Gemeente Venlo neemt aandelen WAA Groep NV over

Decoratief
Nieuws - donderdag 22 december 2022
Tekst
Foto
Leesduur 3 minuten

De gemeenten Beesel, Bergen en Venlo zijn momenteel nog samen eigenaar van het regionale sociale werkvoorzieningsbedrijf WAA. De drie gemeenten hebben nu afgesproken dat de gemeente Venlo de aandelen van het uitvoeringsbedrijf van de WAA (WAA Groep NV) gaat overnemen.

Win-winsituatie

Voor gemeente Venlo betekent dit dat zij als nieuwe eigenaar van de WAA haar doelen beter kan realiseren en organiseren. Zowel voor de gemeenten Beesel en Bergen als de Wsw-medewerkers betekent deze verandering dat er meer zekerheid is over de toekomst. Een win-winsituatie voor alle betrokken medewerkers en gemeenten.

Geen verandering voor medewerkers

Dat de Wsw-medewerkers kunnen blijven bij de WAA, is voor de gemeenten Beesel en Bergen heel belangrijk geweest in hun afwegingen. In de nieuwe situatie blijft de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) voor alle drie gemeenten dus bij de WAA. Geen veranderingen dus voor de huidige medewerkers van de WAA, zowel niet voor degenen met een Wsw-dienstverband als ook niet voor de overige medewerkers.

Brug naar arbeidsmarkt

Naast de uitvoering van de Wsw gaat de WAA ook  in opdracht van de nieuwe eigenaar voor andere groepen aan de slag. Zo gaat de WAA een brug worden naar de arbeidsmarkt voor bijvoorbeeld werkzoekende uitkeringsgerechtigden. In een tijd waarin krapte op de arbeidsmarkt steeds nadrukkelijker wordt en alle kansen benut moeten worden, is dit een welkome ontwikkeling. WAA en gemeente Venlo kijken met vertrouwen naar de toekomstige kansen om voor werkzoekenden werk van werk te maken, samen met het lokale en regionale bedrijfsleven en andere samenwerkingspartners.

Startmoment

De verwachting is dat in januari 2023 de overdracht van aandelen wordt geformaliseerd en de beide organisaties samen aan het realiseren van hun gezamenlijke doelen beginnen. Voor alle betrokkenen is de start van zo’n nieuw jaar een mooi moment om samen de schouders onder deze nieuwe uitdaging te zetten.

Over de WAA

De WAA is een samenwerkingsorganisatie van de gemeenten Beesel, Bergen en Venlo samen. De GR WAA is de bestuurlijk verantwoordelijke organisatie, de WAA Groep NV de onderliggende uitvoeringsorganisatie. De gemeenten zijn als aandeelhouders nu nog samen eigenaar van de WAA Groep NV.

Wethouder Erwin Boom
Wethouder Erwin Boom geeft een toelichting.
Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 22 december 2022 om 16:31 op Nu Venlo