Resultaten Stadspeiling 2021

Venlonaren net zo tevreden, maar met meer vertrouwen

Maasboulevard Venlo
Nieuws - maandag 11 april 2022
Tekst
Leesduur 3 minuten

Om het jaar voert de gemeente een Stadspeiling uit. Hierin onderzoeken we hoe onze inwoners aankijken tegen actuele lokale onderwerpen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport en de gemeentelijke dienstverlening.

Belangrijkste conclusie is dat de algehele tevredenheid van onze inwoners op veel vlakken gelijk is gebleven ten opzichte van de vorige peiling.

Eind 2021 vulden ruim 2.600 Venlonaren de vragenlijst in. We willen alle deelnemers hiervoor heel erg bedanken! Inmiddels zijn twintig deelnemers verblijd met een ‘Venlose Kedobón’ en heeft één deelnemer een IPad in ontvangst mogen nemen.

In dit artikel geven we een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van de Stadspeiling.

Vertrouwen in gemeentebestuur verder gestegen

Het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd is verder toegenomen. Er zijn meer mensen die (heel) veel vertrouwen in het gemeentebestuur stellen (28%), dan mensen die er weinig tot geen vertrouwen in hebben (14%). Op wijkniveau is het vertrouwen van de inwoners het grootst in Blerick-Midden (36%).

Gezond en Actief Venlo

De waardering voor de eigen gezondheid in het algemeen (0-100) daalt licht, van gemiddeld 80 in 2019 naar 77 in 2021. Verder zien we dat jongeren tussen 18 en 29 jaar in twee jaar tijd minder zijn gaan bewegen. Dat geldt ook voor inwoners tussen 40 en 54 jaar. Deze daling had zich al eerder ingezet, maar is vermoedelijk versterkt door de coronapandemie. Verder is het aandeel inwoners dat in het afgelopen jaar een cursus heeft gevolgd (38%), ten opzichte van 2019 (43%) gedaald. Dit heeft mogelijk te maken met de coronamaatregelen, waardoor de cursusmogelijkheden op locatie werden beperkt. Verder zien we dat het percentage inwoners dat sociaal geïsoleerd is (2%), sinds 2015 (4%) is gedaald. De kans om in een sociaal isolement te komen is voor ouderen het grootst.

Leefbaar Venlo

Net als in 2019 beoordelen inwoners van Venlo de dienstverlening van de gemeente gemiddeld met een 7,2. Het rapportcijfer is ten opzichte van 2015 gestegen, toen gaven inwoners gemiddeld een 6,8. Veder is te zien dat het percentage inwoners dat een 8 of hoger geeft aan de verkeersveiligheid in de eigen buurt is gestegen: van 26% in 2015 naar 31% in 2021.

Grenzeloos Venlo

Vergeleken met 2019 zijn de bezoeken aan Duitsland voor uiteenlopende doelen achtergebleven. Hier is waarschijnlijk eveneens de invloed van de coronamaatregelen merkbaar, waardoor het een aantal maanden moeilijker was om naar Duitsland te reizen.

Welvarend Venlo

Het aandeel inwoners met een betaalde baan of een uitkering is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Centrumstad Venlo

Een ruime meerderheid (80%) vindt dat de binnenstad van Venlo voldoende stedelijke voorzieningen biedt. De jongvolwassen inwoners zijn deze voorzieningen in de afgelopen twee jaar meer gaan waarderen. Daarnaast is een toenemend deel van de inwoners (dit jaar 56%) het ermee eens dat de binnenstad van Venlo een plek is om op een andere manier te wonen, werken en leven dan in de omliggende wijken en dorpen. Ook het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de kwaliteit van de parken, pleinen en Maasoevers is licht gestegen, van een 6,7 naar een 6,9.

Circulaire en Duurzame hoofdstad

Vier op de vijf inwoners koopt wel eens duurzame producten, zoals fairtrade of biologische producten. Daarnaast neemt bijna de helft van de Venlonaren altijd groene energie af en nog eens een op de zes doet dit meestal. Het gebruik van groene energie hangt samen met de leeftijd. Meer dan de helft van de ouderen (53%) doet dit, tegenover een op de drie jongeren (32%).

Over de Stadspeiling

De gemeente Venlo onderzoekt sinds 1994 via de Stadspeiling hoe Venlonaren aankijken tegen actuele lokale vraagstukken op het terrein van leefbaarheid, zorg en welzijn, cultuur en sport, en gemeentelijke dienstverlening. De Stadspeiling wordt gebruikt voor het maken van nieuw beleid en het monitoren van de lopende programma’s en de ontwikkelingen in de wijken. De vragenlijst van 2021 is ingevuld door ruim 2.600 Venlonaren van 18 jaar en ouder. Dit komt neer op 31% respons.

Dit artikel is slechts een samenvatting van de meest interessante resultaten. De managementsamenvatting en de deelrapportages vindt u op https://www.venlo.nl/venlo-cijfers. In de loop van dit jaar zullen deze cijfers ook beschikbaar komen op de website https://venlo.buurtmonitor.nl/.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 11 april 2022 om 10:39 op Nu Venlo