Regionaal beleidsplan Jeugd

Jeugd aan de Lage Loswal
Nieuws - woensdag 11 mei 2022
Tekst
Leesduur 3 minuten

In de regio Noord-Limburg is in alle zeven gemeenten het Regionaal beleidsplan Jeugd 2022 vastgesteld. Hierin zijn de ambities en de manier van werken beschreven hoe kinderen en gezinnen in Noord-Limburg die dat nodig hebben, de komende jaren zo goed mogelijk worden ondersteund.

Ook staat erin beschreven op welke wijze er met organisaties en professionals in de jeugdzorg wordt samengewerkt. De gemeente Venlo heeft samen met de andere gemeenten een aantal doelstellingen opgesteld om de komende jaren stap voor stap de jeugdzorg in Noord-Limburg te verbeteren.

De volgende twee belangrijke thema’s komen terug:

Een goede start: preventie

Een goede start is de basis voor de toekomst van elk kind voor de rest van het leven. Daarom werken we in Noord-Limburg aan preventie, nog meer dan de afgelopen jaren. Hoe kunnen we vooral jonge gezinnen goed ondersteunen, zodat ouders geholpen worden en hun kinderen zelf kunnen opvoeden? En als (tijdelijk) professionele ondersteuning nodig is, hoe sluit dit dan het beste aan bij wat de ouders en het kind zelf willen? Samen wordt er gewerkt om uiteindelijk zelf hun eigen leven (weer) te kunnen oppakken.

Passende hulp en ondersteuning

Het is belangrijk dat de hulpverlening ook aansluit bij wat kinderen nodig hebben. Niet de hulpverlening, maar juist wat dit de kinderen oplevert staat voorop. Gemeenten willen niet alleen de kinderen, maar ook hun gezinsomgeving ondersteunen. Soms kan een kind door omstandigheden niet thuis blijven wonen. In dat geval willen we zorgen voor voldoende pleegzorg, gezinshuizen of woonvormen waarmee jongeren ondersteund en begeleid worden naar volwassenheid. We moeten werken aan het krijgen van meer pleegouders. Op dit moment is er een groot tekort. Verder is het ook lastig voor zorgaanbieders om voldoende personeel te vinden dat in de jeugdzorg wil werken. Daar is werk aan de winkel.

Met scholen worden afspraken gemaakt om te zorgen dat kinderen die het even lastig hebben in de klas geholpen kunnen worden, zodat zij gebruik kunnen blijven maken van een (zo goed mogelijk) passende vorm van onderwijs.

Wat levert het op?

Het belangrijkste is dat kinderen en gezinnen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben, naar tevredenheid worden geholpen. Toch lukt dat niet altijd. Maar met de afspraken die nu in Noord-Limburg zijn gemaakt kunnen gemeenten en professionals daar wel een volgende stap in zetten. Er wordt gemeten of de resultaten worden bereikt die zijn afgesproken en dit wordt gerapporteerd aan de gemeenteraden. En er wordt door gemeenten vaker het gesprek gevoerd met kinderen, gezinnen en hun vertegenwoordigers die hulpverlening ontvangen. Zo blijkt uit eerste hand wat goed gaat en wat er volgens hen beter kan of moet worden geregeld.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 11 mei 2022 om 10:47 op Nu Venlo