Start bouw nieuwe onderdoorgang Vierpaardjes

Werkzaamheden Vierpaardjes
Nieuws - maandag 18 september 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

Vanaf woensdagochtend 4 oktober tot en met vrijdagochtend 20 oktober is de spoorwegovergang Vierpaardjes afgesloten voor voetgangers, fietsers en autoverkeer. In het weekend van zaterdagavond 14 oktober tot en met maandagochtend 16 oktober rijden er vanwege de werkzaamheden ook geen treinen.

Deze werkzaamheden vormen de start van de bouw van de nieuwe onderdoorgang Vierpaadjes. De werkzaamheden duren in totaal ruim twee jaar tot eind 2025.

Wethouder Erwin Boom: “Na jaren van planvorming en voorbereidingen kunnen we nu echt aan de slag met de bouw van de onderdoorgang Vierpaardjes. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van Venlo in vervulling. De nieuwe onderdoorgang is een belangrijke schakel om onze gemeente voor de toekomst veiliger en beter bereikbaar te maken én de leefbaarheid voor de omwonenden te vergroten. Het verkeer is vanaf 2025 eindelijk verlost van onveilige verkeerssituaties en lange wachttijden voor een gesloten spoorwegovergang. Het bouwen van de onderdoorgang zal de komende twee jaar helaas hinder veroorzaken. Dat is heel vervelend, maar niet te voorkomen. Het is nu samen een kwestie van door de zure appel heen bijten voor een veiliger, leefbaarder en beter bereikbaar Venlo.​”

Overgang drie weken afgesloten

De werkzaamheden voor de ombouw beginnen op 4 oktober met een volledige afsluiting van de spoorwegovergang Vierpaardjes voor de periode van bijna drie weken. Dit is noodzakelijk om onder andere damwanden langs het spoor te plaatsen en een tijdelijke weg met fietspad over het spoor aan te leggen. Deze tijdelijke weg, een zogenaamde bypass, zorgt ervoor dat de aannemers voldoende werkruimte hebben om op een veilige manier de nieuwe onderdoorgang te bouwen. En door de tijdelijke weg blijven de omliggende woonwijken tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar voor de bewoners en hulpdiensten.

Tijdelijke overweg Vierpaardjes

Na de afsluiting van bijna drie weken, is het vanaf 20 oktober met de tijdelijke weg weer mogelijk om het spoor bij Vierpaardjes over te steken. Deze blijft in gebruik tot het moment dat de definitieve onderdoorgang gereed is (naar verwachting eind 2025). Omdat de tijdelijke weg smaller is dan de normale overgang bij de Vierpaardjes, moeten automobilisten en vrachtwagenchauffeurs zo veel mogelijk gebruikmaken van de adviesroute via het centrum van Venlo. ​

Korte maar hevige periode van overlast

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding is het niet mogelijk om de nieuwe onderdoorgang zonder hinder te bouwen. De gemeente heeft aan de aannemers als voorwaarde gesteld dat Venlo tijdens de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar blijft en dat de hinder zo kort als mogelijk duurt. Daarbij speelt de veiligheid voor de weggebruikers, de omwonenden en medewerkers van de aannemers een belangrijke rol.

Omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden naast een beperkte bereikbaarheid ook geluidshinder ervaren. De werkzaamheden vinden daarom in principe alleen overdag plaats. Alleen tijdens de weekendafsluiting van 14 tot 16 oktober mogen de aannemers ook tijdens de avond- en nachturen werkzaamheden uitvoeren. ​

Intensief communicatietraject

Omwonenden, omliggende bedrijven, weggebruikers, treinreizigers en bezoekers van Venlo worden de komende weken met een intensief communicatietraject geïnformeerd over de geplande werkzaamheden. Dit gebeurt onder andere via bewonersbrieven, een WhatsApp-service en omleidingsborden. Daarbij wordt begrip en flexibiliteit van alle betrokkenen gevraagd om deze periode van werkzaamheden tot een succes te maken.

In april 2024 volgt opnieuw een periode waarin de spoorwegovergang bij Vierpaardjes voor alle verkeer wordt afgesloten en er tijdelijk geen treinverkeer mogelijk is. Ook over die werkzaamheden worden alle betrokkenen tijdig geïnformeerd.​

Dit nieuwsbericht was geplaatst op maandag 18 september 2023 om 14:58 op Nu Venlo