‘Van praten naar doen’ in Kloosterdorp Steyl

Aanzicht Steyl vanuit Baarlo
Nieuws - dinsdag 11 oktober 2022
Tekst
Foto
Leesduur 2 minuten
Dat is de rode draad in het ambitiedocument ‘Samen voor Steyl’ dat onlangs door het college van B en W werd vastgesteld.

Het ambitiedocument is het resultaat van de gesprekken die het afgelopen jaar gevoerd zijn met vrijwel alle betrokken partijen in Kloosterdorp Steyl en geeft antwoord op de vraag: waar willen we naartoe met Kloosterdorp Steyl en welke stappen moeten gezet worden om daar te komen?

Toerisme, Cultuur en Erfgoed

Steyl heeft potentie om te groeien naar een cultureel-toeristische trekpleister. Maar wel een trekpleister die past bij de waarden van Steyl: rust, ruimte en bezinning. Verdere samenwerking op onder andere het gebied van vrijwilligers, marketing & promotie en financiën is daarbij van belang. Ook wordt door de vastgoedeigenaren gezocht naar investeerders en vernieuwende concepten voor de vele monumentale gebouwen in Steyl.

Ambitiedocument

Het ambitiedocument is een bundeling van gemeentelijke beleidsvoornemens, aangevuld met wensen, behoeften en ambities van de betrokken partijen in Steyl. Aan de hand van het ambitiedocument is een actielijst opgesteld, een dynamisch document waarin de acties zijn opgenomen die moeten leiden tot realisatie van de ambities. De komende periode wordt in samenspraak met de verschillende partijen gewerkt aan de uitvoering van de eerste acties.  

Samen voor Steyl
Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 11 oktober 2022 om 11:12 op Nu Venlo