Lintjesregen 2024: 23 personen gedecoreerd in gemeente Venlo

Lintjesregen
Nieuws - vrijdag 26 april 2024
Tekst
Foto
Leesduur 10 minuten

Vier vrouwen, negentien mannen, allen lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit jaar heeft burgemeester Antoin Scholten 23 gedecoreerden verrast tijdens de traditionele Lintjesregen. Drieëntwintig inwoners van de gemeente Venlo mogen zich
voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

LID: de heer C.W.H.M. (Clim) Backes (67) uit Venlo

De heer Backes is sinds 1977 vrijwilliger bij het Venloos Vastelaovesgezelschap Jocus in
Venlo. Hij organiseert activiteiten en hij is sinds 2020 lid van de commissie pers en
propaganda. Van 1977 tot 2015 was hij lid van de commissie algemene zaken en van 2016
tot 2019 was hij lid van de commissie rij en traksie. Vanaf 2013 is hij bestuurslid van de
lokale stichting Comité Open Monumentendag van de gemeente Venlo. Hij is verbinder
tussen diverse organisaties zoals het Limburgs Museum, Maaspoort Venlo en Museum van
Bommel van Dam. Vanaf 2013 is hij ook lid van de Kapelwerkgroep Domani Venlo en
verzorgt hij mede het beheer en onderhoud van de Mariakapel. Sinds 2016 is hij vrijwilliger
bij de stichting Venlose Volkscultuur Museum. Hij is algemeen beheerder van het Jocus
Museum en verzorgt het periodiek onderhoud zoals schilderwerk en renovatie. Daarnaast
verzorgt hij de planning van de bezoekersgroepen, verzorgt hij rondleidingen en richt hij
exposities in. Voorts onderhoudt hij contact met o.a. het toeristisch bureau en
cursusinstellingen.

LID: de heer T.J. (Theo) Brans (57) uit Blerick

De heer Brans is sinds 2002 medeoprichter en voorzitter van Blaaskapel Judaska in Hout-
Blerick. Hij fungeert als aanspreekpunt en is medeorganisator van festivals en
muziekuitvoeringen in binnen- en buitenland. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vereniging
Internationale bekendheid heeft verworven en op diverse grote podia in het buitenland heeft
mogen optreden. Waaronder Woodstock der Blasmusik in Oostenrijk en Sterne der
Blasmusik in Duitsland. Ook is hij initiator en leider van het jaarlijks Internationaal Kapellen
Festival in Tegelen.

LID: de heer M.P.L. (Marcel) Delvaux (58) uit Venlo

De heer Delvaux is sinds 2018 secretaris van Badmintonclub Rapido in Blerick. Hij is naast
zijn reguliere taken ook verantwoordelijk voor de sponsorbijdragen en de fondsenwerving, Hij
regelt de attenties voor jubilarissen, coördineert het gebruik van de bar in de sporthal na
trainingen en of wedstrijden en hij is medeorganisator van niet-sport gerelateerde activiteiten.
Daarnaast bouwde hij de verenigingswebsite die hij ook beheert.
Vanaf 2002 is hij vrijwilliger bij showorkest Harmonie Fortissimo. Hij is vanaf 2007 voorzitter van de werkgroep facilitair. Hij organiseert de optredens, concerten en de kaartverkoop. Daarnaast is hij vanaf 2023 ook leden- en donateursadministrateur en onderhoudt hij de contacten met de steunstichting. In de periode van 2010 tot 2013 was hij voorzitter van de uniformencommissie. Hij zette zich in voor de vernieuwing van de uniformen, inclusief het ontwerp en het toezicht op de uitvoering en van 2002 tot 2008 was hij lid van de muziekcommissie. Een bepaalde periode was hij ook voorzitter van de commissie programmering en concerten. Hij was contactpersoon voor externe partners en verzorgde de bedankjes voor de gasten en solo-artiesten. Vanwege zijn omvangrijke inzet voor deze vereniging werd hij in 2010 benoemd tot “Lid van verdienste”.

