Inwoners tevreden over Venlo als woongemeente

Decoratief
Nieuws - donderdag 20 juni 2024
Tekst
Leesduur 8 minuten

De resultaten van de Stadspeiling 2023 zijn bekend. Over het algemeen vinden inwoners Venlo een prettige gemeente om in te wonen. De meerderheid vindt Venlo schoon en groen.

De drie thema’s die onze inwoners het belangrijkst vinden voor de gemeente Venlo zijn: 

  • een leefbare woonomgeving, daarbij horen bijvoorbeeld genoeg woningen, veiligheid, voorzieningen en sociale verbinding.  
  • een gezonde leefomgeving, daarbij kunt u denken aan groen, sportmogelijkheden buiten, wandel- en fietspaden.  
  • duurzaamheid en klimaatverandering en de gevolgen daarvan, dan gaat het bijvoorbeeld over wateroverlast, droogte of maatregelen om energie te besparen.  

Hoe kijken de inwoners aan tegen deze voor hen belangrijkste onderwerpen? 

Leefbare woonomgeving

Venlo krijgt als woonstad een 7,1 op het rapport. De verkeersveiligheid in de eigen buurt scoort een 6,4. Bijna 80% van de inwoners vindt dat de binnenstad van Venlo te bieden heeft wat je van een echte stad mag verwachten. Venlo wordt voornamelijk gezien als woon- en werkstad en minder als een winkel- en recreatiestad. Opvallend is dat het rapportcijfer voor Venlo als toeristenstad is gedaald van een 7,0 naar een 6,8. 

Verder blijkt uit de antwoorden dat de sociale contacten tussen wijkbewoners de laatste jaren stabiel zijn gebleven. Er is wel duidelijk verschil tussen wijken. Voor ouderen is de kans het grootste dat ze eenzaam worden. Ongeveer 3% van onze inwoners is eenzaam. Tot slot is de waardering die mensen hebben voor hun eigen gezondheid verder gedaald, terwijl Venlonaren wel iets meer zijn gaan bewegen en iets fitter zijn dan twee jaar geleden. 

Gezonde leefomgeving

Gemiddeld vindt 60% van de inwoners dat de gemeente Venlo een schone gemeente is en 72% vindt dat we een groene gemeente zijn. Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de kwaliteit van de parken, het groen en Maasoevers is een 6,9.  De meeste Venlonaren (ruim 70%) waarderen de mooie gebouwen en het groen in de gemeente. Dit is meer dan in 2021.   

Duurzaamheid en klimaatverandering 

Venlo en haar inwoners timmeren hard aan de weg als het gaat om duurzaamheid. De helft van de Venlonaren wekt zelf duurzame energie op. Dit aandeel is verdubbeld sinds 2021. Ruim een derde van de inwoners zorgt ervoor dat regenwater in de bodem kan zakken in plaats van dat het via het riool wordt afgevoerd. Ook dit aandeel is fors gestegen. En ongeveer 85 procent van alle inwoners koopt meestal/altijd energiezuinige apparaten. 

Wat vinden de inwoners van de gemeente?


Als gemeente krijgen we een 7,2 voor onze dienstverlening en een 6,9 voor communicatie en voorlichting. Het vertrouwen in ons bestuur neemt de afgelopen jaren steeds verder toe. 

Over de Stadspeiling

De gemeente Venlo onderzoekt sinds 1994 via de Stadspeiling hoe Venlonaren aankijken tegen actuele lokale vraagstukken op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport, en gemeentelijke dienstverlening. De Stadspeiling wordt gebruikt voor het maken van nieuw beleid en het volgen van de ontwikkelingen in de wijken. De vragenlijst van 2023 is ingevuld door bijna 2.200 Venlonaren van 18 jaar en ouder. 

Dit artikel is slechts een samenvatting van de meest interessante resultaten. In de factsheet vindt u meer informatie en cijfers. De resultaten op wijkniveau vindt u op www.venloinzicht.nl en www.venlo.incijfers.nl  
 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 20 juni 2024 om 09:46 op Nu Venlo