Ondersteuning bij energieproblemen Venlo-breed groots aangepakt

Decoratief
Nieuws - vrijdag 21 oktober 2022
Tekst
Leesduur 4 minuten

Door het instellen van het Venlo-Fonds biedt gemeente Venlo een breed maatregelenpakket voor de hele samenleving. Het pakket biedt ondersteuning bij de hoge energielasten waar veel gezinnen, verenigingen en andere instellingen mee te maken hebben.

De ondersteuning en tegemoetkoming richt zich op vijf pijlers: extra ondersteuning van huishoudens, het ondersteunen van verenigingen en maatschappelijke organisaties, extra inzet op verduurzaming, tegemoetkomen van basisscholen en het voorkomen van uitzettingen door woningcorporaties. Met deze maatregelen hoopt gemeente Venlo waar ze kan het leed van haar inwoners te verzachten.

Met de opdracht van de raad heeft gemeente Venlo het ‘Venlo-Fonds’ in het leven geroepen om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen,  wanneer ze te maken krijgen met gestegen energielasten. Veel organisaties hebben nu te maken met extreem gestegen energiekosten. En dat heeft mogelijk grote gevolgen, zoals activiteiten die niet meer door kunnen gaan of zelfs dreigende sluitingen. Met het Venlofonds bieden we deze organisaties extra ondersteuning.

Maar daar stopt het niet. Zo wordt volop ingezet op het ondersteunen van gezinnen die het moeilijk hebben,  door het verstrekken van een eenmalige energietoeslag voor inwoners met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Dit was eerst maximaal 120 % van de bijstandsnorm.  Daarnaast wordt bij deze doelgroep sterk ingezet op vroegsignalering en preventie. Verder worden direct een aantal maatregelen genomen voor alle kinderen in het basisonderwijs. Venlo zorgt ervoor dat er voor hen voldoende voeding is, door het aanbieden van fruit, groente en waar nodig, gratis lunches. Zo kunnen kinderen met lege boterhammentrommeltjes toch gezond eten.  

De doelen op het gebied van duurzaamheid, waarmee mensen ook structureel uit de nood worden geholpen door energiezuinigere woningen, worden met dit plan versneld uitgevoerd.

Investering

Het Venlo-Fonds is in het leven geroepen voor de tegemoetkoming van verenigingen en maatschappelijke organisaties. Hiervoor geldt een subsidieplafond van maximaal 1,67 miljoen. Enkele regelingen liepen al, zoals de energietoeslag. Met een extra investering kan de grens van 120% naar 150% van de bijstandsnorm worden verhoogd en kunnen nog meer gezinnen geholpen worden. De overige beraamde investeringen hangen nauw samen met het aantal aanvragen dat gaat binnenkomen. 

Aanvragen

De uitvoering van de regelingen worden op dit moment verder vorm en inhoud gegeven. Zodra formulieren voor aanvragen beschikbaar zijn, wordt dit gemeld via de social mediakanalen van de gemeente. Daarnaast worden verenigingen en maatschappelijke organisaties actief benaderd met meer informatie over de specifieke regelingen. Onze partners in het veld worden geïnformeerd en gevraagd om hun cliënten te wijzen op de verschillende extra regelingen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Venlo worden bereikt.

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag en de voorwaarden is te vinden via  www.venlo.nl/energietoeslag. Meer informatie over regelingen bij geldzorgen is te vinden via www.venlo.nl/geldzorgen. Meer informatie over verduurzaming is te vinden via www.venlo.nl/energie

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 21 oktober 2022 om 17:08 op Nu Venlo