Samen aan de slag met armoede

Gespreksessie armoede
Nieuws - vrijdag 9 december 2022
Tekst
Foto
Leesduur 4 minuten

Na anderhalve maand aan bijeenkomsten zijn voorlopig de gesprekken met inwoners over armoede afgerond. Venlo kan nu aan de slag met alle inzichten die we hebben gekregen en deze te verwerken in nieuw armoedebeleid.

Hoe moet dit eruit gaan zien?

Eén ding is heel helder geworden. Het oplossen of verkleinen van armoede gaat niet alleen over extra geld en regelingen toevoegen. Het gaat over een brede aanpak die helpt kansenongelijkheid aan te pakken, waarbij aandacht is voor talent en ontwikkeling en waar nodig maatwerk. Hoe gemeente Venlo dat in de toekomst vorm en inhoud gaat geven, daar wordt de komende maanden aan gewerkt.

Gespreksessies over armoede

Sinds half oktober is gemeente Venlo in gesprek geweest met verschillende doelgroepen over armoede. Er is tot nu toe gesproken met vier verschillende groepen:

  • Volwassenen
  • Gezinnen
  • Mensen met een AOW
  • Nieuwkomers

In januari staat nog een ronde gepland met de doelgroep jongvolwassenen.

Uitkomsten gespreksessies

Hoewel iedere doelgroep specifieke uitdagingen heeft als het over armoede gaat, is er toch een duidelijk rode lijn terug te zien bij alle bijeenkomsten: met alleen geld los je armoede niet op. Het vraagt echt een andere en veel bredere aanpak, waarbij juist ook de sociale aspecten aandacht moeten krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan het sociale netwerk rond iemand die in armoede leeft. Heel belangrijk, maar juist daar zie je bij armoede problemen ontstaan. Door schaamte of niet mee kunnen doen door geld tekort, haken vrienden en omgeving af. Het netwerk brokkelt soms af. Terwijl juist hun steun zo belangrijk is! 

Een ander voorbeeld is het eigen schaamtegevoel. Uit schaamte durven mensen geen hulp te vragen. Pas als het “te laat” is en het probleem heel groot is geworden, komt deze groep mensen pas in zicht. Hoe kunnen we nu samen deze factoren aanpakken en meer vanuit preventie gaan werken?

Het is ook duidelijk dat armoede iedereen kan overkomen. De energie- en kostencrisis van de afgelopen maanden heeft dat bijvoorbeeld laten zien. En ook gebeurtenissen in iemands leven kunnen onverwacht leiden tot armoede. Denk aan een scheiding, overlijden van een partner, een kind dat 18 jaar wordt, of het onverwacht verliezen van je baan. Allemaal gebeurtenissen met grote impact, ook op het gebied van inkomen.

Kortom:

Het is een moeilijke puzzel die niet 1,2,3 is opgelost. Met deze bijeenkomsten en gesprekken hebben we wel flinke stappen gemaakt. Het heeft de gemeente geholpen en handvaten gegeven om verder te gaan met oplossingen die meer brengen dan extra geld en extra regelingen. Het heeft ideeën gebracht die we alleen nooit hadden kunnen verzinnen. We hebben voorstellen voor oplossingen gekregen die niet miljoenen kosten, maar juist schitteren in hun eenvoud, dichtbij de mens.

De komende paar maanden gaat Venlo met deze pareltjes en andere inzichten aan de slag. Met deze input komen we met vernieuwd armoedebeleid. De verwachting is dat in het begin van het tweede kwartaal 2023 een voorstel naar de raad gaat. We blijven in verbinding met de mensen die hebben meegedacht en willen blijven meedenken. We houden u op de hoogte!

Gespreksessie armoede
Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 9 december 2022 om 14:10 op Nu Venlo