LID: de heer L.J.W. (Leon) van Deur (53) uit Tegelen

De heer Van Deur is sinds 1995 actief als vrijwilliger bij Vastelaovesgezelsjap “de Beerpiep” in Tegelen. Hij was bestuurslid van 1995 tot 1998 en van 2007 tot 2010 en sinds 2011 is hij voorzitter. Daarnaast is hij ook nog actief in verschillende commissies.
Van 1990 tot 2012 was hij als vrijwilliger verbonden aan Handbalvereniging Klaverblad Eksplosion ’71. In de periode van 1990 tot 2000 was hij (Jeugd)trainer en coach en werd hij in 1995 met het eerste herenjeugdteam Nederlands Kampioen. Van 1990 tot 2012 was hij medeorganisator van (jeugd) activiteiten en actief bij het ophalen van oud papier ten behoeve van de fondsenwerving. In 2012 werd hij voor al zijn inspanningen door de vereniging geëerd als “Lid van Verdienste”. Daarnaast was hij van 2000 tot 2004 lid en voorzitter van de technische commissie, bestuurslid van 2000 tot 2004, lid van de sponsorcommissie van 2005 tot 2009, assistent-trainer en begeleider van het dames senioren team van 2009 tot 2011, in 2010 en 2011 was hij voorzitter van de jubileumcommissie ter ere van het 40-jarig bestaan en in 2011 en 2012 begeleider van het herenteam. Als laatste activiteit was hij in 2021 lid van de jubileumcommissie ter ere van het 50-jarig bestaan en medeorganisator van het jubileumfeest.

LID: de heer A.J. (Dré) Giesen (73) uit Steyl

De heer Giesen is sinds 1984 vrijwilliger van carnavalsvereniging V.V. De Boereraod van de Hei in Tegelen. Hij is lid van de technische commissie, penningmeester van de Boerejoekskapel en hij verricht diverse hand- en spandiensten. In het verleden was hij lid van de financiële commissie en in de periode van 1985 tot 2006 was hij bestuurslid.

LID: de heer H.J.R. (Henny) Hegger (73) uit Velden

De heer Hegger is sinds 2001 vrijwilliger bij Joekskapel Noeijt Thoês in Velden en vanaf 2009 ook secretaris. Daarnaast is hij voorzitter van de reiscommissie, sinds 2012 is hij reserve-dirigent en hij fungeert als presentator bij de optredens. Ook verzorgt hij de communicatie naar de leden en andere verenigingen. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij de Stichting Sociaal Café Groot Venlo in Velden. Hij treedt op als presentator en entertainer bij de twee ontmoetingsavonden per jaar voor mensen met een beperking. Hij is sinds 2011 bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Velden. Hij verzorgt de intake van nieuwe leden en koppelt hen aan vrijwilligers. Daarnaast coördineert hij de jaarlijkse loterij, organiseert hij mede de grote zomeractiviteit en treedt hij op bij diverse activiteiten. Vanaf 2022 is hij vrijwilliger bij het Medisch Centrum VieCuri in Venlo. Hij ondersteunt ouderen, biedt hun een luisterend oor en onderneemt activiteiten met hen zoals de krant lezen of muziek maken. In de periode van 2010 tot 2019 was hij vrijwilliger bij de Stichting Veldens Boek in Velden. Deze stichting plantte ter gelegenheid van het patroonfeest van de Heilige Andreas een eik. Hij maaide in die tijd het gras rondom de boom. Van 2005 tot 2023 was hij vrijwilliger bij de woon/zorglocatie “de Rozenhof” in Velden. Hij verzorgde de planten en bloemen, bezocht ouderen en zieken, zorgde voor de versiering voor de feestdagen en daarnaast verrichtte hij daar hand- en spandiensten.
Van 2004 tot 2016 was hij mantelzorger van zijn moeder. Hij verzorgde de administratie, deed de boodschappen voor haar en hij begeleidde haar naar de doktersafspraken. Van 1990 tot 2010 was hij ondersteuner van zijn zus. Hij regelde diverse malen de huisvesting en de afspraken met diverse instanties. Daarnaast begeleidde hij haar naar medische afspraken en verzorgde hij de financiële administratie voor haar. Van 1987 tot 2003 had hij diverse bestuursfuncties en was hij vrijwilliger bij de Winkeliersvereniging “Gaer Gedaon” in Velden. Hij organiseerde mede de paardenmarkt en diverse andere evenementen. In de periode van 1979 tot 1993 was hij mede-initiator/oprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting Dorpsplein in Velden. Hij was lid van de braderiecommissie en hij zorgde voor de advertenties. Daarnaast onderhield hij de contacten met diverse verenigingen en de gemeente.

