Lintjesregen 2022

25 personen gedecoreerd in gemeente Venlo

Boeketten bloemen met rood, wit, blauw lint
Nieuws - dinsdag 26 april 2022
Tekst
Leesduur 16 minuten

Zes vrouwen, negentien mannen, onder wie twee ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 25 gedecoreerden verrast tijdens de traditionele lintjesregen.

Drieëntwintig inwoners van de gemeente Venlo mogen zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen en twee inwoners ridder.

RIDDER: de heer W.M. (Roland) de Groot (41) uit Blerick

De heer De Groot is sinds 2003 vrijwilliger bij en secretaris (2017 – heden) van stichting Platform Sociale Zekerheid Noord- en Midden-Limburg (en rechtsvoorganger). Bij deze stichting kunnen zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kosteloos terecht met hun vragen en problemen. De stichting beschikt over spreekuurpunten in vijf gemeenten. De heer De Groot is spreekuurhouder bij het spreekuurpunt in Venlo en webmaster. Ook stelt hij de maandelijkse nieuwsbrief op en verricht hij pr-werkzaamheden. Vanaf 2019 is de heer De Groot lid van de UWV Cliëntenraad Limburg (2019 – 2021) en lid van de (landelijke) Centrale Cliëntenraad UWV (2021 – heden).

RIDDER: de heer A.G.M. (Ton) Holthuijsen (79) uit Venlo 

De heer Holthuijsen is sinds 2011 voorzitter van de stichting Burgerlijke Godshuizen. Deze organisatie zet zich sinds de middeleeuwen in voor de zorg voor armen en weeskinderen. Op dit moment verzorgt de stichting de financiële ondersteuning van sociaal zwakkeren. Vanaf 2006 is de heer Holthuijsen bestuurslid van de Dutch Produce Association (DPA). Hij was vertegenwoordiger van de tuinbouwsector en zette zich in voor een versterking van de sector. Verder was hij medeoprichter van het GroentenFruit Huis. In de periode van 1991 tot 1995 was de heer Holthuijsen bestuurslid van de Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost Nederland (Royal ZON). Voor 1991 was hij bestuurslid van de Coöperatieve Venlose Groente Veiling (VGV). Hij vertegenwoordigde dan ook de VGV in het overgangsbestuur van de fusieorganisatie van de VGV en de CVV. Hij was o.a. een van de initiatiefnemers van de fusie met de Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland (Royal ZON). De heer Holthuijsen was ook gedelegeerd bestuurslid in de Provinciale Veilingorganisatie, de Stichting Promotie Tuinbouw ZON en de Proeftuin Noord-Limburg.

Ook was hij gedelegeerde in het hoofdbestuur van het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilingen (CBT) en lid van het bestuur Ter Ondersteuning Proefstation onder glas in Naaldwijk. Van 1975 tot 2010 was de heer Holthuijsen bestuurslid en voorzitter (1996-2010) van de Rabobank Venlo e.o. Hij begon als vertegenwoordiger van de agrarische ondernemers in de tuinbouw in Venlo. Als voorzitter was hij architect van verschillende fusies met naburige Rabobanken o.a. in Blerick (1991), Baarlo (1993), Arcen-Velden (2003) en Beesel-Belfeld-Reuver-Tegelen (2006). Onder zijn leiding ontstond een ondernemende bank die telkens tot de top drie van Nederland behoorde op het terrein van financiële en commerciële activiteiten. Ook had hij een leidende rol in het hoofdsponsorschap van de Floriade in 2006 door een consortium van lokale Rabobanken. Verder ondersteunde hij innovatie start-ups na de komst van een dependance van de Universiteit van Maastricht en de HAS en was hij pleitbezorger van deze vorm van investeringen bij de Rabobank Nederland.

