Venlo maakt werk van burgerbetrokkenheid

Overzichtsfoto stad
Nieuws - dinsdag 28 maart 2023
Tekst
Leesduur 3 minuten

Als gemeente zien we dat onze inwoners steeds meer invloed willen hebben op de ontwikkelingen in hun eigen omgeving. En terecht. Aan de andere kant zien we helaas ook dat de afstand tussen de overheid en haar inwoners groeit.

Een belangrijke opgave voor het college van B&W is daarom het stimuleren van burgerbetrokkenheid. 

Wat is dat dan, burgerbetrokkenheid?

Kort gezegd bedoelen we daarmee dat wij als gemeente initiatieven van bewoners ondersteunen. En dat we inwoners betrekken bij de gemeentelijke plannen. Hiermee willen we de zeggenschap en het eigenaarschap van onze inwoners over hun eigen leefomgeving vergroten en onze samenwerking verbeteren. Het uitgangspunt daarbij is: onze leefomgeving maken we samen: inwoners, ondernemers en overheden, ieder met eigen verantwoordelijkheden.

Het college van B&W heeft een aantal belangrijke uitgangspunten voor burgerbetrokkenheid opgeschreven in een zogenaamd beleidskader. De gemeenteraad neemt hierover in april een besluit. Daarna gaat de gemeente aan de slag met een uitvoeringsplan. Daarin beschrijven we hoe we de burgerbetrokkenheid gaan vergroten.

Aan de hand van dat uitvoeringsplan maken we een noodzakelijke verbeterslag binnen de gemeentelijke organisatie om buiten richting inwoners daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Want burgerbetrokkenheid stimuleren en de samenwerking met inwoners verbeteren, dat realiseer je niet van vandaag op morgen. Daar werk je aan door goed naar inwoners te luisteren, duidelijk aan te geven wat wel en niet kan en vaker aanwezig te zijn in de wijken, zodat je beter weet wat er speelt en de communicatie met inwoners verbetert. ‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’, is daarbij het credo.

Er gebeurt al van alles

Dat er nog een uitvoeringsplan moet komen, wil niet zeggen dat er niet al van alles gebeurt. In verschillende wijken en dorpen in Venlo zijn er actieve inwoners die zich inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld inwoners die activiteiten voor de jeugd organiseren, zich bezighouden met het verfraaien en onderhouden van het openbaar groen of een informatie en adviespunt runnen om buurtgenoten met vragen op weg te helpen.

Vanuit de gemeente zijn er voor een aantal wijken buurtbudgetten, waarvan de buurtbewoners zelf bepalen hoe dat geld wordt ingezet. In alle wijken zijn er serviceteams, daarin worden alle initiatieven vanuit de eigen wijk besproken en op elkaar afgestemd. En sinds 2018 is er voor elke wijk een eigen wijkwethouder, die regelmatig aanwezig is in de wijk met bijeenkomsten en activiteiten. Tot slot betrekt de gemeente omwonenden al regelmatig als er bijvoorbeeld bouwplannen zijn in hun buurt.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op dinsdag 28 maart 2023 om 16:54 op Nu Venlo