LID: de heer R.W.K.M. (Ruud) Hermans (74) uit Venlo

De heer Hermans is sinds 1968 vrijwilliger bij de Honk- en Softbalclub Mustangs in Venlo.
Hij is beheerder van het clubgebouw, commissielid en verzorgt het kantinebeheer. Daarnaast verzorgde hij in het verleden ook het veldbeheer. Hij verzorgde de bouw van het eerste clubgebouw en de verbouwing van de huidige accommodatie. Vanaf 1992 is hij mede-initiator/bestuurslid van de stichting Klimtuin Fliegerhorst in Venlo. Hij beheert de portefeuille technische zaken, veiligheid en risico-inventarisatie en evaluatie. Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij de Sint Martinusbasiliek Venlo. Hij is kerkwacht, opent de basiliek volgens het rooster en informeert bezoekers. Daarnaast is hij penningmeester van de kerkwacht en assistent van de koster van de bedevaartkapel in Genooi. Ook realiseerde hij mede de kunstschattenroute in de basiliek en is hij medeorganisator en bouwer van de jaarlijkse kerststal.
In de periode van 1962 tot 1988 was hij bestuurslid van de Waterscouting Belletable – Stella Maris in Venlo. Hij verzorgde de technische zaken, het onderhoud en de uitbreiding van de gebouwen en de vloot.

LID: de heer L.J.F.M. (Lucas) Jaspers (62) uit Tegelen

De heer Jaspers is sinds 1998 bestuurslid van Carnavalsvereniging d’n Oeles in Tegelen.
Hij is lid van de senaat, hij zorgde voor een vast onderkomen voor de vereniging en organiseert activiteiten zoals de hobbyclub en activiteiten voor ouderenverenigingen. In de periode van 1998 tot 2004 was hij voorzitter van de technische commissie die de carnavalswagens bouwt en de versieringen van het centrum verzorgt. Hij was van 2002 tot 2006 voorzitter van de muziekcommissie en voorzitter van 2003 tot 2006 van de sponsorcommissie. Ook is hij lid van de Samenwerkende Tegelse Vastelaovesvereinigingen met als doel om met alle lokale Tegelse verenigingen carnaval in stand te houden en uit te dragen. Vanaf 2020 is hij bestuurslid en vicevoorzitter van de Stichting Cultureel Erfgoed Tegelen, de “Harmoniezaal“ en hij ondersteunde bij de renovatie van deze zaal. Daarnaast coördineert hij de klus- en schildergroep. Voorts maakt hij zich sterk om meer activiteiten te laten plaatsvinden in deze zaal zodat zij deze financieel verantwoord kunnen exploiteren.

LID: de heer M.G.E. (Marcel) van Lier (60) uit Tegelen

De heer Van Lier is sinds 1999 vrijwilliger bij Vastelaovesgezelsjap D'n Oeles in Tegelen.
Vanaf 1999 is hij redacteur van de Oeleskrant. Hij houdt interviews, schrijft nieuwsartikelen en vertaalt deze in het lokale Tegelse dialect. Sinds 2019 is hij lid van de commissie Pers en Promotie en zorgt hij voor persberichten en nieuwsberichten op de verenigingswebsite en sociale media kanalen. Daarnaast is hij sinds 2020 voorzitter van de commissie Oeleskrant. Vanaf 2008 is hij vrijwilliger bij Vastelaovesgezelsjap “de Beerpiëp” in Tegelen. Daarnaast is hij lid van diverse commissies en schrijft hij artikelen voor de carnavalskrant ’t Piepke. In de periode van 2008 tot 2016 was hij voorzitter. Van 1996 tot 2011 was hij vrijwilliger bij Handbalvereniging Eksplosion '71 in Tegelen. Hij was trainer, scheidsrechter, belast met de pr en de communicatie, lid en voorzitter van de technische commissie en coördinator van het ophalen van het oud papier. In 2009 was hij interim-bestuurder.