Ten slotte ontstonden er onder zijn leiding diverse grensoverschrijdende samenwerkingen in de tuinbouwsector waardoor krachtige Nederlands-Duitse afzetverenigingen en -combinaties ontstonden. Van 1975 tot 2021 was de heer Holthuijsen vrijwilliger bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Hij maakte zich sterk voor onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie in de agrarische sector. Zo legde hij in verschillende tuinbouwstudieclubs de basis voor de ontwikkeling van telersverenigingen en regiobranding. Ook deelde hij als voorbeeld ruimhartig zijn teeltkennis. Hij was medeoprichter van de regionale proeftuin en actief bij het praktijkonderzoek voor de vernieuwing van de sector. Zo maakte het regionale tuinbouwcluster de transitie naar succesvol marktgericht ondernemen. Gesteld wordt dat de glastuinbouwsector in de regio Noord-Limburg dankzij zijn inzet leidend werd in de veredeling van asperges en hij als zodanig een belangrijke bijdrage leverde aan de sector. In de periode van 1967 tot 2000 was de heer Holthuijsen bestuurslid (1967-1989) en vicevoorzitter (1990-2000) van de Harmonie St. Caecilia in Blerick. Hij was ook lid van de sponsorcommissie en organisator van buitenlandse reizen.

LID: de heer H.J.G. (Huub) Beeren (67) uit Venlo 

De heer Beeren is sinds 1980 vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Wien in Venlo. Hij is liedjesarchivaris en lid van diverse commissies. Vanaf 1997 is de heer Beeren vrijwilliger bij stichting Omroep Venlo. Hij is radioproducer, podcastmaker en radiohost. Sinds 2006 is de heer Beeren vrijwilliger bij de woonzorglocatie Auxiliatrixpark in Venlo. Hij ondersteunt de mensen met een beperking. Vanaf 2016 is de heer Beeren vrijwilliger bij de stichting Seniorenomroep Venlo. Hij is radioprogrammeur en presentator. Daarnaast is hij sinds 2020 vrijwilliger bij Radio Neverland.

LID: mevrouw B.R.E.M. (Brigitte) Borghaerts (68) uit Steyl 

Mevrouw Borghaerts is sinds 2006 Kinderrechtenactivist. Zij zet zich in voor de (rechten van) kwetsbare mensen, met name kinderen en jongeren, om hen voor uitzetting naar het land van herkomst te behoeden. Daarbij gaat het om kinderen en soms hun ouders die in de asielprocedures tussen wal en schip vallen. Recente voorbeelden die landelijk bekendheid kregen, zijn Mauro en Lili Howick. Er zijn echter vele anderen bij wie zij een soortgelijk pad bewandelde. Zij richtte een steungroep op voor kinderen en jongeren in de asielprocedure. Daarbij checkt zij alle verkiezingsprogramma’s en spreekt zij politieke partijen aan op het bewust zijn van kinderrechten. Als deskundige speelt zij een adviserende en activistische rol. Zij neemt de dossiers zeer zorgvuldig door en vindt vaak fouten, waardoor iemand toch recht op een verblijfsvergunning blijkt te hebben. Zij onderhoudt veelvuldig contact met o.a. advocaten en politici. Dit doet zij ondanks haar fysieke ongemakken vanuit haar woning. Zij belt, mailt, schrijft artikelen, doet onderzoek en overlegt met allerlei partijen. De ervaring en kennis die zij inmiddels heeft opgebouwd, maakt haar tot een autoriteit en vraagbaak voor juristen, advocaten, belangenorganisaties en politici. Door haar inzet werden uitzettingen voorkomen en gebruikte de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid. Daarbij blijft zij op de achtergrond en de partner waar zij mee samenwerkt, levert indien nodig het ‘gevecht’ vóór de schermen.

LID: mevrouw A.N.M. (Nettie) Engelen-Janssen (70) uit Tegelen 

Mevrouw Engelen was van 2005-2020 medeoprichter en secretaris van SeniorWeb Tegelen. Ze nam het initiatief tot het opzetten van cursussen voor het leren werken met computers, tablets en smartphones en was actief met het werven van docenten en het regelen van leslocaties. In overleg met de docenten zorgde ze voor lesmateriaal en ze organiseerde de lesindelingen. Verder onderhield ze contacten met de pers en hield ze de website up-to-date. Ze werd gezien als de spil van de organisatie en ze zorgde voor continuïteit. Bij het 10-jarig bestaan van SeniorWeb Tegelen is mevrouw Engelen door de landelijke organisatie van SeniorWeb onderscheiden met de speld van verdienste. Sinds 2014 is mevrouw Engelen vrijwilligster bij stichting Wereldpaviljoen in Steyl. Ze verzorgt de (financiële) administratie en organiseert arrangementen. Verder is ze lid van de communicatie en pr-werkgroep. Een van haar taken is de eindredactie van de nieuwsflits voor de vrijwilligers en voor de stakeholders. Bovendien houdt zij de website en Facebook actueel en is ze betrokken bij de ICT-werkzaamheden. Vanaf 2016 is mevrouw Engelen medeoprichter en secretaris van de seniorenvereniging Jongeren van Vroeger. Ze onderhoudt contacten met andere seniorenverenigingen en is betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten. Verder stuurt zij de vrijwilligers aan die zich bezighouden met belastingaangiftes van leden. Ook stelt zij de tweemaandelijkse nieuwsbrief samen.

