Omgevingsvisie: wat voor gemeente willen we zijn in 2040?

Arcen
Nieuws - donderdag 7 september 2023
Tekst
Video
Leesduur 3 minuten

Dit jaar is de gemeente Venlo gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie voor Venlo. Hoe ziet de gemeente Venlo eruit in 2040? Waar willen we wonen? Hoe houden we onze gemeente bereikbaar? En hoe groen zijn de wijken?

Het afgelopen half jaar hebben we samen een eerste stap gezet. We hebben een enquête uitgezet onder alle inwoners en een inwonersavond georganiseerd. Met jullie input en informatie hebben we de Atlas 2040 ontwikkeld. Met de blik van nu kijken we vooruit naar toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die we zien richting 2040. De Atlas helpt ons keuzes te maken in de nieuwe omgevingsvisie.

Praat met ons mee!

De Atlas 2040 heeft een beeld geschetst van de kansen en opgaven die we voor ons zien. Nu gaan we aan de slag om te bepalen wat voor gemeente we willen zijn in 2040 en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

We organiseren twee bewonersavonden, verspreid over Venlo. Tijdens deze avonden gaan we richting geven aan de koers voor Venlo. Dat doen we aan de hand van drie thematische sporen. De sporen zijn bewust heel verschillend van elkaar. Hierdoor wordt duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. Het programma is elke avond hetzelfde. De sporen die we langs gaan zijn:

Venlo Vitaal

Wat is er nodig om de leefbaarheid in onze wijken en dorpen op peil te houden of te verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten? Moet dat in een gebouw, of kan dat ook in de openbare ruimte?

Venlo Vergroent

Wat is er nodig om van Venlo een duurzame en klimaatbestendige gemeente te maken? We hebben prachtige parken waar het koel is in de zomer en waar regenwater opgenomen kan worden, maar willen we meer van dit soort plekken terugzien?

Venlo Groeit

Hoe zorgen we ervoor dat onze economie groeit, zonder dat dit ten koste gaat van onze gemeenschappen? Als we ruimte zoeken voor bedrijven, moeten we dat dan doen op nieuwe locatie of moeten we juist gebruikmaken van bestaande bedrijventerreinen?

Datum, locatie en aanmelden

Dinsdag 26 september 2023 19.00 - 21.00 uur Gemeenschapscentrum De Hamar in Belfeld
Dinsdag 3 oktober 2023 19.00 - 21.00 uur 't Raodhoes in Blerick

Wilt u meepraten? Meld u dan aan via omgevingsvisie@venlo.nl met uw naam, woonplaats en leeftijd. Geef ook aan op welke datum u naar de bewonersavond komt. We kijken uit naar uw mening!

Impressie inwonersavond april 2023

Externe video URL
Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 7 september 2023 om 09:30 op Nu Venlo