Gebiedsontwikkeling Vierwaarden gaat beoogde oplossingsrichtingen onderzoeken

Communicatie Vierwaarden
Nieuws - dinsdag 30 april 2024
Tekst
Leesduur 3 minuten

Om de waterveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de noordelijke Maasvallei te verbeteren, werken gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en het Rijk samen aan project Vierwaarden.

De afgelopen maanden zijn met bewoners en ondernemers uit de omgeving oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Deze zogenoemde bouwstenen zijn beschreven in een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD ligt nu ter inzage.

De NRD beschrijft de aanpak voor de onderzoeken voor de milieueffectrapportage (mer). De reikwijdte beschrijft de aanpak voor het vervolg, welke alternatieven worden onderzocht en welke milieu- en omgevingsthema’s in beeld worden gebracht. Het detailniveau beschrijft de diepgang en methode van het onderzoek. In de NRD wordt nog geen definitieve keuze gemaakt voor een oplossing. Dat volgt pas na de mer. 

NRD Vierwaarden ter inzage      

Van vrijdag 19 april t/m donderdag 30 mei 2024 gaat de NRD van gebiedsontwikkeling Vierwaarden ter inzage. U kunt de NRD op verschillende manieren inzien:

  1. Fysiek bij gemeenten Horst aan de Maas en Venlo, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  2. Digitaal via www.platformparticipatie.nl/vierwaarden;
  3. Tijdens onze inloopmomenten op 13 mei a.s. in Grubbenvorst (MFC ’t Haeren) en 21 mei a.s. in Arcen (voormalige Raadhuis). Hier kunt u, tussen 15:30 uur en 20:00 uur, ook terecht met uw vragen over het project en de NRD. 

Mist u een bouwsteen of milieuthema, of vindt u andere zaken onvolledig? Dan kunt u gedurende deze periode reageren. Dat kan per brief, telefonisch en digitaal via Platform Participatie. Daarnaast kunt u tijdens de inloopbijeenkomsten mondeling reageren bij onze notulist. 

Meer informatie           

Op de website van het waterschap vindt u meer informatie over project Vierwaarden, wat deze NRD inhoudt en het verdere proces. Wilt u op de hoogte blijven van het NRD-proces en ander nieuws over Vierwaarden? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief: https://confirmsubscription.com/h/d/4E55A5B528BE565D.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 30 april 2024 om 10:56 op Nu Venlo