LID: de heer G.H. (Ger) Gerards (74) uit Tegelen 

De heer Gerards is sinds 1991 vrijwilliger bij carnavalsvereniging D’n Oeles in Tegelen. Hij richtte mede de jeugdafdeling op en was lid van de jeugdcommissie, waarbij hij de jongeren begeleidde. Momenteel bemant hij de kassa tijdens carnaval. Vanaf 2004 is de heer Gerards vrijwilliger bij het mannenkoor de Tegelse Hofzangers. Hij is geen lid maar werft fondsen, o.a. door het organiseren van activiteiten. Hij promoot het koor, is lid van de reiscommissie en de commissie culturele fietstocht. Hij beheert de cd-collectie en verkoopt de cd’s. Sinds 2010 is de heer Gerards vrijwilliger bij De Zorggroep, locatie De Nieuwe Munt in Tegelen. Hij ondersteunt de maaltijdbezorgers, organiseert activiteiten voor de bewoners en sinds de coronapandemie is hij portier, waarbij hij toeziet op het naleven van de regels en op de veiligheid. Daarnaast is de heer Gerards vanaf 2015 penningmeester van de KBO, afdeling Tegelen. Hij woont de vergaderingen van de regionale afdeling bij, organiseert en begeleidt de activiteiten, organiseert de jaarlijkse ledenreis, werft fondsen en verricht hand-en-spandiensten.

LID: mevrouw P.M. (Nelly) Hauser-Mulders (75) uit Tegelen 

Mevrouw Hauser is sinds 2001 ondersteuner/mantelzorger van drie mindervalide dames. Zo ondersteunt zij haar mindervalide buurvrouw en haar mindervalide rolstoelgebonden buurmeisje. Zij gaat met hen (rolstoel)wandelen en begeleidt hen bij de dokters- of ziekenhuisbezoek, mede omdat haar buurman reeds is overleden. Verder gaat ze regelmatig op bezoek om eenzaamheid te voorkomen. Vanaf 2006 is mevrouw Hauser vrijwilliger bij de KBO, afdeling Velden. Zij bezorgt het afdelingsblad De Nestor en ander drukwerk in de wijk. Daarnaast is mevrouw Hauser sinds 2012 vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem. Zij is actief als activiteitenbegeleider en gaat op bezoek om eenzaamheid te voorkomen. In de periode van 1975 tot 2013 was mevrouw Hauser vrijwilligster bij de Nederlandse Hartstichting. Zij was coördinator van de jaarlijkse collecte in Velden. Van 1976 tot 1995 was zij vrijwilligster bij de vereniging Kindervakantiewerk in Velden. Deze organisatie zette zich in voor een vakantiekamp voor kinderen uit minderbedeelde gezinnen. Zij was organisator en tevens actief als begeleider. Naast dit alles collecteert mevrouw Hauser voor de Nederlandse Hartstichting, het Longfonds, de Nierstichting, het plaatselijke Lourdescomité en het St. Nicolaascomité.

LID: de heer G.J.G.J. (Gilbert) Idink (50) uit Blerick 

De heer Idink is vrijwilliger bij Voetbalvereniging SV Blerick. Van 1992 – 1997 was hij lid van de activiteitencommissie, van 1995 – 2000 bestuurslid, van 1995 – 2010 begeleider van het jeugdkamp, van 1999 – 2001 lid van de Werkgroep 2000, van 1999 – 2016 medeoprichter en zat hij in de organisatie van het Toptoernooi B, van 2000 – 2010 deed hij aan pr en sponsoring en sinds 2019 is hij lid van de Werkgroep 2020. Deze werkgroep geeft vorm aan het toekomstbeleid en nieuwe ontwikkelingen van de vereniging. Sinds 2006 is de heer Idink vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Wortelepin. Van 2006 – 2010 en 2015 – 2020 was hij lid van de commissie Blerick Blief Boete & Blerick Blief Binne, een activiteit aansluitend aan de grote optocht op carnavalszondag, van 2009 – 2020 secretaris van de Ald Prinse Blerick. Hij coördineerde mede de inauguratie en de jaarlijkse cultuurreis. Van 2014 - 2017 was hij bestuurslid. Daarnaast is hij lid van diverse commissies, o.a. de public relations & marketingcommissie, waar hij tevens voorzitter van is geweest. In 2009 was hij prins carnaval, van 2015 – 2017: bestuurslid en vicevoorzitter van het project BCL-carnavalstreffen 2016, onderdeel van de Stichting Laeve de 3! Het evenement bestond uit een roadshow langs 33 Limburgse gemeentes, een expositie, een businesscongres, een jeugdtreffen, een feestavond, BCL-treffen, een kerkdienst en het ontvangst op het stadhuis van Venlo en hij wierf sponsoren.

