Gemeente Venlo zet stevig in op aanpakken jeugdcriminaliteit

Jongen in donkere steeg
Nieuws - dinsdag 3 oktober 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

Het RIEC en het Trimbos-instituut deden in mei 2023 onderzoek naar criminele jongeren en de mate van middelengebruik onder jongeren in de gemeente Venlo. De resultaten zijn verontrustend en vragen om meer actie. Daarom start de gemeente met een lokale aanpak vanuit het programma Preventie met Gezag.

Er wordt al jaren door partners samengewerkt om het middelengebruik en jeugdcriminaliteit in Venlo terug te dringen. Er zijn wijkgerichte jongeren overleggen ingericht, er wordt ingezet op preventie en vroegsignalering en er is een persoonsgerichte aanpak voor jongeren die crimineel gedrag vertonen. Ook worden er straatcoaches ingezet en zijn er samenwerkingen met zorginstellingen en scholen. Toch blijkt alle inzet niet voldoende. Uit recente onderzoeken blijkt dat er in 2022 635 jongeren tussen de 18 en 23 jaar geregistreerd waren als verdachte van een misdrijf. Dit is 2,5% van het totaal aantal jongeren.

Drugsgebruik en -criminaliteit

Drugscriminaliteit is de meest voorkomende vorm van ondermijnende criminaliteit onder jongeren. Onder jongeren lijkt het gebruik van drugs en de handel in drugs enigszins genormaliseerd te zijn. Drugs is gemakkelijk verkrijgbaar en wordt aangeboden via drugslijnen, WhatsApp en Telegram. Sommige jongeren handelen zelf in drugs om hun eigen gebruik te kunnen betalen en voor anderen is het een gemakkelijke manier om snel geld te verdienen. Professionals geven ook aan dat steeds meer jongeren messen bij zich dragen ter bescherming of als statussymbool.

Preventie met Gezag

Het Rijk heeft laten weten dat de gemeente Venlo in aanmerking komt voor een structurele bijdrage van 1 miljoen euro per jaar om de jeugdcriminaliteit terug te dringen. De gemeente Venlo dient samen met de belangrijkste partners in oktober een verzoek in om deze extra financiële middelen te krijgen. Als deze zijn toegekend, wordt er gestart met het programma ‘Preventie met Gezag’.

De gemeente wil het probleem samen met ouders, scholen, justitiële inrichtingen en zorgpartners zowel preventief als repressief aanpakken. De succesvolle bestaande interventies worden voortgezet en versterkt. Daarnaast wordt er een verdiepende analyse uitgevoerd naar waarom jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Ook wordt ingezet op het vergroten van kennis van de digitale leefwereld van jongeren. Er komt een intensievere samenwerking in de wijk om jeugdcriminaliteit tegen te gaan en jongeren meer perspectief te bieden om talenten te ontwikkelen. Jongeren die zich bezighouden met criminele activiteiten worden harder aangepakt. Verder komt er meer aandacht voor de gevaren van alcohol- en drugsgebruik door jongeren.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 3 oktober 2023 om 16:30 op Nu Venlo