Venlo krijgt financiële steun voor aanpak jeugdcriminaliteit

Hangjongeren
Nieuws - donderdag 30 november 2023
Leesduur 8 minuten

Gemeente Venlo mag starten met het landelijke programma Preventie met Gezag. Het Rijk heeft burgemeester Antoin Scholten laten weten dat Venlo tot halverwege 2026 een bedrag van 2,65 miljoen euro extra krijgt om de jeugdcriminaliteit aan te pakken.

Een effectieve en structurele aanpak die jongeren behalve moet beschermen tegen jeugdcriminaliteit ook perspectief moet bieden om kansrijk op te groeien. Gemeente Venlo werkt al jaren met partners samen om jeugdcriminaliteit terug te dringen. De problematiek is echter hardnekkig. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat jeugdigen doorstromen naar een criminele toekomst, wil de gemeente de aanpak versterken. Daarom heeft burgemeester Scholten bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag ingediend om deel te nemen aan ‘Preventie met Gezag’. Dit is een landelijk actieprogramma waaraan al verschillende gemeentes in Nederland deelnemen. Het programma heeft als doel om ondermijnende jeugdcriminaliteit te voorkomen en terug te dringen. 

Toezegging 

Het ministerie heeft burgemeester Scholten woensdag 29 september laten weten dat Venlo mag deelnemen en hiervoor ook financiële ondersteuning krijgt. Daarnaast biedt het ministerie ook ondersteuning bij het verder ontwikkelen en implementeren van de aanpak in de meest kwetsbare wijken van de gemeente. Het ministerie is enthousiast over de plannen van Venlo. 

Elske van Amelsfort, directeur Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen bij het ministerie, complimenteert de gemeente: “Uit de aanvraag blijkt dat de gemeente Venlo zich verplaatst in de leefwereld van jongeren. Ze stellen hun drijfveren centraal in de aanpak. We vinden het daarnaast positief dat Venlo zich niet alleen richt op het individu. Zij kijken naar de hele sociale omgeving en hoe jongeren zich in deze omgeving ontwikkelen.” Het blijft niet alleen bij deze complimenten. Het ministerie prijst de intentie dat Venlo meer informatiegestuurd wil gaan werken. Ook vindt het ministerie het positief dat Venlo het herstel van jongeren die de fout in zijn gegaan een prominente plek wil geven in lokale aanpak. Naast de pluspunten zijn er ook aanbevelingen. Het ministerie adviseert een goede verbinding tussen preventieve en repressieve interventies. Alleen zo ontstaat er een effectieve samenhangende aanpak. 

Aan de slag

Burgemeester Scholten is tevreden met de reactie van het ministerie: “Het toont aan dat onze plannen voor de komende jaren realistisch en haalbaar zijn. We zetten in op tijdige signalering van jongeren die het verkeerde pad op dreigen te gaan. Bij onze aanpak betrekken we actief jongeren, ouders, scholen en jongerenwerk. Ook willen we jongeren digitaal weerbaarder maken. Het ronselen gebeurt veel online. Tot slot gaan we jongeren helpen die uit de criminaliteit willen stappen. Wij waren al enthousiast over deze aanpak. Het is goed om bevestigd te krijgen dat het ministerie van Justitie en Veiligheid dat ook zo ziet.”

Evaluatie

De subsidie is toegekend voor twee en een half jaar. Dat wil niet zeggen dat het programma dan ook stopt. De effectiviteit wordt gemonitord en geëvalueerd. Na juni 2026 wordt gekeken hoe Preventie met Gezag in de gemeente Venlo wordt voortgezet, doorontwikkeld en welke middelen daaraan worden verbonden. Het programma Preventie met Gezag sluit aan bij het ‘Integraal Veiligheidsbeleid Aanpakken! 2023 t/m 2026’ van de gemeente Venlo.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 30 november 2023 om 16:55 op Nu Venlo