Vanaf 2017 is de heer Idink vrijwilliger bij Showorkest Harmonie Fortissimo Venlo. Sinds 2017 vrijwilliger van de werkgroep bardienst, van 2017 – 2019 was hij penningmeester en sinds 2019 voorzitter. Vanaf 2015 is de heer Idink lid van de commissie Lintgenoten Venlo. De commissie draagt personen voor om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding. In de periode van 2017 tot 2021 was de heer Idink bestuurslid en vicevoorzitter (2018-2021) van het CDA Venlo. Daarnaast was hij lid van de programmacommissie GR 2014-2018. De heer Idink was van 2003 tot 2010 bestuurslid van de Stichting BlariaCultura, een stichting die het culturele leven wil verrijken in stadsdeel Blerick. Eén van de projecten was het multiculturele festival Marcato Mondial waar betrokkene tevens bestuurslid van was. Van 2010 – 2014 was de heer Idink raadslid van de gemeente Venlo.

LID: de heer P.A.M. (Paul) Koetsenruijter (67) uit Blerick 

De heer Koetsenruijter is sinds 2000 voorzitter van het Franciscuskoor in Venlo. Hij begeleidde o.a. de transformatie van een kerkkoor tot een opzichzelfstaande vereniging. Onder zijn leiding kreeg de vereniging een nieuwe rol in het lokale culturele verenigingsleven. Hiervoor zette hij in op toegankelijke muziek voor een breder publiek en het organiseren van workshops, koorreizen en concerten. De vereniging ontving in 2011 bij haar 100-jarig bestaan de 'Koninklijke Erepenning'. Tijdens de coronapandemie zet hij zich in voor het verbinding houden met de leden ondanks dat de vereniging lange tijd de activiteiten moest staken. In de periode van 1998 tot 2006 was de heer Koetsenruijter bestuurslid van de Stichting Festival Religieuze Muziek te Venlo. Hij was verantwoordelijk voor de algemene en muzikale organisatie. Hij stelde het muzikale programma samen, verzorgde de uitnodigingen en onderhield de contacten met de musici. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de pr en regelde alle promotie uitingen en de verspreiding daarvan.

LID: de heer F.E.J.M. (Freek) Kusters (53) uit Blerick 

De heer Kusters is sinds 1993 vrijwilliger bij het carnavalsgezelschap De Worteleschrabbers in Blerick en voorzitter sinds 2008. Hij was lid van de Raad van Elf, prins, adjudant en vorst. Van 1992 tot 2005 was de heer Kusters bestuurslid van de organisatie Boekend Events. Hij organiseerde mede de lokale activiteiten en was lid van de opbouwploeg en spreekstalmeester. Van 1985 tot 2017 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid (1985-2007) en voorzitter (2008-2017) van de voetbalvereniging RK BVC in de Boekend (Blerick). Hij was jeugdtrainer en coördineerde de jeugdafdeling.