LID: de heer H.M. (Huub) van Lipzig (67) uit Velden

De heer Van Lipzig is sinds 1972 vrijwilliger en bestuurslid van 1998 tot 2007 van muziekvereniging Fanfare in Velden. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘uittochten’. Hij is actief bij het ophalen van het oud papier en hij organiseert de jaarlijkse pot-grondactie. Ook fungeert hij als verbinder met de dorpsraad en de schutterij.
Verder was hij lid van verschillende commissies waaronder de Caecilia-commissie en de sponsorcommissie. Vanaf 2009 is de heer Van Lipzig mede-initiatiefnemer, medeoprichter, bestuurslid en penningmeester van 2012 tot heden van de stichting Dorpsraad in Velden.
Hij is bepalend in het gezicht en het functioneren van het gremium. Hij realiseert de jaarlijkse kerstboom in het dorp, geeft de dorpskalender uit en realiseerde de plantenbakken in het dorp. Sinds 2014 is de heer Van Lipzig bestuurslid van Schutterij Sint Andreas in Velden.
Hij is actief als buksmeester en verantwoordelijk voor de wapenvergunning, de munitie en de trainingen.

LID: de heer J.H. (Jan) Lucassen (62) uit Velden

De heer Lucassen is sinds 1993 vrijwilliger bij Muziekvereniging Fanfare in Velden. Hij beheert het verenigingsarchief en het muziekarchief. Hij draagt zorg voor het goede verloop van de repetities en optredens. Hij is lid van de muziekcommissie en bemant de kassa tijdens de concerten. Vanaf 2004 is hij vrijwilliger bij de Stichting Volkscultuur in Velden. Hij schreef mee aan een boek over carnavalsmaandag en droeg bij aan het maken van informatieborden verspreid door de gemeente. Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij het Toneelgezelschap Spelenderwijs in Velden. Tot 2017 was hij verantwoordelijk voor de kaartverkoop en sinds 2014 is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie.
Vanaf 2010 is hij vrijwilliger bij de r.-k. parochie Heilige Andreas in Velden. Hij fungeert als collectant en telt de opbrengst. Ook coördineert hij de optredens van verenigingen tijdens de missen. Daarnaast is hij sinds 2014 vrijwilliger bij het Openluchttheater in Velden. Hij fungeert als gastheer, bemant de kassa en ondersteunt de penningmeester.

LID: mevrouw C.J.M. (Rini) van Maanen-Verrijt (70) uit Velden

Mevrouw Van Maanen is sinds 1994 mantelzorger van haar echtgenoot die chronisch lichamelijk ziek is. Zij draagt zorg voor zijn lichamelijke verzorging, zij ondersteunt bij het eten en drinken en zij verzorgt zijn medicatie. Ook tijdens haar werkzame leven moest zij regelmatig naar huis om zorg te verlenen. Gesteld wordt door haar dochter, door haar voormalig leidinggevende en oud-collega's, dat zij door de verleende zorg beperkt heeft kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Vakanties zijn niet mogelijk en ook bezoeken aan familie worden tot een minimum beperkt.
Vanaf 2017 is mevrouw Van Maanen vrijwilliger bij het woon-zorgcomplex Rozenhof in Velden. Dit is een onderdeel van de Zorgroep Noord-Limburg. Deze zorglocatie bestaat uit huurappartementen uitgerust met onder andere een personenalarmeringssysteem.
Zij en haar echtgenoot wonen in de Rozenhof. Naast de zorg voor haar echtgenoot ondersteunt zij daar ook diverse bewoners. Zij brengt een medebewoner naar bed bij afwezigheid van de Thuiszorg, doet boodschappen, ondersteunt bezoeken aan de huisarts, apotheek of het ziekenhuis en zij fungeerde een aantal jaren als kookhulp. Sinds 2020 is mevrouw Van Maanen vrijwilliger bij de Zonnebloem in Velden. Zij legt bezoeken af en is medeorganisator van diverse activiteiten.

LID: de heer P.W.G. (Peter) Maas (79) uit Venlo

De heer Maas is sinds 2007 oprichter en voorzitter van de Bridgeclub Vrijenbroek in Venlo.
Hij is organisator, wedstrijdleider, scheidsrechter, vraagbaak en opleider. Gedurende de corona-periode introduceerde hij het "Real-bridge", een van oorsprong Amerikaans programma door hem omgeschreven in een online videoconferentie bridge-programma zodat eenieder in deze moeilijke tijd kon blijven bridgen. Dit verminderde de eenzaamheid van de ouderen en gaf hun plezier en ontspanning. Voorts ondersteunde hij de oudere leden bij digitale vragen. In de periode van 2010 tot 2019 was hij medeoprichter, voorzitter en lid van de gebruikersraad van de MFA "Bridgeclub Brids-bridge”. Hij organiseerde wekelijks wedstrijden en drives, waaronder de bekende bridge drive in Baarlo. Daarnaast leerde hij mensen om te bridgen. Van 2000 tot 2010 was hij opleider van het district Noord- en Midden-Limburg van de Nederlandse Bridge Bond. Hij organiseerde cursussen en was docent op clubniveau en districtsniveau voor functionarissen. Daarnaast heeft hij het project "Denken en Doen" mede georganiseerd. Dit samenwerkingsproject had tot doel met name ouderen uit hun isolement te halen. Ook was hij cursusleider. Een paar jaar later initieerde hij schoolbridge op College Den Hulster in Venlo. Ook was hij leider van clubavonden.

