Stadstuinderij Venlo op nieuwe locatie

Stadstuin Venlo bovenaanzicht
Nieuws - woensdag 17 april 2024
Tekst

De Stadstuinderij Venlo verhuist van de tijdelijke vestiging op het Kazernekwartier naar het Maashofpark. De nieuwe locatie is permanent vanaf medio november.

De ontwikkeling van het Kazernekwartier is in volle gang en volgend jaar is de locatie van de Stadstuinderij ook nodig voor de werkzaamheden op het Kazernekwartier. Afgelopen jaren is onderzocht of binnen het Kazernekwartier structureel ruimte was voor de Stadstuinderij. De wensen, het formaat en de voorzieningen die de Stadstuinderij nodig heeft, bleken niet verenigbaar met de mogelijkheden binnen het Kazernekwartier. 

Maashofpark nieuwe locatie 

Het college heeft op 9 april besloten om de locatie Maashofpark als nieuwe locatie voor de Stadstuinderij Venlo toe te wijzen. Een van de eerstvolgende stappen voor de Stadstuinderij in het proces om tot een aanvraag omgevingsvergunning te komen, is het in gesprek gaan met de buurt over het initiatief. Omwonenden zullen hiervoor nog worden benaderd door de Stadstuinderij.

De Stadstuinderij verhuist medio november 2024 naar de nieuwe locatie.

De Stadstuinderij Venlo

De Stadstuinderij is een moestuincomplex waar leden van de Stadstuinderij gezamenlijk op ecologische wijze groenten, kruiden en bloemen verbouwen. Deze producten zijn zowel voor eigen gebruik van de leden, als bestemd voor lokale verkoop. Daarnaast is het een plek waar kennis wordt gedeeld, mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samenwerken. Het is dus van grote waarde voor Venlo.

Historie 

De Stadstuinderij Venlo is in 2014 begonnen onder de naam ‘Beleg van Venlo’. Op een stuk grond naast de appèlplaats op het Kazernekwartier zijn zij in 2015 gestart met een moestuin.

Erkenning

De Stadstuinderij heeft met een grote groep leden de lokale voedselproductie gekoppeld aan maatschappelijke doelen, zoals zorg voor mens en omgeving. Het biedt ontspanning en educatiemogelijkheden. Aangezien het aantal leden blijft groeien, de interesse in georganiseerde activiteiten en het aantal klanten toeneemt, is dit voor de Stadstuinderij het bewijs dat er behoefte is aan projecten als de Stadstuinderij. Momenteel hebben zo’n 300 personen zich ingeschreven op de nieuwsbrief en 350 op de groentemail.

Meerwaarde voor mens en natuur

De Stadstuinderij maakt het mogelijk om in de stad te ontspannen en te bewegen door groenten, kruiden en bloemen en op termijn fruit te verbouwen. Door braakliggend terrein om te vormen tot vruchtbare tuinen worden lokale gemeenschappen aangemoedigd om zelf groenten, kruiden, bloemen en fruit te verbouwen. Dit zorgt voor een directe toegang tot verse en gezonde voeding. En, het laat zien hoe het groeit en geteeld wordt.

Kennis delen

De Stadstuinderij biedt behalve verse producten ook interessante informatie. Het is ook een educatief centrum waar mensen kennis kunnen opdoen over duurzame landbouwpraktijken, compostering en het belang van biodiversiteit. Door het delen van kennis wordt de gemeenschap gestimuleerd hun eigen voedsel te gaan verbouwen. Dat is goed voor de gezondheid.

Betaalbare verse producten

Door op zaterdag aan de tuin vers geoogste groenten en kruiden te verkopen maakt de Stadstuinderij het mogelijk voor mensen met een beperkt budget om betaalbare, verse producten te gebruiken. Zo brengen zij mensen met verschillende achtergronden bij elkaar, die elkaar kunnen helpen en versterken. De Stadstuinderij draagt daarmee bij aan een gezondere levensstijl voor alle inwoners van de stad.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 17 april 2024 om 13:33 op Nu Venlo