Stap voorwaarts met nieuw parkeerbeleid

Parkeren - straat waar auto's geparkeerd zijn
Nieuws - maandag 15 januari 2024
Tekst
Leesduur 4 minuten

Gemeente Venlo zet een belangrijke stap in het verbeteren van het parkeren. Dat doen we met nieuw parkeerbeleid. Het plan bestaat uit twee delen.

Het eerste deel, genaamd ’Ambitiedocument Parkeren’ bevat de koers van het parkeerbeleid en is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het tweede deel, genaamd ’Uitvoeringsplan Parkeren’ is nu door het college vastgesteld. In dit plan staan de maatregelen die gemeente Venlo de komende jaren gaat uitvoeren.

Belangrijke punten uit het uitvoeringsplan: 

  • We maken keuzes voor specifieke doelgroepen en gebieden. Bijvoorbeeld door bezoekers aan de binnenstad niet in onze woonstraten te laten parkeren.
  • We maken daarom onderscheid in verschillende gebieden. Want, niet alle gebieden hebben dezelfde uitdagingen. 
  • We geven ruimte aan nieuwe mobiliteitsontwikkelingen. Denk hierbij aan parkeerplekken voor een deelauto.
  • Uitvoering van de parkeermaatregelen doen we samen met alle betrokkenen. We gaan met elkaar het gesprek aan en hebben in de maatregelen ook oog voor elkaars belangen.

Participatie

Voor de afstemming van het plan is per deelgebied gebruik gemaakt van een parkeerpanel waar een vertegenwoordiging van inwoners en ondernemers aan deelgenomen hebben. Zo zijn we erin geslaagd om gedragen parkeerbeleid voor Venlo vast te stellen.

Wat er verder gaat gebeuren

Gedurende de jaarlijkse uitvoeringsmaatregelen bekijken we hoe succesvol het parkeerbeleid is en passen we zaken aan als dat nodig is. Dit doen we samen met de omgeving, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Elke drie jaar bekijken we samen met de gemeenteraad of we nog op koers liggen. Ook kijken we of het ambitiedocument parkeren nog steeds goed werkt.

Meer informatie

We houden iedereen op de hoogte van de actuele informatie op de webpagina nu.venlo.nl/verkeer-vervoer. Een overzicht met parkeermaatregelen vermelden we per wijk op de website nu.venlo.nl/parkeren.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 15 januari 2024 om 15:26 op Nu Venlo