LID: de heer R.P.G.M. (Ron) Nijs (59) uit Tegelen

De heer Nijs is sinds 2000 vrijwilliger bij Vastelaovesvereniging “de Boereraod” in Tegelen.
Hij was bestuurslid van 2011 tot 2012, vicevoorzitter van 2012 tot 2013 en voorzitter van 2013 tot heden. Hij is lid van de Raad & Damesgarde, contactpersoon voor de commissie Dansgroepen, voorzitter van de Bróedspaarcommissie en lid van de Commissie Wêtse Nag. Ook maakt hij elk jaar het programmaboekje van de Raad & Damesgarde. In het verleden was hij lid van de jeugdcommissie, lid van de jubileumcommissie en lid en voorzitter van de Joekscommissie. Vanaf 2015 is hij voorzitter van de Stichting Oranjecomité in Tegelen. Deze stichting organiseert activiteiten op Koningsdag in Tegelen. In de periode van 2005 tot 2007 was hij Lid van de jubileumcommissie van Sportclub Irene in Tegelen.

LID: de heer J.W.H. (Jos) Pelzer (71) uit Tegelen

De heer Pelzer is sinds 2014 bestuurslid en vanaf 2015 voorzitter van Wijkraad “de Noordkern” in Tegelen. Daarnaast participeert hij in diverse commissies en projectgroepen en onderhoudt hij contacten met o.a. overheden, sociale partners en wijkraden. Vanaf 2016 is hij bestuurslid en chauffeur bij stichting “Uw Wijkbus” in Tegelen. Hij is als bestuurslid verantwoordelijk voor de technische zaken zoals het onderhoud en de controle van de voertuigen. Sinds 2019 is de heer Pelzer lid van de stuurgroep van stichting Tegels Informatie Punt. Deze stichting heeft als doel om inwoners met vragen op weg te helpen. Dit kan gaan om vragen op het gebied van bijvoorbeeld zorg en welzijn, mantelzorg en vervoer. Hij regelt o.a. het onderhoud, hij onderhoudt de contacten met bedrijven die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en hij verricht zelf klein onderhoudsklussen. In de periode van 1982 tot 2003 was de heer Pelzer groepsvoorzitter en van 2003 tot 2016 was hij bestuurslid van Scouting Tichlouw in Tegelen. Hij heeft zich o.a. ingezet om via acties, gelden bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van onder andere tentmaterialen en spelmaterialen.

LID: mevrouw W.F.H. (Mieke) van Rijn-ten Vaanholt (77) uit Venlo

Mevrouw Van Rijn is sinds 2003 vrijwilliger bij en voorzitter (gedurende 5 jaar, periode onbekend) van Veilig Verkeer Nederland afdeling Venlo. Zij onderhield de contacten met o.a. scholen, gemeenten en wijkraden. Daarnaast verzorgt zij mede de praktijkverkeersexamens voor alle basisscholen in Venlo, Tegelen, Velden en Arcen. Zij draagt hierbij zorg voor het uitzetten van de routes, het coördineren van de bemensing van de controleposten en het verwerken van de examenresultaten. Daarnaast plaatst zij spandoeken, poster en flyers van de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ en verzorgt zij fietslichtcontroles bij de scholen. Vanaf 2018 is mevrouw Van Rijn voorzitter van het Wijkoverleg Venlo Noord-Oost. Zij ondersteunt bij projecten zoals het opzetten van het Dorpsontwikkelingsplan voor het Ven. Sinds 2019 is mevrouw Van Rijn mede-initiatiefnemer van en vrijwilliger bij de "Open Inloop" van de Windmeule in Venlo. Zij verzorgt de creatieve inbreng, maakt voorbeelden van de knutselprojecten en biedt ondersteuning. In de periode van 2010 tot 2018 was zij raadslid van de gemeente Venlo.
Van 1974 tot 2018 was mevrouw Van Rijn vrijwilliger bij de St. Michael parochie 't Ven.
Zij bereidde mede de kinder-gezinsvieringen met Kerst, Pasen en andere vieringen voor de Kerk voor. Zij zorgde voor de knutselwerken, bereidde kerstverhalen voor en zij begeleidde kinderen tijdens de viering.


