Venlo vereenvoudigt subsidieaanvraag

stadsbrug van venlo
Nieuws - donderdag 20 juni 2024
Tekst
Leesduur 3 minuten

Gemeente Venlo vereenvoudigt het aanvraagproces voor subsidies tot en met 5.000 euro van een vijftal subsidieregels. Aanvragers van die subsidies hoeven vanaf dit jaar minder stukken te overleggen bij de aanvraag. Ook hoeven zij de besteding niet meer achteraf te verantwoorden.

Bovenstaande heeft het college van B&W afgelopen dinsdag besloten. De vereenvoudiging is een eerste stap in het verbeteren van het functioneren van het subsidiestelsel. 

Aanzienlijke versimpeling

Concreet gaat het om een vrijstelling van de eigen vermogenstoets én het laten samenvallen van de subsidieverlening met de subsidievaststelling. Dat geldt voor de subsidieregels amateurkunst, volkscultuur en culturele projecten, jeugdactiviteiten, sociale basis, sport en toerisme en recreatie. De subsidieregel evenementen is aangepast in lijn met het nieuwe beleid en verstrekt enkel subsidies hoger dan 5.000 euro. Wethouder Schatorjé (Jeugd, Onderwijs & Financiën): "Voor subsidieaanvragers die 5.000 euro of minder aanvragen, betekent dit een aanzienlijke versimpeling van het aanvraagproces."

Vermogenstoets

De eigen vermogenstoets is ingevoerd met de herijking van het subsidiestelsel in 2020. Het idee was om subsidiegeld te besteden aan activiteiten die niet van de grond zouden komen zonder gemeentelijke bijdrage. Schatorjé: "Het idee was dat partijen die voldoende geld op de bank hebben, ook zelf activiteiten kunnen bekostigen. We zien nu dat de eigen vermogenstoets ook nadelen heeft en bovendien veel tijd kost. Zeker voor kleine organisaties die door vrijwilligers worden bestuurd. Met dit besluit komen we veel organisaties tegemoet."

Volledig evaluatierapport

De gemeente neemt het subsidiestelsel als geheel op dit moment onder de loep. Schatorjé: "De herijking uit 2020 had als doel het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidieverlening. Ofwel: besteden we het geld aan de doelen die we hebben als gemeente en lukt het om de gelden te besteden op de plekken waar het echt nodig is." In september wordt een volledig evaluatierapport verwacht dat moet uitwijzen of dat is gelukt. Daarnaast zal het rapport aanbevelingen bevatten voor de lange termijn.

Dit nieuwsbericht was geplaatst op donderdag 20 juni 2024 om 09:55 op Nu Venlo