Op weg naar duurzaam asfaltonderhoud

Onderhoud asfalt
Nieuws - dinsdag 9 januari 2024
Tekst
Leesduur 10 minuten

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het asfaltonderhoud van gemeente Venlo. Dat geldt niet alleen voor de materialen en werkwijze, maar ook voor de visie en interne samenwerkingen.

De medewerker Beheer Wegen vertelt wat er komt kijken bij asfaltonderhoud en waar de duurzame uitdagingen liggen.

Ruimte voor de lange termijn

‘Als medewerker Beheer Wegen zie ik de gemeente als een groot huis en de openbare ruimte als de tuin eromheen. Ons team staat voor de taak om deze tuin te onderhouden. Ik draag zorg voor het asfaltonderhoud. De afgelopen jaren is er in onze visie steeds meer ruimte gekomen voor de lange termijn. Zo inspecteren we ieder jaar de wegen en op basis daarvan passen we onze meerjarenplanning aan. Op die manier weten we precies waar we de komende vijf tot tien jaar aan de slag gaan.’

“De afgelopen jaren is er in onze visie steeds meer ruimte gekomen voor de lange termijn”

‘Onze werkwijze is anders dan vroeger. We streven er nu naar om maar eens in de 30-35 jaar een weg open te breken en te vervangen. Voorheen vervingen we regelmatig alleen de bovenste laag asfalt of de kapotte stukken. Dat was namelijk goedkoop. Het betekende alleen wel dat we regelmatig terug moesten komen in een straat, als er weer onderhoud nodig was. Dit is niet efficiënt en het zorgt voor meer overlast in de omgeving. Nu hebben we een meerjarenplanning waarin alle straten op volgorde van urgentie aan de beurt komen. Als we dan aan de slag gaan, doen we het meteen voor de langere termijn. We kijken per situatie wat de weg nodig heeft om weer zo lang mogelijk mee te gaan.’

Goede voorbereiding is het halve werk

‘Deze werkwijze brengt met zich mee dat we ook veel intensiever samenwerken met andere afdelingen. Als we namelijk een weg openbreken, is het handig om dat te combineren met onderhoud aan riool, leidingen of verlichting. Alle beheerders bespreken daarom regelmatig op welke locaties meerdere opgaven bij elkaar komen. Door goed te overleggen, kunnen we samen alle werkzaamheden in één keer verrichten. We kijken ook veel meer naar de wensen en behoeften van omwonenden, bedrijven en maatschappelijke partners. Deze werkwijze vraagt natuurlijk om een strakke planning en er is meer overleg op voorhand nodig. Dat kost meer tijd, maar het zorgt er wel voor dat we de klus in de openbare ruimte sneller, voor langere tijd en met minder overlast kunnen uitvoeren.’

“Overleg met elkaar, inwoners en maatschappelijke partners kost meer tijd, maar daar wordt het werk wel sneller en beter van, en er is minder vaak overlast”

‘Het werk dat voorafgaat aan de daadwerkelijke uitvoering, wordt vaak onderschat door mensen. Het kan wel een jaar duren vanaf het moment dat ergens onderhoud wordt geconstateerd tot het oppakken van de wegwerkzaamheden. Dat komt doordat eerst uitgebreide milieucontroles nodig zijn, om te kijken welke stoffen in de oude weg voorkomen. Dit bepaalt of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij het verwijderen ervan. Alleen al dit onderzoek duurt zo’n 20 weken. Vervolgens wordt er een werkplan gemaakt en trekken we aannemers aan. We dagen aannemers uit om zo duurzaam mogelijk te werken.’

‘Voorafgaand aan de werkzaamheden, informeren we alle weggebruikers vier weken lang via publicatieborden langs de weg. Pas daarna kunnen we van start gaan. Meestal zijn we op een aantal plekken tegelijk bezig in de stad. Een weg bestaat namelijk uit meerdere lagen, soms wel drie à vier verschillende soorten. Door op meer plekken tegelijk te werken, kunnen aannemers heel efficiënt per laag alle locaties afgaan.’

“Het werk dat voorafgaat aan de daadwerkelijke uitvoering, wordt vaak onderschat door mensen”

De vele gezichten van duurzaamheid

‘Bij alles wat we doen, is duurzaamheid heel belangrijk. Het is alleen wel de vraag, wat duurzaamheid is. Natuurlijk maken we bewuste materiaalkeuzes. Teerhoudend asfalt is al sinds 2001 verboden en we werken met een milieuvriendelijke kleurstof om fietspaden rood te kleuren. Maar duurzaamheid gaat veel verder. Zo proberen we de overlast voor omwonenden en bedrijven te beperken door overdag en in de weekenden langer door te werken. In onze ogen hoort dit ook bij een duurzame, doelmatige werkwijze. Verder halen we ons asfalt uit een lokale fabriek die deels op duurzame energie draait. En in natuurgebieden experimenteren we met een elektrische wals, in plaats van een wals op diesel.’

‘Oud asfalt kunnen we volledig opnieuw gebruiken, als het tenminste niet vervuild is met teer. En bij het vervoeren van asfalt kijken we naar de gevolgen voor het milieu. Zo is het beter om grote hoeveelheden in één keer per schip te vervoeren dan via 100 vrachtwagens. Als we het wel over de weg vervoeren, letten we erop dat we zo min mogelijk ritten nodig hebben om alles van A naar B te brengen. Ten slotte kijken we bij elk project of de weg nog steeds even breed moet blijven, of dat we ruimte kunnen maken voor groen. Vaak verandert de manier waarop een weg wordt gebruikt door de tijd. Als een weg dus onnodig breed is, is het logisch om die ruimte terug te geven aan de natuur. Al deze zaken horen bij een duurzame blik op asfalt. We doen ons best om hierin de juiste afwegingen te maken, om uiteindelijk onze duurzame doelen te halen.’

“Bij alles wat we doen, is duurzaamheid heel belangrijk. Het is alleen wel telkens de vraag, wat de beste duurzame keuze is”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 9 januari 2024 om 09:59 op Nu Venlo