LID: de heer M.A.J. (Mart) Lemmen (74) uit Tegelen 

In 1970 heeft de heer Lemmen Joekskapel De Wakkere Makkers mede opgericht. Hij gaf muziekles en was kartrekker van de muziekgroep. Nog altijd is hij actief voor de joekskapel. Vanaf 1986 is de heer Lemmen vrijwilliger bij en secretaris (1990-2004) van de Atletiekvereniging Tegelen (thans ‘Scopias’). Hij begon als jeugdbegeleider (1986-1990). Als secretaris begeleidde hij in 1992 de fusie met de atletiekvereniging Festina uit Venlo. Verder was hij in de periode 1992-2018 coördinator van de jury. Sinds 2005 geeft hij wekelijks trainingen. Sinds 2006 is de heer Lemmen ondersteuner/mantelzorger voor zijn echtgenoot met een ernstige hersenaandoening. Hij staat dag en nacht paraat. Wanneer hij verhinderd is, o.a. op woensdag als hij naar het Toon Hermans Huis gaat, zorgt hij ervoor dat zijn vrouw ondergebracht is en verzorgd wordt. Vanaf 2012 is de heer Lemmen vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis in Venlo. Hij ondersteunt de psychotherapeutische begeleiding van de cliënten en coacht een werkstudent. Ook coacht hij de vrijwilligers die de groepsgesprekken leiden.

LID: de heer mr. P.J.J. (Paul) Lenders (59) uit Blerick 

De heer Lenders is sinds 1991 vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Wortelepin in Blerick. Hij was/is o.a. medeoprichter van de jeugdafdeling, lid van de Raad van Elf en medeorganisator van de kinderoptocht. Vanaf 2006 is de heer Lenders vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Blerick. Hij was in de periode van 2006 tot 2021 voorzitter en op dit moment vicevoorzitter. Ook was en is hij lid van o.a. de toernooicommissie, de technische commissie, de commissie schoolvoetbal en de vrijwilligerscommissie.

LID: de heer A.G. (Noud) Linders (73) uit Blerick 

De heer Linders is sinds 1969 vrijwilliger bij de stichting Jongerenkerk in Venlo. Hij is lid van de technische commissie. Daarnaast draagt hij zorg voor de collecte, haalt hulpbehoevenden op voor de kerkdienst, bezoekt zieken en ouderen en verricht ondersteunende activiteiten bij vieringen en evenementen. Ook helpt hij als vrijwilliger bij het servicepunt waar dak- en thuisloze arbeidsmigranten worden opgevangen. Vanaf 2017 is de heer Linders vrijwilliger bij het Zorgcentrum De Meeuwbeemd in Venlo. Hij ondersteunt wekelijks de kerkelijke viering op zaterdag. Daarnaast is de heer Linders vanaf 2018 vrijwilliger bij stichting Emmaus Feniks, een woonwerkgemeenschap bestaande uit o.a. een kringloopwinkel in Venlo. Hij verricht reparatiewerkzaamheden van het kloostercomplex, beheert de houtwerkplaats en zet zich in voor de kringloopwinkel.

LID: de heer P.C.J. (Paul) Lucker (58) uit Belfeld 

De heer Lucker is sinds 1975 vrijwilliger en voorzitter (1995 – heden) van het Rode Kruis, afdeling Belfeld. Inmiddels voortgezet als de stichting EHBO Belfeld. Hij verzorgt de EHBO bij evenementen en geeft lessen over diverse medische onderwerpen. Hij begon bij de jongeren hulpdienst en na het behalen van zijn EHBO-diploma deed hij mee met de colonne. Hij was verbindingscoördinator en heeft zich bijzonder ingezet tijdens het hoge water in 1993 en 1995. Hij volgde de opleiding opvang en verzorging en besteedde bovendien tijd aan het verbouwen van het gebouw en het materiaal. Vanaf 1990 is de heer Lucker vrijwilliger bij Dansgroep Tegelen. Hij is muzikaal leider en verzorger van diverse dansgroepen. Hij is ook lid van de werkgroep voorstelavonden en bij bijzondere gelegenheden verzorgt hij altijd het geluid en het licht. Sinds 2006 is de heer Lucker vrijwilliger bij stichting Maria Auxiliatrix Run. Voor de organisatie van een jaarlijks zijspanweekend in Noord-Limburg voor mensen met een beperking. Hij is begeleider en onderhoudt ook buiten het weekend om contact met de doelgroep.

