Omgevingsvisie fase 3: welke koers volgen we?

afbeelding van huizen in het Maasveld in Tegelen
Nieuws - dinsdag 30 april 2024
Tekst
Video
Leesduur 3 minuten

In 2023 is de gemeente Venlo gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Venlo. Hoe ziet de gemeente Venlo eruit in 2040? Waar willen we wonen? En hoe houden we onze gemeente bereikbaar? We starten deze maand met fase 3.

We hebben al een aantallen fasen doorlopen om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie voor Venlo. We hebben meerdere inwonersavonden georganiseerd en samen met jullie keuzes gemaakt op bepaalde thema's. Deze informatie is terug te lezen op www.nu.venlo.nl/omgevingsvisie.

Nu start fase 3: het opstellen van de Omgevingsvisie. Alles wat we in de eerste twee fasen hebben opgehaald en de keuzes die we hebben gemaakt, werken we uit tot een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin worden de drie kernambities voor Venlo verder uitgewerkt: een aantrekkelijk en sterk centraal stedelijk gebied, vitale en leefbare dorpen en een beleefbaar, veerkrachtig buitengebied. In fase 3 gaan we ook weer in gesprek met onze inwoners en stakeholders. Uiteindelijk maken we een ontwerp Omgevingsvisie.

Praat met ons mee!
We organiseren vier bewonersavonden, verspreid in de gemeente Venlo. Tijdens de avonden zoomen we in op de verschillende stadsdelen en dorpen. We nemen de deelnemers mee in het proces van de Omgevingsvisie, de Venlose ontwikkelingsstrategie en de gebiedsprofielen die voor de stadsdelen zijn opgesteld. Daarna is ruimte voor de dorps-en wijkraden om hun belangrijkste opgaven voor 2040 te pitchen. Tot slot gaan we in kleinere groepen de sterke en minder goede kanten van de stadsdelen en dorpen in kaart brengen. 

Datum, locatie en aanmelden

Dinsdag 28 mei 2024 19.00 - 21.00 uur Venlo (exacte locatie volgt nog)
Donderdag 30 mei 2024 19.00 - 21.00 uur Arcen, Lomm, Velden (exacte locatie volgt nog)
Maandag 3 juni 2024 19.00 - 21.00 uur Tegelen, Belfeld, Steyl (exacte locatie volgt nog)
Dinsdag 4 juni 2024 19.00 - 21.00 uur Maashof in Blerick


Wilt u meepraten? Meld u dan aan via omgevingsvisie@venlo.nl met uw naam, woonplaats en leeftijd. Geef ook aan op welke datum u naar de bewonersavond komt. We kijken uit naar uw mening!

Inwonersavond Atelier Venlo 2040 | oktober 2023 | omgevingsvisie

Externe video URL
Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 30 april 2024 om 13:15 op Nu Venlo