Venlo geeft signaal af met handhavingsdagen

BOA's op de fiets
Nieuws - vrijdag 29 december 2023
Tekst
Leesduur 6 minuten

De gemeente werkt aan een veilig Venlo. Beleid met het uitgangspunt ‘Aanpakken’ vormt de basis voor het optreden tegen criminaliteit en de toenemende overlast van daklozen in de binnenstad. De kracht van een succesvolle aanpak zit in de samenwerking met andere partijen.

Onder de vlag ‘Aanpakken!’ heeft de gemeente Venlo in december 2023 in samenwerking met politie, Openbaar Ministerie, NS en Arriva een aantal geslaagde actiedagen georganiseerd in het centrum van Venlo. Ook heeft de gemeente samen met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg, de politie en de deurwaarder een speciale actiedag voorbereid. Daarbij zijn forse bedragen geïnd die mensen nog aan de gemeente moesten betalen.

Optreden tegen overlast binnenstad

De overlast van dak- en thuislozen stijgt jaarlijks. De handhavers van gemeente, politie, NS en Arriva hebben tijdens de onaangekondigde actiedagen volop handhavend opgetreden. De actie was gericht op de stijgende overlast, die ondernemers, bezoekers en inwoners ervaren. Het gaat om personen die bezoekers intimideren, bedelen, alcohol gebruiken, slapen in parkeergarages en wildplassen. 

In totaal waren per actiedag zo’n 15 tot 20 medewerkers actief, waaronder ook de medewerkers die de camerabeelden van de binnenstad uitkijken. In totaal hebben politie, gemeente, NS en Arriva tijdens de handhavingsdagen meer dan 130 boetes uitgedeeld en zijn er meerdere aanhoudingen verricht. Vanwege verschillende overtredingen is bij diverse personen een verblijfsontzegging opgelegd. Zij mogen dan voor een bepaalde periode niet meer aanwezig zijn in de binnenstad. In geval van dakloze EU-burgers die niets willen, stapelen de registraties zich op. In geval van vijf registraties bij een persoon gaan de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) over op het beëindigen van het verblijf in Nederland. Deze personen worden het land uitgezet. Personen die wel geholpen willen worden, kunnen door bijvoorbeeld Stichting Barka begeleid worden naar werk of terugkeer naar land van herkomst. Dit jaar is ook een straathoekmedewerker gestart die daklozen begeleidt naar een beter bestaan en werk.

Criminaliteit mag niet lonen

Sommige inwoners moeten nog betalingen doen aan de gemeente (bijvoorbeeld een geldsom vanwege het niet voldoen aan bepaalde verplichtingen of het terugbetalen van onterecht ontvangen uitkeringen). Bij inwoners met langer openstaande rekeningen ging een deurwaarder met geldhond samen met een politieagent en een medewerker van de gemeente langs de deur. Er zijn betalingsregelingen getroffen en/of er is beslag gelegd om het geld veilig te stellen. De gemeente gaat dit soort actiedagen structureel organiseren.

Aanpakken!

Burgemeester Scholten: “Met dit soort actiedagen willen we als overheden het signaal afgeven ‘tot hier en niet verder’. Aanpakken dus! We willen mensen graag helpen, maar dat moet wel van twee kanten komen. Als je je niet aan de regels houdt, treden we als overheden handhavend op. Immers: repressie zonder preventie is eindeloos, preventie zonder repressie is tandeloos. Het een kan niet zonder het ander. Met andere woorden, arresteren en/of beboeten werkt niet zonder maatregelen om criminaliteit te voorkomen en omgekeerd. We zullen dit soort actiedagen dan ook blijven doen.”

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 29 december 2023 om 09:37 op Nu Venlo