Uitvoeringsagenda Vrijwilligers vastgesteld

Vrijwilligers
Nieuws - woensdag 1 mei 2024
Tekst
Leesduur 5 minuten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo heeft op 30 april onder de titel ‘Toekomst is een werkwoord’ de uitvoeringsagenda Vrijwilligers vastgesteld.

Daarmee erkent, waardeert en faciliteert het college de prioriteiten die in samenspraak met en tussen vele vrijwilligers(organisaties) in een aantal bijeenkomsten eind 2023 zijn opgesteld. In drie bijeenkomsten is door enkele honderden inwoners, variërend van individuele vrijwilligers tot vrijwilligersorganisaties input gegeven en feedback opgehaald. De door de vrijwilligers daaraan zelf gegeven prioritering, is door het college nu onverkort overgenomen en waarnodig en mogelijk van facilitering voorzien.

Vrijwilligers waren, zijn en blijven het cement van onze samenleving. Alleen met vrijwilligers hebben en houden we een vitale maatschappij. Ze betekenen veel voor onze samenleving. Denk daarbij aan hun inzet bij sportverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen en grote feesten en evenementen. Maar ook veel kleiner, bijvoorbeeld als (mantel)zorger of in het samen met de buren aantrekkelijk maken en houden van de eigen straat. Het is voor iedereen in Venlo belangrijk dat vrijwilligers zich gesteund, ondersteund, gewaardeerd en geholpen weten. 

De uitvoeringsagenda richt zich voor 2024 en 2025 op de thema’s ontzorging, waardering, werving, cohesie en communicatie. Voor deze agenda stelt de gemeente binnen de begroting extra middelen beschikbaar. De kracht van de agenda zit ‘m echter maar beperkt in extra geld. Veel belangrijker is dat we goed samenwerken om op die manier van de meeste betekenis te kunnen zijn voor al die tienduizenden vrijwilligers die Venlo nu al rijk is, en we ook andere inwoners kunnen inspireren vrijwilliger te worden.

De uitvoeringsagenda wordt op 16 mei nader toegelicht in een bijeenkomst met de eerder betrokken vrijwilligers(organisaties). De uitvoering van de agenda is een uitdaging voor alle betrokkenen, het gebeurt niet vanzelf. Ook voor de wijze waarop de agenda verder wordt uitgewerkt en uitgevoerd, staan vrijwilligers(organisaties) en gemeente samen aan de lat. Mede daarom is ook de titel van de uitvoeringsagenda ‘Toekomst is een werkwoord’.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op woensdag 1 mei 2024 om 10:40 op Nu Venlo