Meerjarige prestatieafspraken met woningcorporaties

Nog invullen
Nieuws - woensdag 14 december 2022
Tekst
Leesduur 3 minuten
Gemeente Venlo heeft samen met woningcorporaties Woonwenz, Antares en Wonen Limburg en de Huurdersbelangenvereniging Venlo meerjarige prestatieafspraken 2023 - 2026 ondertekend. De komende jaren worden er minstens 1600 nieuwe woningen gerealiseerd.

Urgentie tot samenwerking

Corporaties, huurders en de gemeente maken jaarlijks prestatieafspraken. Met het zetten van de handtekeningen onder de meerjarige afspraken onderstrepen ze de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen en de leefbaarheid in de gemeente Venlo. Gezien de wooncrisis, energiecrisis en ongekende inflatie voelen de partijen meer dan ooit de noodzaak tot samenwerken. Dit blijkt ook uit de toenadering die is gezocht met zorgpartijen en het zorgkantoor op het thema wonen en zorg.

Wethouder Tom Verhaegh benadrukt het belang van samenwerking met en tussen deze partijen: "Ik ben heel blij dat we dit akkoord hebben kunnen sluiten. We gaan veel bouwen de komende jaren. En dat is hard nodig, veel jongeren zoeken een geschikte eerste woning en bij de senioren zien we een zoektocht naar kleinere woningen en appartementen. Dat alles kunnen we nu realiseren."

Volkshuisvestelijke prioriteiten

Hoofdthema’s in de prestatieafspraken, ook wel volkshuisvestelijke prioriteiten genoemd, voor 2023 - 2026 zijn: betaalbaarheid en beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen, leefbaarheid in buurten en wijken, wonen en zorg en duurzaamheid. Per thema beschrijven de prestatieafspraken 2023 - 2026 welke prioriteiten er worden gesteld in de samenwerking, naast de standaard werkzaamheden. De prioriteiten variëren van de woningbouwopgave in de gemeente Venlo, tot het betaalbaar houden van (sociale) huurwoningen. Verder gaat het ook over onderwerpen als veilige, leefbare en duurzame wijken.

Concrete investeringen

De drie woningcorporaties, samen eigenaar van bijna 30% van de woningvoorraad in de gemeente Venlo, bouwen in 2023 ruim 216 nieuwe huurwoningen. Voor de periode tussen 2024 – 2026 komen hier nog ruim 1.420 huurwoningen bij. Verder investeren zij in 2023 ruim 15 miljoen euro in renovatie en (duurzame) verbeterprojecten. Voor de periode 2023 – 2026  betreft dit ruim 62,3 miljoen euro. Net als in voorgaande jaren wordt ook nu weer fors geïnvesteerd in leefbaarheid. Voor het jaar 2023 betreft het een investering van ruim 2,3 miljoen euro en voor de periode 2023 – 2026 zo’n 7 miljoen euro.

Prestatieafspraken inzien

Woningcorporaties dienen de ondertekende prestatieafspraken te delen met de minister voor Wonen en Rijksdienst. Benieuwd geworden naar de prestatieafspraken? De prestatieafspraken worden door de woningcorporaties gepubliceerd op hun websites. Of bekijk ze hier: Prestatieafspraken 2023 - 2026

Op de foto:  Marty van Dam (directeur Mens en Maatschappij Wonen Limburg), Diny Veniger (voorzitter Huurdersbelangenvereniging Venlo), Frank van Engelen (directeur/bestuurder Woonwenz), Paul Stelder (directeur/bestuurder Antares),  wethouder Tom Verhaegh (Wonen, Ruimtelijke Ordening en Sport) en wethouder Jacques Smeets (Welzijn en Burgerparticipatie). 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 14 december 2022 om 10:46 op Nu Venlo