Gemeente start met groot onderhoud bomen

Knotwilg
Nieuws - maandag 3 oktober 2022
Tekst
Leesduur 2 minuten

Deze week start de gemeente Venlo met het snoeien en verwijderen van bomen. De gemeente Venlo beheert ongeveer 60.000 bomen in de openbare ruimte. Voor het behoud hiervan en om de veiligheid voor de omgeving te regelen worden deze regelmatig gecontroleerd en zo nodig gesnoeid.

Zieke en dode bomen worden gesnoeid of verwijderd. Daarnaast zijn er speciale bomen die vaker gesnoeid moeten worden, de zogenaamde vormbomen.

Vormbomen

Vormbomen zijn bomen, waarbij er voor is gekozen om de boom niet volledig vrij uit te laten groeien, zoals leilindes, bolacacia’s en knotwilgen. Daarom worden deze bomen regelmatig gesnoeid.

Risico snoei

De bomen in de openbare ruimte in Venlo worden regelmatig gecontroleerd op veiligheidsrisico’s. Daarbij worden zieke bomen vaker gecontroleerd. Uit de onlangs uitgevoerde veiligheidscontroles is gebleken dat een aantal bomen op korte termijn gesnoeid dient worden om de constateerde veiligheidsrisico’s weg te nemen. Daarnaast is het voor de veiligheid noodzakelijk een aantal bomen te verwijderen.

Gedragscode Flora en Fauna

De aannemer werkt volgens een gedragscode waardoor het in principe is toegestaan om jaarrond snoeiwerkzaamheden uit te voeren zonder dat daarbij flora en fauna wordt verstoord. Omdat in de aankomende periode geen vogels zijn die broeden, is het risico op verstoring klein.

Uitvoering

De uitvoering van het snoeien van de vorm- en de risicobomen en het zo nodig verwijderen van de risicobomen start deze week en duurt tot het einde van het jaar. De te snoeien en de verwijderen bomen staan verspreid over gehele gemeente Venlo. Wanneer de werkzaamheden grote impact kunnen hebben op de omgeving zullen de direct aanwonenden middels een infobrief nog aanvullend over de uitvoering van de werkzaamheden worden geïnformeerd.

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid:

  • Houd voldoende afstand op de locaties waar gewerkt wordt
  • Volg aanwijzingen van medewerkers op

Medewerking

Wanneer iedereen de instructies opvolgt kunnen de werkzaamheden snel uitgevoerd worden en zal de mogelijke overlast beperkt kunnen blijven. Alle medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren danken u voor het begrip en de medewerking.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 3 oktober 2022 om 11:36 op Nu Venlo