LID: de heer T.M.H. (Theo) Roox (72) uit Blerick

De heer Roox is sinds 1999 vrijwilliger bij voetbalvereniging SV Blerick. Vanaf 2017 is hij leider van de maandagmorgenploeg. Deze ploeg verricht onderhoudswerkzaamheden. Ook is hij accommodatiebeheerder en lid van de materiaalcommissie, groenbeheerder en consul. Daarnaast is hij vanaf 2020 beheerder van de kleding van de jeugdafdeling en vanaf 2021 is hij wedstrijdsecretaris van de jeugd. In de periode van 2012 tot 2016 was de heer Roox lid van de toernooicommissie. Van 2010 tot 2014 was hij grensrechter, van 2007 tot 2021 was hij jeugdleider, van 2002 tot 2012 was hij bestuurslid seniorenzaken en van 1999 tot 2009 was hij elftalleider.

LID: mevrouw J.H.G. (Jacqueline) Rutten (63) uit Velden

Mevrouw Rutten is sinds 1989 vrijwilliger bij Jeugdclub John F. Kennedy in Velden. Een vereniging speciaal voor kinderen. Zij was en is medeorganisator van activiteiten en evenementen, leider van kindergroepen, begeleider tijdens kampen en weekenden, zij is lid van de kookstaf, lid van de werkgroep kamp en materialen. Zij verzorgt wekelijks het wassen van alle handdoeken, vult de voorraad aan en maakt schoon. Ook is zij medeorganisator van de Kennedy-dag. Een jaarlijkse activiteit voor alle leden en van alle activiteiten die door de vereniging voor heel Velden georganiseerd worden.

LID: de heer J.P.M. (Hans) Schoenmakers (69) uit Venlo

De heer Schoenmakers is sinds 1996 vrijwilliger van de “Onze Vrijwilligers Vereniging” (OVV) van het Korps Nationale Reserve. Hij was bestuurslid van 2002 tot 2004 en van 2013 tot 2018. Van 2004 tot 2010 was hij voorzitter. Nu is hij redacteur van het verenigingsblad en verspreidt deze. Daarnaast is hij reünie commissielid en adviseur van de afdeling OVV Zuid. In het verleden was hij projectofficier van het 40-jarig bestaan en auteur van het boek “Beschermen wat je dierbaar is”. Tot 1988 was hij lid van het Korps Nationale Reserve. Van 2010 tot 2013 was hij mantelzorger van zijn moeder, van 2014 tot 2019 van zijn schoonmoeder en sinds 2018 van een vriend. Hij verzorgt huishoudelijke klussen, begeleidt hem bij ziekenhuisopnames, consulten en operaties.
Sinds 2015 is hij lid van de Commissie Spoorweg Overgang Vierpaardjes in Venlo. Hij is auteur van brieven en nota's. Daarnaast is hij initiator van de werkgroep Ammoniaktransporten per spoor en de werkgroep Spoorveiligheid Venlo. Dit is een onderdeel wat hij doet voor de Buurtvereniging Onderste & Bovenste Molen in Venlo. Vanaf 2019 is hij voorzitter van Buurtvereniging Onderste & Bovenste Molen in Venlo. Hij initieert (buurt)activiteiten. Daarnaast heeft hij de website opgezet en het boek “Van Jaomerdal tot Ulingsheide” in 2021 uitgegeven. Sinds 2022 is hij lid en vicevoorzitter van de Cliëntenraad van zorginstelling La Providence. Hij verzorgt de communicatie.
In de periode van 2017 tot 2021 was hij bestuurslid van de Humanitas Afdeling Noord Limburg. Hij beheerde de portefeuille thuisadministratie en was verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Hij heeft mede bijgedragen aan de verhuizing naar de huidige locatie en dacht mee over de structuur van de organisatie.

