Intentieovereenkomst met gebiedspartners Veilingterrein Venlo

Een gedeelte van een warmtenet, met buizen en leidingen in de grond.
Nieuws - vrijdag 12 april 2024
Tekst
Leesduur 3 minuten

Gemeente Venlo en de gebiedspartners van de ontwikkelingen van en rondom het Veilingterrein, het zogenoemde Middengebied, verkennen of er koppelkansen zijn rondom de aanleg van een warmtenet in Hagerhof en omgeving. Hiervoor ondertekenden zij op vrijdag 12 april een intentieovereenkomst.

Al sinds 2021 is de gemeente in gesprek met zowel JPO, de ontwikkelaar van het Veilingterrein, als met de partijen in de directe omgeving van deze ontwikkeling. Dat zijn: VieCuri, Fontys, Gilde en OGVO. 

Begin 2023 heeft de gemeente in deze gesprekken aangegeven dat er plannen zijn voor de komst van een warmtenet in Hagerhof en omgeving. De genoemde gebiedspartners hebben daarop laten weten dat zij koppelkansen zien tussen hun eigen duurzaamheidsopgaves en het warmtenet en dat zij deze kansen graag samen met de gemeente verder willen verkennen. 

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst werd ondertekend door Gard Stals van JPO, Robert Muijsers van VieCuri Medisch Centrum, Han ter Reegen van College den Hulster – OGVO, wethouder Marij Pollux, Frans Möhring van Fontys Hogeschool en Peter Thuis van ROC Gilde Opleidingen. 

Met de ondertekening van deze overeenkomst onderkennen alle partijen ook dat de lokale koppelkansen moeten bijdragen aan de betaalbaarheid van het toekomstige warmtenet voor alle gebruikers. Dit zal de komende tijd verder samen worden onderzocht.

Intentieovereenkomst Woonwenz

Ook met woningcorporatie Woonwenz sluit de gemeente een aparte intentieovereenkomst, waarin de voorwaarden voor de aansluiting van al hun vastgoed in Hagerhof-Oost en Hagerhof-West op het warmtenet zijn vastgelegd.

Warmtenet

Dat er ook daadwerkelijk een warmtenet komt in Hagerhof is hiermee nog niet definitief, maar het is wel een belangrijk stap voorwaarts in een proces dat nog enkele jaren zal duren voordat de eerste schop in de grond gaat. 

In het kader van een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente het warmtebedrijf Linthorst Energy uit Apeldoorn geselecteerd om het warmtenet te ontwerpen, aan te leggen en te exploiteren. 

Voorwaarden voor het warmtenet 

De gemeente voert momenteel gesprekken over de voorwaarden van het warmtenet. Deze voorwaarden gaan onder andere over de betaalbaarheid, de duurzaamheid en de leveringszekerheid van de warmte. Maar ook over de rol van de gemeente in het toekomstige, lokale warmtebedrijf. De gemeenteraad heeft namelijk vorig jaar besloten dat Venlo op termijn eigenaar wil worden van het warmtenet in Hagerhof en omgeving. Pas als de gemeente en het warmtebedrijf het eens zijn over de voorwaarden, kan er een start worden gemaakt met het ontwerp van het warmtenet.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 12 april 2024 om 15:51 op Nu Venlo