LID: de heer J.J. (Jos) van Maasakker (82) uit Tegelen 

De heer Van Maasakker is sinds 1984 vrijwilliger bij en penningmeester van De Tegelse Hofzangers. Hij is financieel adviseur en ondersteuner van het bestuur. Hij zorgde voor de erkenning als statutaire vereniging. Daarnaast is de heer Van Maasakker vanaf 1998 penningmeester (tot 2019) en bestuurslid (2019 – heden) van de stichting De Witte Kerk (gemeenschapshuis). Hij heeft gezorgd voor een gezonde financiële basis. Van 1992 tot 2002 was de heer Van Maasakker secretaris van de Tegelse Lawn Tennis Club. Ook verzorgde hij de pr van het jaarlijkse Pannekletserstoernooi. Dit was een van de grootste toernooien van Noord-Limburg. Bovendien leverde hij een bijdrage aan de verlichting van de tennisbanen. Van 1990 tot 2013 was de heer Van Maasakker bestuurslid van Veilig Verkeer Nederland, district Limburg. Hij was ook betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse verkeersexamens voor scholieren. Van 1981 tot 1987 was de heer Van Maasakker secretaris van de stichting Katholiek Onderwijs Tegelen-Oost. Ook was hij de aangewezen persoon om conflicten met leerkrachten op te lossen.

LID: mevrouw W.J.M. (Wendelien) Niessen-Hamans (79) uit Steyl 

Mevrouw Niessen is sinds 1991 vrijwilligster bij De Zorggroep, locatie Erkenhofje en op de locatie De Nieuwe Munt in Tegelen. Zij ondersteunt bij het ontbijt, de lunch en bij de recreatie activiteiten. Vanaf 1997 is mevrouw Niessen vrijwilligster bij het ziekentriduüm in Steyl. Zij is lid van de Witte Brigade die voor ouderen en eenzame mensen vanaf 70 jaar drie volle dagen activiteiten organiseert. Zij is hoofd van de keukenafdeling en begeleidster. In de periode van 1985 tot 2019 was mevrouw Niessen vrijwilligster bij het Katholiek Vrouwen Gilde (KVG), waarvan van 1989 tot 1995 bestuurslid. Zij organiseerde mede cursussen en lezingen.

LID: de heer W.L.L. (Wiel) Oehlen (76) uit Tegelen 

De heer Oehlen is medeoprichter, voorzitter (1992-1995) en bestuurslid technische zaken (1995-heden) van Stichting Openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Hij is verantwoordelijk voor het volledige beheer van het openluchttheater. Hij stuurt een groep vrijwilligers aan die voor het onderhoud van het park zorgt. Tevens verricht hij zelf onderhoudswerkzaamheden en is hij aanspreekpunt voor (potentiële) gebruikers van het openluchttheater. Hij verzorgt de rondleidingen en verstrekt informatie. Van 1981 tot 1999 was de heer Oehlen bestuurslid van Stichting Passiespelen Tegelen. Hij was belast met de technische ondersteuning van de Passiespelen.

LID: de heer R. (Ruud) Plum (67) uit Tegelen 

De heer Plum is sinds 2015 medeoprichter/voorzitter van en vrijwilliger bij de stichting Uw Wijkbus. De stichting verzorgt vervoer voor oudere bewoners en/of mensen met een beperking van de kernen Tegelen, Op de Heide, Steyl en Belfeld. Na een aantal jaar bleek dat een ander stadsdeel (Venlo-Zuid) de wens had aan te sluiten en was er behoefte aan een tweede bus. Deze uitbreiding is dankzij hem gerealiseerd. Daarnaast heeft hij inmiddels de samenwerking gezocht met andere buurtbussen. Vanaf 2015 is de heer Plum vrijwilliger bij Incluzio Sociale Basis Venlo. Hij zet zich in op het Informatie en Adviespunt in Tegelen. Hij is sterk in het vertalen van behoeften in de wijk naar aanbod. Zo is het Informatie en Adviespunt inmiddels verhuisd naar een beter bereikbare en zichtbare locatie. Op dit moment staan er initiatieven op stapel voor ouderen. Vanaf 2019 is medeoprichter Plum penningmeester van de stichting Tegels Informatie Punt. Sinds 2016 is de heer Plum bestuurslid van de wijkraad De Noordkern in Tegelen. De raad is intermediair tussen gemeente en de burger en neemt deel aan diverse projectgroepen en begeleidt deze. In de periode van 1994 tot 2014 was de heer Plum penningmeester (1994 – 1997)/voorzitter (1997 – 2014) van Harmonie Sempre Avantie in Tegelen. Hij heeft bijgedragen aan de fusie die in 2002 is gerealiseerd. Onder zijn voorzitterschap is het honderdjarig bestaan gevierd en zijn er een nieuwe dirigent, een nieuwe locatie en nieuwe uniformen gerealiseerd.

