Orange the World: Samen tegen Geweld tegen Vrouwen

Krijger oranje verlicht
Nieuws - zaterdag 10 december 2022
Tekst
Leesduur 4 minuten
Orange the World is de wereldwijde campagne van UN Women tegen geweld tegen vrouwen. Deze campagne is jaarlijks tussen 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) en 10 december (Internationale Mensenrechtendag).

In deze periode worden in meer dan 100 landen gebouwen en objecten oranje uitgelicht en zijn er debatten, tentoonstellingen, demonstraties en tal van andere activiteiten. Ook in Nederland krijgt de campagne volop aandacht; meer dan 200 gemeenten doen mee om geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en bestrijden. Dat is hard nodig, want jaarlijks krijgen miljoenen vrouwen met geweld te maken.

Feiten en cijfers

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. De meeste vrouwen krijgen al vanaf jonge leeftijd te maken met ongewenste intimiteiten, opmerkingen en straatintimidatie. Ook in Venlo.

Geweld tegen vrouwen wereldwijd

  • 33% maakt fysiek, seksueel of psychisch geweld mee;
  • Iedere 12 minuten wordt een vrouw vermoord door een familielid;
  • 27% maakt partnergeweld mee.

Geweld tegen vrouwen in Nederland

  • 45% maakt lichamelijk, seksueel of psychisch geweld mee;
  • Iedere 8 dagen wordt een vrouw vermoord door een (ex)partner of familielid;
  • 25% van de vrouwen maakt partnergeweld mee;
  • Meer dan driekwart  van de vrouwen maakt seksuele intimidatie mee in haar leven.

Geweld tegen meisjes en vrouwen gaat verder dan lichamelijk geweld en seksueel geweld. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het financieel afhankelijk maken van vrouwen, het sociaal isoleren van meisjes en vrouwen of het online plaatsen en verspreiden van intiem beeldmateriaal. Geweld tegen meisjes en vrouwen kan thuis plaatsvinden, maar ook op straat, op school, op het werk of online.

Wat doet gemeente Venlo?

Gemeente Venlo staat voor een veilige leefomgeving voor iedereen. Weerbaarheid, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn hierbij belangrijk. Daarom steunen wij de campagne Orange the World. We maken beleid en hebben regelingen om dat mogelijk te maken.

Als gemeente hebben we een belangrijke rol in de aanpak van geweld tegen meisjes en vrouwen.  We zetten in op het signaleren en bespreekbaar maken van geweld. Medewerkers van verschillende teams zijn geschoold, samen met medewerkers van andere organisaties, die actief zijn in onze wijken. We financieren organisaties zoals Veilig Thuis of het Centrum Seksueel Geweld en zorgen dat er een passend hulpverleningsaanbod beschikbaar is.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op zaterdag 10 december 2022 om 11:00 op Nu Venlo