyl

Wethouder Marij Pollux, de gedeputeerde van Provincie Limburg en de directeur van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die de overeenkomst ondertekenen.
Nieuws - donderdag 2 maart 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

De gemeente Venlo en Provincie Limburg hebben woensdag 1 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin ze afspreken extra te gaan investeren in de ontwikkeling van kloosterdorp Steyl. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ondertekende deze overeenkomst.

De provincie maakte begin februari al bekend één miljoen euro te reserveren voor Steyl. In de samenwerkingsovereenkomst staat nog niet precies waar het geld naartoe gaat. Dit werken de gemeente, provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in 2023 verder uit.

Samen bouwen

Wethouder Marij Pollux ziet deze samenwerkingsovereenkomst als een mooie volgende stap voor de ontwikkeling van Steyl: “In september hebben we het ambitiedocument ‘Samen voor Steyl’ vastgesteld. Alle partijen en organisaties in Steyl zijn inmiddels aan de slag om de acties die in dit ambitiedocument zijn benoemd uit te voeren. Samen bouwen we daarmee aan de doorontwikkeling van Steyl. We zien in Steyl een grote samenhang tussen verschillende complexe opgaven. Het gaat om de ontwikkeling van het monumentale erfgoed in de brede zin van het woord, dus herbestemmingen en nieuwe functies in de gebouwen, maar ook de ontwikkeling en instandhouding van de kloostertuinen, die ook rijksmonumentaal zijn. Het ondertekenen van deze overeenkomst is een opmaat voor verdergaande samenwerking tussen de RCE, provincie en gemeente. Dat komt de totale ontwikkeling in Steyl ten goede.”

Kloosterdorp Steyl

Steyl staat bekend om zijn religieus erfgoed. Niet alleen de aard van de historische gebouwen en tuinen is bijzonder, maar ook de hoeveelheid en de grootte ervan. In het verleden was Steyl helemaal zelfvoorzienend, met diverse werkplaatsen, moestuinen en een eigen elektriciteitscentrale. Veel daarvan is bewaard gebleven. Daarnaast is er een breed en divers aanbod van culturele voorzieningen.

Maar er is ook een grote uitdaging in Steyl, namelijk de leegstand en daarmee de verpaupering van de gebouwen. We zoeken naar nieuwe functies, zodat het erfgoed behouden kan blijven voor de toekomst. Dit doen we samen met verschillende partners en de culturele en toeristische organisaties die actief zijn in Steyl. Ook kijken we naar randvoorwaarden zoals verkeer en parkeren.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 2 maart 2023 om 14:45 op Nu Venlo