Riolering in Venlo krijgt jaarlijkse onderhoudsbeurt

In Blerick wordt een deel van het rioolstelsel gereinigd met een hogedrukreinigingsslang. Het vuilwater wordt tegelijkertijd opgezogen door een hogedruk-vacuümwagen.
Nieuws - woensdag 22 maart 2023
Tekst
Leesduur 5 minuten

Je ziet het niet en je ruikt het als het goed is ook niet, maar één van de belangrijkste voorzieningen in de gemeente Venlo is het riool. Venlo heeft in totaal zo’n 700 kilometer riolering liggen. De oudste buizen zijn meer dan 90 jaar oud en liggen onder het Nolensplein in de binnenstad.

De gemeente Venlo inspecteert en reinigt jaarlijks 70 kilometer riool. Zo komt iedere leiding uiteindelijk eens in de cyclus van tien jaar aan de beurt.

Grondig onderhoud

‘Ieder voorjaar beginnen we met de grondige inspectie en reiniging van 70 kilometer riolering’, vertelt Michel Lemmerlijn, Technisch Specialist en Clustercoördinator Stedelijk Water bij de gemeente Venlo. ‘Een gedeelte van ons riool is vrijvervalriolering, waarbij de zwaartekracht zorgt voor het transport van het afval- en regenwater. Met name in het buitengebied maken we echter voor een groot deel gebruik van mechanische riolering. Daarbij wordt het water met pompen de juiste richting op gestuwd.’

Collega Willy Keulers is beheerder van de vrijvervalrioleringen in Venlo en is verantwoordelijk voor de beoordeling van de leidingen. ‘We beginnen ieder voorjaar altijd eerst met een grondige reiniging van de leidingen. Ze moeten namelijk schoon zijn om de staat ervan goed te kunnen beoordelen. Zodra we een beeld hebben van de status van het riool, kijken we of er ergens onderhoud of zelfs vervanging nodig is.' Dit voorjaar worden delen van de riolering in Blerick en Venlo-Zuid gereinigd en geïnspecteerd. Via deze website kunnen inwoners precies zien wanneer hun straat aan de beurt is.

“Om de leidingen te kunnen inspecteren, moeten ze eerst grondig gereinigd worden”

Alles-in-één-aanpak

De laatste jaren worden deze onderhouds- en vervangingswerkzaamheden steeds integraler aangepakt. ‘Nadat de inspectieronde klaar is, gaan we met andere disciplines, zoals wegonderhoud, samenzitten. We kijken dan waar we werkzaamheden met elkaar kunnen combineren. Als we namelijk echt de weg open moeten leggen om iets te vervangen, heeft dat natuurlijk een vrij grote impact op de straat. Als je dat met alle disciplines afstemt, kun je in één keer alles aanpakken.’

In de regel hoeft een riolering niet vaak vervangen te worden. ‘Met name in het centrum van Venlo liggen nog steeds de originele rioolbuizen die er in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn aangebracht. Een goede leiding kan dus echt wel 100 jaar meegaan, maar soms is vervanging of onderhoud eerder nodig. We proberen de levensduur van de leiding zo goed mogelijk in te schatten, zodat we ze niet te laat, maar ook zeker niet te vroeg vervangen. Als een leiding bijna aan vervanging toe is, controleren we die ook vaker dan eens in de tien jaar. Tegenwoordig vervangen we overigens niet meer zo snel een leiding, omdat we ook een andere manier hebben om de leiding te vernieuwen, ‘relinen’ genoemd. We brengen dan een soort kunststof kous in, die zich tegen de wand van de leiding aanzet. Die methode is stukken goedkoper en de leiding is weer als nieuw.’

“Relinen is een methode om leidingen te vernieuwen, zonder dat ze compleet vervangen hoeven te worden”

De drie p’s

Volgens Willy is het belangrijk dat mensen af en toe stilstaan bij het belang van ons rioolstelsel. ‘Rioolstelsels zijn ontstaan doordat artsen ontdekten dat we op die manier ziektes kunnen voorkomen. De volksgezondheid is enorm verbeterd sinds we aangesloten zijn op de riolering.’ Daarbij is het ook belangrijk dat mensen beseffen waar het riool voor bedoeld is. ‘Enkel voor de drie p’s, namelijk plas, poep en papier’, lacht Willy. Maar dan is hij serieus. ‘Je merkt dat mensen er nog altijd de gekste dingen ingooien. De laatste jaren wordt er steeds vaker olie en frituurvet door de wc gespoeld. Dat zet zich af tegen de wanden van het riool en we moeten dat vaker wegfrezen om ervoor te zorgen dat het riool openblijft.’ Frituurvet en olie kan in de gemeente Venlo in speciale ondergrondse containers worden afgevoerd. Bekijk de locaties van deze containers. 

In de komende jaren wil de gemeente Venlo ervoor zorgen dat bij zo veel mogelijk huizen en straten de afvoer van regenwater wordt afgekoppeld van het riool. Inwoners kunnen hiervoor subsidie krijgen. ‘Dit is belangrijk voor de toekomst, omdat we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenval en daar is het riool niet tegen bestand. Het afkoppelen van regenwater zorgt voor minder druk op het riool en het scheelt ook in de zuiveringskosten, omdat er minder water gezuiverd hoeft te worden. Bovendien komt dit het grondwaterpeil ten goede. We werken nu ook met het cluster Groen samen om op bepaalde plekken ondergrondse bakken onder bomen te plaatsen, die het hemelwater langer kunnen vasthouden en die zo als reservereservoir dienen voor de bomen tijdens droge periodes. Het zijn allemaal belangrijke maatregelen om ook in de toekomst te kunnen zorgen voor een goede waterhuishouding in onze gemeente.’

“Regenwater afkoppelen ontlast het riool, scheelt in zuiveringskosten en komt het grondwaterpeil ten goede”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 22 maart 2023 om 13:19 op Nu Venlo