Nieuw retailbeleid en nieuwe regels voor terrassen

Mensen lopen door de Vleesstraat in het centrum van Venlo.
Nieuws - dinsdag 11 juni 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

De zomer komt eraan en dat betekent dat de terrassen weer buiten staan. Vanaf 1 januari 2024 gelden hiervoor in gemeente Venlo nieuwe regels. Deze regels zijn vastgelegd in het nieuwe retailbeleid 2024 onder de titel 'Omgevingsprogramma Retail Venlo'.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe terrasregels ten opzichte van de vorige terrasregels uit 2019 zijn:

  • er wordt ingezet op een hoger kwaliteitsniveau voor de inrichting van de terrassen;
  • er zijn specifieke bepalingen opgenomen voor pleinterrassen (dit geldt met name in de binnenstad op pleinen zoals de Markt en de Oude Markt);
  • horecabedrijven kunnen in nadere afstemming met hun buren een aanvraag indienen voor een zogeheten ‘buurterras’.

Retailbeleid 2024

Eind 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het nieuwe retailbeleid vastgesteld voor de komende jaren, onder de titel 'Omgevingsprogramma Retail Venlo'. Onder retail worden met name detailhandel en horeca verstaan, maar in het verlengde daarvan ook dienstverlening en ambachten in winkel- en horecagebieden. Deze functies vullen elkaar aan en kunnen meestal niet zonder elkaar. Het nieuwe retailbeleid geldt vanaf 1 januari 2024. 

De belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe retailbeleid zijn:

  • voor een optimale consumentenvoorziening van eigen inwoners en bezoekers wordt ingezet op zo veel mogelijk ruimtelijke concentratie van detailhandel, horeca en aanvullende (centrum)voorzieningen binnen onze hoofdstructuur;
  • twee hoofd-retailgebieden die elkaar aanvullen: de recreatieve binnenstad van Venlo en het doelgerichte Trefcenter. Beide gebieden moeten elkaar versterken;
  • de centrumgebieden van Tegelen en Blerick hebben een bijzondere positie als boodschappencentra met een duidelijke plus: meer (vers)speciaalzaken en mode en luxe aanbod;
  • boodschappencentra waar de inwoners van Venlo nu en in de toekomst boodschappen kunnen blijven doen, met waar mogelijk naast supermarkten ook (vers)speciaalzaken, dienstverlening en ondersteunende horeca;
  • een tweede (kleinere) detailhandelslocatie: Zuiderbrug, met enkele toegevoegde detailhandelsvestigingen;
  • maatwerk voor de twee dorpskernen met een sterk toeristisch profiel: Arcen en Steyl, waar met name wordt ingezet op inwoners en het toerisme.

Naast deze geactualiseerde hoofdstructuur blijft er onder voorwaarden maatwerk mogelijk voor initiatieven die erg (locatie)specifiek zijn of die de leefbaarheid van de kleinere dorpskernen verbeteren.

Inbreng van betrokken partijen

Het nieuwe beleid en de beleidsregels zijn mede tot stand gekomen door inbreng van belangenvertegenwoordigers uit de retailsector, de verschillende (winkel)gebieden en centra en uit de gemeenteraad. De betrokken partijen zijn voor het ingaan van dit retailbeleid hierover geïnformeerd.

Meer informatie

Via de onderstaande links kunt u het Omgevingsprogramma Retail Venlo en de bijbehorende analyserapporten downloaden. Ook kunt u de volledige beleidsregels terrassen voor horecabedrijven inzien. 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 11 juni 2024 om 17:05 op Nu Venlo