Nieuwe brede aanpak voor daklozen die problemen geven in Venlo

Skyline Venlo
Nieuws - maandag 13 maart 2023
Tekst
Leesduur 4 minuten

De overlast van personen in de binnenstad neemt de laatste maanden toe. Het gaat vooral om overlast door daklozen, waaronder een steeds grotere groep internationale werknemers.

Zij hebben geen werk meer door bijvoorbeeld sluiting van het bedrijf vanwege hoge gasprijzen of door ongewenst gedrag en niet goed functioneren. Deze doelgroep verliest dan hun woning, omdat ze het niet meer kunnen betalen of omdat het arbeidscontract gekoppeld is aan het huurcontract.

Jacques Smeets, wethouder Wmo: “Door de toenemende vraag naar werknemers in onze regio, blijft deze groep groeien en dus ook het deel dat uitvalt. Een stevige integrale aanpak is noodzakelijk om de toenemende overlast in de binnenstad te stoppen”.

Je kunt kiezen voor repressieve maatregelen; bijvoorbeeld het geven van boetes, het wegsturen van mensen en opruimen van de buitenslaapplekken. Maar er wordt ook stevig ingezet op preventie, zodat wordt voorkomen dat mensen die dakloos zijn, verder afzakken en op tijd worden geholpen.

Inzet straathoekwerker

Vanaf maart 2023 gaat een straathoekwerker van Poolse komaf de doelgroep dakloze internationale werknemers actief benaderen. Ze worden in beeld gebracht en krijgen hulp en begeleiding aangeboden. De keuzes zijn: begeleiden naar werk of terug naar land van herkomst. Mensen die problemen veroorzaken en die niets willen, worden geregistreerd bij de betrokken (handhavings-)partners, zoals boa’s en politie.

Tijdelijke opvang

Een groot deel van deze internationale werknemers is niet-rechthebbend. Dit houdt in dat zij geen gebruik kunnen maken van de gewone opvang. In sommige gevallen wordt het daarom nu mogelijk om tijdelijke opvang te regelen. Het gaat om een (eenmalige) korte opvang van maximaal 2-3 dagen per persoon. In de echt schrijnende gevallen kan hiervan worden afgeweken. Internationale werknemers die hiervoor in aanmerking komen zijn mensen die:

  • Net dakloos zijn geworden en zelf niet de middelen hebben om huisvesting te vinden; deze groep vindt naar verwachting snel weer werk en huisvesting;
  • Personen die te zwak zijn om op straat te overleven, bijvoorbeeld vanwege ziekte, en andere vormen van onderdak er niet zijn;
  • Mensen die terug naar huis gaan en het moment van de terugreis moeten overbruggen.

Particuliere beveiligers

Afgelopen periode hebben verschillende partijen zelf hun verantwoordelijkheid genomen door (extra) beveiligers in te huren om overlast op particuliere terreinen en in gebouwen tegen te gaan. Deze inzet is effectief gebleken op die locaties, maar we zien wel een verplaatsing van de overlast.

Ingrijpende maatregelen

De mensen die overlast geven worden nauwgezet in kaart gebracht en gevolgd. Binnen het regionale Zorg- en Veiligheidshuis bespreken de betrokken partners een aanpak op maat. Zo weet iedere partij welke afspraken er liggen rondom elk individu. Acties en afspraken kunnen zijn:

  • Het wegsturen en opruimen van slaapplekken;
  • Boetes geven bij overtredingen;
  • Opleggen van een gebiedsverbod en hier ook op controleren;
  • Het land uitzetten bij personen die illegaal in Nederland zijn.

Probleem breed aanpakken

Tot slot moeten we gezamenlijk met alle betrokken partijen ervoor zorgen dat de problemen niet groter worden. Het aantal internationale werknemers in Noord-Limburg neemt de komende jaren verder toe. Daar moeten we op voorbereid zijn.

Wethouder Smeets: “Huisvesters, werkgevers en uitzendbureaus hebben zelf ook een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van dakloosheid. Dat gesprek blijven we als gemeente voeren. We zien dat veel bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Ook zorgen enkele huisvesters in de regio zelf al voor enkele (crisis)bedden voor uitgevallen werknemers. Die beweging willen we dan ook verder doorzetten. Kwaadwillende bedrijven pakken we als overheden stevig aan”.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 13 maart 2023 om 16:14 op Nu Venlo