Venlo maakt gemeenschapsaccommodaties toekomstbestendig

Ouderen spelen Jenga
Nieuws - vrijdag 1 september 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten
Met nieuwe uitgangspunten en een concreet uitvoeringsprogramma wil het Venlose stadsbestuur de gemeenschapsaccommodaties de komende tien jaar gebruiksvriendelijker, toegankelijker en functioneler maken.

Accommodaties zijn waardevolle ontmoetingsplekken die moeten voldoen aan de behoeften van inwoners en gebruikers. Venlo heeft behoefte aan een sterke sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Gemeenschapsaccommodaties vormen hier een belangrijk (basis)onderdeel van.  Om daar beter aan te kunnen voldoen, wil Venlo gemeenschapsaccommodaties intensiever gaan ondersteunen.  De uitgangspunten, verwoord in een nieuw beleidskader, zijn mede tot stand gekomen na overleg met vertegenwoordigers van Stichting Multifunctionele Accommodaties Venlo en gesprekken met accommodatiebesturen.

“Accommodaties moeten naar de toekomst toe steeds beter hun sociaal-maatschappelijke waarde kunnen laten zien,” stelt wethouder Jacques Smeets (Welzijn & Burgerparticipatie). “Ze vormen het ‘hart van de wijk’, de plek waar ontmoetingen en activiteiten plaatsvinden die de gemeenschapszin versterken en de leefbaarheid vergroten. Het zijn onmisbare schakels en daarom gaan we de besturen en accommodaties intensiever ondersteunen.”

Behoeften

Periodieke wijkanalyses en stadspeilingen laten zien waar een wijk staat en welke behoeften er leven. Activiteiten worden opgestart om te voorzien in deze behoeften. De gemeenschapsaccommodaties faciliteren deze activiteiten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is een dekkend netwerk van accommodaties met voor elke inwoner geschikte voorzieningen binnen een redelijke afstand.

Eén accommodatie

Een ander belangrijk uitgangspunt is om maatschappelijke en sociale wijkvoorzieningen zo veel mogelijk samen te brengen in één accommodatie, waarbij maatwerk per wijk mogelijk blijft. Op die manier moet efficiënt gebruik worden gemaakt van de beschikbare vierkante meters en middelen. Een zelfstandige beheerstichting exploiteert de accommodatie. Deze streeft naar financiële zelfstandigheid, waarbij passende financiële ondersteuning blijft bestaan op basis geactualiseerde en vereenvoudigde subsidieregels.

Nieuwe koers

Het nieuwe beleidskader omschrijft een koers richting de ideale situatie van de Venlose sociaal-maatschappelijke infrastructuur. Op woensdag 27 september neemt de gemeenteraad een besluit over deze nieuwe koers. Het uitvoeringsprogramma, een omvangrijke verbeteroperatie bij de verschillende accommodaties, bevat concrete stappen die de komende tien jaar gezet moeten worden.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op vrijdag 1 september 2023 om 13:00 op Nu Venlo