LID: mevrouw H.P.J.M. (Henny) Schouwenberg-Bloemers (78) uit Belfeld

Mevrouw Schouwenberg is sinds 1974 lid en vrijwilliger van het koor Animo Happy Voices in Belfeld. Zij was tot 2014 bestuurslid en nu verricht zij nog hand- en spandiensten.
Vanaf 2008 is mevrouw Schouwenberg gymlerares seniorengymnastiek bij de seniorenvereniging Sint Urbanus in Belfeld. Zij geeft wekelijks aan twee groepen les.
In de periode van 1972 tot 2010 was mevrouw Schouwenberg Gymlerares bij gymnastiekvereniging Vlug en Lenig. Nu turn- en gymnastiekvereniging Sparta Venlo. In de periode van 1972 tot 1974 was zij ook bestuurslid. Daarnaast zette zij zich in bij de sociale activiteiten binnen de vereniging.

LID: de heer H.L.M. (Hay) Spee (68) uit Blerick

De heer Spee is sinds 1974, 50 jaar, vrijwilliger bij Showorkest Harmonie Fortissimo in Venlo. Vanaf 1998 is hij lid van de werkgroep decor die o.a. het Sinterklaasspektakel verzorgt. Vanaf 2017 is hij lid van de groep die de bardiensten verzorgt en daarnaast verzorgt hij ook de schoonmaak. In de periode van 2002 tot 2003 was hij lid van de werkgroep programmering en concerten. Van 2000 tot 2002 was hij voorzitter van de werkgroep programmering en concerten.
Van 1996 tot 2003 was hij bestuurslid met de portefeuille muziekzaken en voorzitter van de muziekcommissie. Van 1995 tot 1999 was hij voorzitter van de activiteiten commissie die o.a. de familiedag organiseerde. Van 1994 tot 1996 was hij voorzitter van de jubileumcommissie en lid van de Caecilia commissie die het jaarlijkse Caeciliafeest organiseert. Van 1977 tot 1996 was hij lid van de muziekcommissie. In de periode van 1974 tot 1976 was hij bestuurslid en lid van de Opmaat commissie. De Opmaat is het verenigingsblad dat driemaal per jaar verschijnt. Hij was redactielid, schreef artikelen en verspreidde het blad.

LID: de heer G.P.M. (Geert) Verkoeijen (75) uit Blerick

De heer Verkoeijen is sinds 1979 vrijwilliger bij carnavalsvereniging Jocus. Hij is lid van de technische commissie en verricht diverse hand- en spandiensten en bouwwerkzaamheden.
Vanaf 1999 is de heer Verkoeijen vrijwilliger bij, en voorzitter (vanaf 2003) van de Vereniging van Bechterew patiënten Regio Noord-Limburg. Hij is lid van de contactgroep fysiotherapeuten en geeft voorlichting. Sinds 2015 is de heer Verkoeijen voorzitter van tafeltennisvereniging “de Meppers” in Blerick en is hij medeorganisator van diverse activiteiten. In de periode van 1978 tot 2011 was de heer Verkoeijen vrijwilliger bij carnavalsvereniging “de Klein Kernelkes” in Blerick. Deze vereniging bouwde carnavalswagens. Hij begeleidde de bouw, maakte ontwerpen en verrichtte diverse technische- en onderhoudswerkzaamheden.

LID: de heer W.J.K. (Pim) in ‘t Zandt (44) uit Velden

De heer In ’t Zandt is sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid (vanaf 2004) én voorzitter (vanaf 2023) van Jeugdclub John F. Kennedy in Velden. Hij beheert de portefeuille technische zaken, in en rondom de club, en begeleidt en organiseert een wekelijkse groepsavond. Daarnaast heeft hij de “Klup van 25” opgericht. Dit zijn voormalig leidinggevende, ouders en andere vrijwilligers die de grote onderhoudsklussen verzorgen en activiteiten verrichten zoals het inzamelen van kerstbomen. Ook zoekt hij naar geschikte locaties voor het opbouwen van alle tenten voor het zomerkamp. Aan het einde van het zomerkamp moet alles weer worden opgeruimd, afgebroken en weer netjes opgeborgen worden in de opslag van het clubgebouw. Ook is hij begeleider van de zomerkampen en ondersteunde hij bij de organisatie van de activiteiten zoals Koningsdag, Sint Maarten, ouderavonden en deelname aan de Gekke Maondaag. Daarnaast ondersteunt hij de penningmeester bij het aanvragen van subsidies.

Lintjesregen
Lintjesregen
Lintjesregen
Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 26 april 2024 om 10:50 op Nu Venlo