Succesvolle pilot met statushouders bij rayon Groen

Decoratief
Nieuws - vrijdag 7 april 2023
Tekst
Foto
Leesduur 3 minuten
Venlo is op 9 januari 2023 gestart met een pilot, waar nieuwe Nederlanders op een andere manier naar werk worden geleid. Het traject is doorlopen bij rayon Groen. Zes nieuwe Nederlanders hebben aan de pilot deelgenomen en de aanpak is een succes: vier van hen hebben een arbeidscontract gekregen.

Werk is een belangrijke factor voor nieuwe Nederlanders (statushouders) om mee te kunnen doen in Venlo. Met een baan integreren mensen makkelijker, leren ze eenvoudiger de Nederlandse taal en ontstaat er een gevoel dat ze iets kunnen bijdragen. Het gevoel van eigenwaarde groeit.

Opzet van de pilot

De pilot verkent een andere aanpak om nieuwe Nederlanders actief te laten deelnemen aan de Venlose maatschappij. De aanpak is breed. Motivatie en de sociale omgeving zijn factoren die worden meegenomen in de eerste gesprekken. Dit heeft vervolgens geleid tot een groep van zes gemotiveerde statushouders die graag aan de slag zijn gegaan bij rayon Groen. Met de inzet van een tweetalige jobcoach die de Arabische taal spreekt en ook kennis heeft van culturele verschillen, worden enorme stappen gezet. Iedereen begrijpt elkaar en dit zorgt ervoor dat alle stappen en verwachtingen voor iedereen helder zijn. Zo ontstaan er geen misverstanden door taal- en cultuurbarrières.

Wethouder Erwin Boom van Sociale Zaken: “De collega’s van rayon Groen hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij staan open voor samenwerking en doen moeite om deze nieuwe groep te laten groeien in hun nieuwe uitdaging. En met succes!  Door de goede en respectvolle samenwerking, de enorme inzet en wil om te leren, hebben de statushouders grote stappen gemaakt. In persoonlijke ontwikkeling én in het leren van de Nederlandse taal.”

Want de deelnemers volgden naast hun werkervaringstraject bij rayon Groen ook nog extra Nederlandse taallessen. Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat de deelnemers zich in de loop van het traject steeds beter verstaanbaar konden maken.

Het traject is intensief. Er wordt veel gevraagd wat betreft inzet en aanpassing. Dat was ook zichtbaar in het traject. Twee mensen zijn daarom tijdens de pilot overgestapt. Eén deelnemer is naar een andere werkplek doorgestroomd, omdat werken in het groen te belastend was. Met de andere deelnemer wordt nog samen gekeken naar een ander, beter passend traject naar werk.   

Toekomst

De mooie resultaten van deze pilot laten zien dat de andere manier van werken zijn vruchten afwerpt. De groep heeft nu een contract en de jobcoach blijft de komende drie maanden betrokken. Ook wordt nog ingezet op het kunnen blijven oefenen van de taal. Met deze extra ondersteuning wordt gezorgd dat deze medewerkers goed kunnen blijven meedoen, zodat zij hier over een jaar nog steeds werken en goed geïntegreerd zijn. Na deze drie maanden aanvullende ondersteuning van de jobcoach, vindt een evaluatie plaats en kijken we naar de manier waarop deze aanpak verder uitgerold kan worden.

 

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 7 april 2023 om 15:45 op Nu Venlo