LID: de heer W.H.G. (Wiel) Rutten (79) uit Arcen 

De heer Rutten is sinds 2016 vrijwilliger bij de open inloop De Schans in Arcen. Hij kookt een à twee keer per week voor de bezoekers en organiseert mede de activiteiten. Hij richtte een vervoersdienst op zodat de ouderen gehaald en gebracht kunnen worden. Ook coördineert hij alle vrijwilligers. Vanaf 2020 is de heer Rutten vrijwilliger bij het woonzorghuis de Klosterhoaf in Arcen. Hij initieerde de stichting Vrienden van de Klosterhoaf en begeleidt een van de bewoners bijna dagelijks. Hij neemt hem mee voor ritjes met de scootmobiel, ondersteunt bij de financiën en biedt een luisterend oor. Daarnaast bakt hij wekelijks eieren met spek voor alle bewoners. Sinds 2020 doet de heer Rutten vrijwilligerswerk op eigen initiatief voor bewoners van Arcen. Hij kookt regelmatig voor drie ouderen die om de beurt bij hem eten of een maaltijd bij hem ophalen. In de periode van 1970 tot 1991 was de heer Rutten voorzitter (1974–1991) van en vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Keieschieters in Arcen. Hij was ook als vorst en drukte zijn stempel op het lokale carnaval. Ook was hij ceremoniemeester, lid en voorzitter van de zittingsavonden, de carnavalskrantcommissie en de sponsorcommissie.

Van 1993 tot 1995 was de heer Rutten vrijwilliger bij voetbalvereniging DEV in Arcen. Hij was voorzitter van de jubileumcommissie, organiseerde het feest en betrok daarbij alle verenigingen in het dorp. Van 1998 tot 2006 was de heer Rutten voorzitter van de Koninklijke Harmonie in Arcen. Hij initieerde veel nieuwe activiteiten, zoals grote concerten en de samenwerking met andere muziekverenigingen om de jeugdmuziekopleiding te kunnen behouden. Hij legde de basis voor de sponsorwerving. In de periode van 1995 tot 1998 en van 2006 tot 2016 kampte de heer Rutten met ernstige gezondheidsproblemen waardoor hij geen activiteiten heeft kunnen verrichten.

LID: de heer J.J.A.M. (Jack) Schatorjé (69) uit Venlo 

De heer Schatorjé is sinds 1999 vrijwilliger bij de stichting Vrienden Jeugdcarnaval Jocus Toekoms. Hij organiseert de jubileumfeesten en onderhoudt het contact met het gemeenschapshuis voor jongeren en de carnavalsverenigingen. Hij stemt het jeugdbeleid af en geeft invulling aan de activiteiten. Daarnaast werft hij sponsors om de activiteiten te kunnen realiseren. Vanaf 1989 is de heer Schatorjé vrijwilliger bij de carnavalsvereniging Venloosch Vastelaoves Gezelschap Jocus. Hij was en is vicevoorzitter van de Jocus Joekscommissie, voorzitter van het Hofbalcomité, voorzitter van het Jeugdvastelaovesleedjeskonkoer, presentator tijdens de evenementen en ondersteuner van de voorzitter (vorst). Van 1991 tot 2003 was de heer Schatorjé bestuurslid (1991-1996) en voorzitter (1997-2003) van en vrijwilliger bij het muzikale gezelschap de Joeks Jagers in Venlo. Hij initieerde het jaarlijkse openluchtconcert tijdens Koninginne-/Koningsdag. Hij organiseerde ook de jaarlijkse taptoe. Van 1984 tot 1990 was de heer Schatorjé vrijwilliger bij de hockeyclub Groen Wit in Venlo. Hij was coach van het herenteam en scheidsrechtercommissaris. Hij ontwikkelde en bewaakte het clubarbitragebeleid.

LID: de heer G.M.L. (Ger) Schloesser (63) uit Arcen 

De heer Schloesser is sinds 1991 vrijwilliger bij en voorzitter (2005-2012) en bestuurslid (2012-heden) van de biljartvereniging Inaborg in Arcen. Hij helpt met de catering en het organiseren van activiteiten en vergaderingen. Ook maakt hij kinderen enthousiast om te biljarten. Verder maakt hij deel uit van de sponsorcommissie en op het jaarlijkse verenigingsfeest bereidt hij het eten. Vanaf 2014 is de heer Schloesser oprichter van en vrijwilliger bij het Roparun Team in Arcen. Hij coördineert samen met de captain de trainingen en zorgt voor de catering. Om geld in te zamelen organiseert hij een biljartmarathon. Hij was in het verleden ook teamcaptain (2016-2018). Van 1991 tot 2012 was de heer Schloesser bestuurslid van en vrijwilliger bij kindervakantiewerk in Arcen. Hij was betrokken bij de organisatie en de begeleiding van activiteiten, met name voor de jeugd van 4 tot 12 jaar en hij stond achter de bar bij diverse bijeenkomsten. Van 2000 – 2012 bleef hij betrokken bij de rommelmarkten (1991-2000). In de periode van 1996 tot 2006 was de heer Schloesser oprichter en bestuurslid van de buurtvereniging Lage Lei in Arcen. Hij was betrokken bij de organisatie van activiteiten en hij was het hele jaar door aanspreekpunt. Van 2007 tot 2014 was de heer Schloesser bestuurslid van de sfeermarkten in Arcen. Hij was aanspreekpunt voor de gemeente, de brandweer en de ondernemers. Ook controleerde hij of de markten er mooi bij lagen en of alles volgens de regels ging.

LID: mevrouw M.J. (Marianne) Schreurs-Christis (66 jaar) uit Blerick 

Mevrouw Schreurs is sinds 1995 bestuurslid van de Dorpsraad in Hout-Blerick. Zij verzorgde tot 2019 de dorpskrant. Daarnaast is zij lid van de werkgroep Klimaatbeheersing die veel activiteiten ontwikkelt, met o.a. als resultaat een klimaatakkoord met de gemeente Venlo. Ook adviseert zij over communicatie via Facebook, de website en de Blerickse Krant. Van 1985 tot 1995 was mevrouw Schreurs bestuurslid van het Wijkoverleg Blerick en verzorgde zij de wijkkrant.

LID: mevrouw A.G.A. (An) Tagage-Titulaer (83) uit Venlo 

Mevrouw Tagage is sinds 1970 penningmeester (tot 1976) van en vrijwilligster bij de Algemene Hulp Dienst Venlo-Blerick. Zij helpt, ondersteunt en begeleidt hulpbehoevenden. Vanaf 1976 is mevrouw Tagage vrijwilligster bij het zorgcentrum De Beerendonck van de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. Zij biedt ondersteuning in het restaurant, begeleidt cliënten naar de kerkdienst, is gastvrouw en begeleidt uitstapjes. Sinds 2014 is zij ook medevoorzitter van de cliëntenraad. Sinds 2004 is mevrouw Tagage vrijwilliger bij De Zonnebloem, afdeling Venlo Stad. Zij organiseert en begeleidt mede de uitstapjes en activiteiten. Daarnaast is zij gastvrouw en draagt zij bij aan de lotenverkoop. In de periode van 1995 tot 2004 was mevrouw Tagage maaltijdbezorger bij Tafeltje Dekje.

LID: de heer M.L. (Math) Vaassen (79) uit Belfeld 

De heer Vaassen is sinds 2006 vrijwilliger bij de Vereniging van Eigenaren ’t Bolveld in Belfeld. Als huisbewaarder zorgt hij dat alles geregeld wordt en is hij het aanspreekpunt voor de bewoners en de woningcorporatie. Vanaf 2007 is de heer Vaassen voorzitter van het kerkelijk zangkoor Sint Urbanus in Belfeld. Hij verzorgde de fusie van het heren- en dameskoor. In de periode van 1996 tot 2020 was de heer Vaassen bestuurslid (1996-1998) en voorzitter (1998 – 2004) van en vrijwilliger bij het Belfelds Mannenkoor De Mal-Maaszengers. Hij deed de ledenadministratie en was coördinator oud papier. Van 1981 tot 1989 was de heer Vaassen vrijwilliger bij de Parochie Sint Urbanus in Belfeld. Hij was kerkmeester.

LID: De heer H.M. (Ber) Vinken (64) uit Steyl 

De heer Vinken is sinds 1984 vrijwilliger bij Sportclub Irene in Tegelen. In de periode van 1984 tot 2011 was de heer Vinken bestuurslid algemene technische zaken. Vanaf 2011 is hij dagelijks op de club te vinden en vervult hij diverse functies. Hij is adviseur van het bestuur, lid van de sponsorcommissie, stuurt de klussenploeg aan, lid van de kledingcommissie en is aanspreekpunt voor diverse zaken. 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 26 april 2022 om 18:33 op Nu Venlo